Home

Kostel sv. mořice olomouc bohoslužby

Mše svaté v Olomouci. Aktualizovaný pořad bohoslužeb v Olomouci naleznete na stránkách www.katedralaolomouc.cz. Bohoslužby v Olomouci Pravidelný program v našem kostele . Pro rodiny. Dominikánský BLOG. Prázdninové bohoslužby v Olomouci. Informace k odpustkům v Roce sv. Josefa. Duchovní služba v olomouckých nemocnicích . Kontakty. Klášter, bratři, ubytování studentů... Farnost sv. Mořice | Arcidiecéze olomoucká. Kostel Svaty Mořice, 779 00 Olomouc. Jedna z nejvzácnějších staveb pozdní gotiky na Moravě. Halové trojlodí je zaklenuté křížovou klenbou z pol. 14. st. V exteriéru kostela je umístěna kopie pozdně gotického sousoší z pol. 15. st. Kristus na hoře Olivetské (originál se nachází v Arcidiecézním muzeu v Olomouci) Kostel sv. Mořice ul. 8. května, Olomouc Chrám sv. Mořice je gotický trojlodní kostel, z přelomu 14. a 15. stol., dokončený v polo-vině 16. stol. Naleznete zde královnu mo-ravských varhan od mistra Michaela Englera z r. 1745. Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10.30 6 Za tajemstvím věže a krapty chrámu Prohlídka. Mše sv. v 6:00 není o státních svátcích. svatého Michala Žerotínovo náměstí, Olomouc 7:30 9:00 16:00 9:00 1. čt 9:00-15:30 adorace kaple sv. Jana -Sarkandra ulice Na Hradě, Olomouc 15:00 -svaté Kateřiny; ul. Kateřinská 11:00 -Zvěstování Páně 17:00 (kapucíni) Dolní náměstí 10:00 17:00 17:00 - Ne 18:00 nešpory a.

Budou ještě další práce na kostele? Na tak velkém objektu, jakým je kostel sv. Mořice v Olomouci je stále dost co opravovat. Téměř nekonečný proces. Do budoucna počítáme s II. etapou, v níž je nutná oprava vitráží, jelikož olovo na mnoha místech vykazuje značné poškození a dochází k deformacím vitrážových polí Mořice v Olomouci. Není přesně známo, kdy byl v obci vystavěn filiální kostel zasvěcený sv. Urbanovi. Počátkem 17. stol byl kostel přestavěn a teprve z této doby pochází o něm první hodnověrná písemná zpráva. Kostel byl v té době vybaven třemi oltáři a křtitelnicí, ve věži byly zavěšeny dva zvony

Bohoslužby - Arcibiskupství olomouck

 1. kostel zelenÝ Čtvrtek 2. 4. velkÝ pÁtek 3. 4. bÍlÁ sobota 4. 4. vigilie nedĚle zmrtvÝchvstÁnÍ pÁnĚ 5. 4. pondĚlÍ velikonoČnÍ 6. 4. katedrÁla sv.
 2. Kříže jsou bohoslužby jen pro místní komunitu. V ostatních kostelích a kaplích je pravidelný pořad bohoslužeb (při dodržování hygienických předpisů a platných omezení). Mše svatá pro rodiny s dětmi se koná během školního roku každou první a třetí neděli v měsíci v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice
 3. Požádaní o koncert v kostele sv.Mořice v Olomouci; Martinovy křestanské noviny 3; Pořad Bohoslužeb ve farním a filiálním kostele ; sv.Cyriak ; Bohoslužby v filiálním a Farním kostele HS a PR 22.2-1.3 09 ; filiální kostel: sv. Cyrila a Metoděje: Kladeruby: letní čas: 8:3
 4. Den Datum Čas Úmysl; Neděle: 15.8. 08:00: za * a + rodinu Sobkovu s prosbou o dary Duchy svatého: Čtvrtek: 19.8. 18:00: za * a + rodinu Marušákovu a Novákov
 5. Štědrovečerní bohoslužby v téměř dvou desítkách olomouckých chrámů a kostelíků začínají již v podvečer. V 17 hodin například začíná mše v kapucínském kostele na Dolním náměstí, studentský kostel Panny Marie Sněžné bude sloužit mši od 19 hodin.. Sváteční bohuslužba v kostele sv.Cyrila Metoděje v Hejčíně začíná ve 22.30
 6. Vánoční bohoslužby 2012 18. prosince 2012 (út) Na období vánočních a novoročních svátků chystají olomoucké kostely tradiční vánoční bohuslužby
 7. 15:00. -. -. 15:30. * katedrála - ranní mše ve všední den jsou u sv. Anny; každý čtvrtek od 17:00 adorace za nová kněžská povolání; první a třetí neděle u sv. Anny zpívané nešpory (L 18:00, Z 17:00); 1. sobota v měsíci v 18:00 mše sv. (pokud je děkanátní pouť pak je mše v 17:00) ženy, které chtějí podvádět.

OLOMOUC - Ve dnech 18. až 29. prosince 2019 ožije Olomouc tradičním Festivalem vánoční hudby u sv. Mořice. Zahájí ho 18. prosince zpěvačka Bára Basiková koncertem s klavírním recitálem. Součástí večera bude také slavnostní ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji Křesadlo 2019 BOHOSLUŽBY: V kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele zůstává pořad bohoslužeb ve všední dny i v neděli beze změny. Platí omezení - nejvýše 6 osob. Účastnit se mohou jen přihlášení, přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. ADORACE: Všední dny od pondělí do pátku 19-19.30 hod. Neděle 19-20 hod

Klášter dominikánů Olomou

 1. Kostel sv. Mořice, 8. května: Jeho jméno je Hospodin zástupů (Jr 10,16), Petr Coufal (BJB) Církev československá husitská, Farského 2, Olomouc-Hodolany: JEDNOTA V DUCHU, Jan Lukáš (ČCE) 7. 1. Bratrská jednota baptistů, Tř. 779 00 Olomouc Bohoslužby Každou neděli od 10.00 Biblická hodina Každý pátek od.
 2. Kostel Sv. Mořice (Olomouc, Česká republika) - Recenz . Olomouc. Koncert v Liss. Ukázka z našeho vystoupení ve švýcarském Liss (2017). Koncert duchovní hudby se uskutečnil v rámci mezinárodní výměny dvou smíšených sborů - švýcarského sboru Kantatenchor Bern a našeho sboru Collegium vocale Olomouc. Koncerty a akce 2017. 25
 3. Informační centrum. Horní náměstí podloubí radnice 779 11 Olomouc Otevřeno: denně 9:00-19:00 tel.: (+420) 585 513 385, 392 E-mail: [email protected
 4. Štědrovečerní bohoslužby v téměř dvou desítkách olomouckých chrámů a kostelíků začínají již v podvečer. V 17 hodin například začíná mše v kapucínském kostele na Dolním náměstí, studentský kostel Panny Marie Sněžné bude sloužit mši od 19 hodin. Sváteční bohuslužba v kostele sv.

Mořický chrám v Olomouci zve na koncerty s varhanami i na chorály. 22. prosince 2012 8:53. Středověkou hudbu, varhanní vystoupení i Svatoštěpánský koncert. To vše nabízí program Festivalu vánoční hudby U svatého Mořice v Olomouci. Ten se koná od 22. do 30. prosince v prostorách gotického chrámu. Zvětšit fotografii Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc / Záleská 4. Prominutí nájemného u komerčních prostor v budovách ve vlastnictví SMOl v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 / Pelikán 5. Závě Římskokatolická farnost Olomouc - Hejčín je územní společenství římských katolíků, jehož farním kostelem je kostel sv. Římskokatolická farnost sv Mořice Kostel Svatý Mořic Olomouc, Evroá databanka, Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc Kostel svatého Mořice Svatomořická věž - Evroá databank Kostel svatého Mořice u Annína - pohled od jihu přes hřbitovní zeď. Románská věž kostela svatého Mořice v Mouřenci. Makovice věže kostela je geodetickým bodem TB 2914-11.. Interiér kostnice na hřbitově u kostela sv. Mořice. Freska v presbytáři. Klendba nad oltářem. Pohled do hlavní lodi

Kontakty firmy Římskokatolická farnost sv Mořice Kostel Svatý Mořic, Olomouc, Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc Kostel svatého Mořice Svatomořická věž - Evroá databank BOHOSLUŽBY (Kostel sv. Mořice) Úterý 24. 12. 2019 | 22:00 h Půlnoční narození Páně Středa 25. 12. 2019 | 7:30, 9:00, 10:30 h Slavnostní mše svat

Tajemný kostel sv. Mořice . Místo, kde stojí kostel, má dle pověstí zajímavou historii. Původně se tu prý dle zvěstí nacházela pohanská svatyně s pohřebištěm. Pohané tu měli uctívat Černoboha, boha zla a neštěstí, ale také například Moranu Barokní kostel Panny Marie Sněžné je součástí komplexu bývalých jezuitských školních budov v Olomouci. Kostel vznikl v letech 1712 - 1719. Jeho architekt se nechal inspirovat kostelem sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, který byl dokončen těsně před započetím olomoucké stavby První pátek v měsíci (6. 8.) - kostel sv. Mořice 15-17 hod. Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko v srpnu. První čtvrtek v měsíci, tj. 5. 8., v dopoledních hodinách. Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (neděle 15. 8.) 7.45 hod. - kostel sv. Mořice 9.15 hod. - kostel Všech svatých v Hradisku. 10.15 hod. Římskokatolická farnost u sv. Michala je farností v centru dříve královské metropole moravské a dnešního statutárního města Olomouc.Jádro farnosti utváří kostel zasvěcený svatému archandělu Michaelovi.Kostel sv. Michaela je zároveň jedním ze dvou nejdéle stojících kostelů ve městě (druhým je kostel sv.Mořice) v nejstarším historickém jádru města, které.

Kostel sv. Mořice Olomouc - eProgram.c

Bohoslužby v naší farnosti V kostele Panny Marie v Kroměříži: Filiální kostel sv. Floriána ve Skašticích V kostele Panny Marie v Kroměříži: .pondělí 18:00 hod.úterý 8:00 hod. (ve šk.roce v Pokračování textu Vítejte na našem webu! Ve vybraných kostelích města Olomouce probíhá po celý víkend akce Rozkvetlé památky: kostely sv. Mořice, sv. Michala a Zvěstování Panny Marie (kapucínský kostel) a kaple sv. Jana Sarkandra jsou ozdobeny květinovými aranžmá ze zahradnické výstavy Flora a otevřené pro veřejnost Rendera (1669-1733). Ten byl císařským architektem, městským kameníkem a vlastnil v Olomouci dům na ulici 8. května č. 7, kde měl kamenickou dílnu. Zkusme se na něj cestou do kostela někdy podívat. Václav Render navrhl pro kostel sv. Mořice oltář svaté Pavlíny v severní lodi kostela (r.1716). Stalo se tak p

Poutnický Pas Olomou

Bohoslužby jsou omezené ode dne 23. 11. podle aktuálního opatření do počtu 20 osob včetně kněze. Pro bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla je v předsíni umístěn rezervační list, přístupný během dne. Nový Hrádek 8.30 hod. Borová 10.30 hod. Sněžné 15.00 hod bývalý kostel sv. Kláry. Kostel začal stavět v roce 1772 olomoucký zednický mistr Matěj Kniebandl podle plánů architekta Václava Bedy. Jednolodní sálová stavba kostela s rozšířenou střední částí, převyšující polygonální presbytář, má do náměstí obrácené široké jižní průčelí, členěné pilastry a. Bohoslužby ve Farním kostele a ve Filiálním ; 11.3 09 svátek Panny Marie Lurdské Žádáme o Váš souhlas ke konání koncertu v kostele sv. Mořice v Olomouci Mořice - iDNES.cz. Adopce píšťal je český vynález, říká varhaník od olomouckého sv. Mořice. Varhaník a ředitel kůru svatého Mořice v Olomouci Jiří Stodůlka sleduje, jak se opravují tamní vzácné Englerovy varhany z roku 1745. Jejich píšťaly si nyní mohou lidé adoptovat a přispět tak na jejich renovaci. Součástí.

Kostel sv. Mořice je gotický proboštský farní kostel stejnojmenné farnosti v Olomouci. Od středověku vždy plnil roli hlavního městského chrámu. S kapacitou 4000 věřících je největší gotickou svatyní na Moravě Také kostel vyhořel, zůstaly jenom holé zdi a očazená klenba, zvony se roztavily a spadly do trosek. Na jeho obnovu nebylo pro všeobecnou bídu pomyšlení, proto v l. 1643-51 se. bohoslužby konaly v kostele sv. Mořice

Title: VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V OLOMOUCI 1999 Author: JK Last modified by: Proglas Created Date: 12/21/2009 3:25:00 PM Company: sv.Mořic Other title 24. 12. - 2. 2. - katedrála sv. Václava - kostel sv. Mořice - kostel sv. Michala - kostel sv. Kateřin Olomouc: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s klášterem Vystavil Moravský turista dne srpna 25, 2013 Získat odkaz; Olomouc navštívil dvakrát Farní kostel zasvěcený Panně Marii nechal postavit ve 13. století biskup Bruno ze Schauenburku, olomoucký biskup, který byl také zakladatelem nedalekého kroměřížského kostela sv.Mořice. Když Kroměříž v létě roku 1643 obsadili Švédové a evangeličtí Valaši, byl kostel vyrabován a téměř zničen Pozdně románský kostel s kostnicí. Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem je druhým nejstarším kostelem na Šumavě. Jeho vznik přímo souvisí s příchodem prvních křesťanů na Šumavu a působením sv. Vintíře (benediktin, poustevník na Dobré Vodě u Hartmanic, kde také 1045 +, pohřben v Praze Břevnově) O přípravu a vznik samostatné farnosti v Hodolanech se zasloužil farář farnosti Holice, pod kterou Hodolany patřily, P. Karel Schubert (od roku 1885 až 1918). V té době duchovní službu v Hodolanské farnosti konal P. J. Hradečný, kaplan Holické farnosti. Narodil se 12. května 1874 a od roku 1907 do roku 1926 zde byl katechetou

Dolní náměstí zdobí kašna Jupiterova a nejstarší olomoucká kašna Neptunova z roku 1683, v ulici 8. května stojí Merkurova kašna a na náměstí Republiky kašna Tritonů. Z duchovních památek byste neměli vynechat kostel sv. Mořice s vyhlídkovou věží, chrám sv. Michala a především katedrálu sv. Kostel sv. Mořice. Kostel sv. Mořice je situován v historickém centru města, na Stojanově náměstí.... Biskuá mincovna. Biskuá mincovna ze 17. století byla po 200let místem ražby mincí a medailí olomouc... Kostel P. Marie. Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově..

Svatomořický kostel po rekonstrukci znovu otevřel

V roce 1960 se zde přestaly sloužit bohoslužby a vnitřní prostory začala využívat Univerzitní knihovna (dnes Vědecká knihovna v Olomouci). Vnitřní inventář byl odvezen, kromě kazatelny. Varhany se nacházejí v husitském kostele v Chodobíně, krásné řezbářsky zdobené lavice však byly nenávratně zničeny OLOMOUCKÝ KRAJ Olomouc kostel sv. Mořice ul. Opletalova 22:00 mše svatá; Šumperk kostel sv. Jana Křtitele Sadová 15:00 mše pro děti 22:00 mše svatá; Prostějov Povýšení sv. Kříže Filipcovo nám. 16:00 mše pro děti s živým betlémem 21:00 mše svatá ‚v noci' 24:00 bohoslužba slova; Přerov kostel sv. Vavřince.

Ve čtvrtek 13. prosince se v Olomouci v kostele sv. Mořice odehrála vskutku historická událost. Sešly se zde dvě naše školy, aby uspořádaly první společný Adventní koncert. Studenti CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU a Církevní konzervatoř Německého řádu připravili hodinu a půl dlouhý bravurně provedený program Ulice 8. května (dříve ulice Česká) vznikla už v době přemyslovské kolonizace, zastavením historické silnice, vedoucí z Čech přes olomoucký hrad až do Polska. Nejdůležitější památkou v této ulici je gotický kostel sv. Mořice Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem je druhým nejstarším kostelem na Šumavě. Jeho vznik přímo souvisí s příchodem prvních křesťanů na Šumavu a působením sv. Vintíře (benediktin, poustevník na Dobré Vodě u Hartmanic, kde také 1045 +, pohřben v Praze Břevnově). Současný kostel byl postaven kolem roku 1230 Kostel sv. Mořice 19.00 - 19.10 ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ . pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů. 19.10 - 21.30 Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky, napsání proseb, díků. 19.10 - 21.30 Prezentace výtvarných prací předškoláčk

Dnešní den navštívíme olomoucký barokní kostel sv. Michala, který najdeme na Žerotínově náměstí východním směrem od Horního náměstí. Na místo se dostanete tramvají - nejbližší výstupní stanice je U Sv. Mořice, nebo pěšky. Parkoviště pro auta je na Žerotínově náměstí. Kostel sv. Přijďte se přesvědčit, že v tomto čase je to úplně jiná zoo, než jste zvyklí :) V kostele Panny Marie Sněžné si od 16:00 vychutnáte Vánoční koncert z díla českých a světových skladatelů, o hodinu později začne v kostele sv. Mořice koncert smíšeného pěveckého sboru Collegium vocale s názvem Svatá doba vánoční kostel sv. Bartoloměje apoštola. Původně gotický kostel snad ze 13. stol. prvně doložen v letech 1349-1350, barokně přestavěn po r. 1652 a regotizován Františkem Schmoranzem v letech 1881-1883. Fara zanikla za husitských válek, od r. 1677 kostel filiální ve farnosti Žumberk. Bohoslužby se konají jen příležitostně Aktivity ve farnosti. U příležitosti zahájení školního roku a podobně významných dnů se ve farním kostele konají mše svaté pro studenty Arcibiskuého gymnázia nebo v spolupráci s Klubem UNESCO pořádaný festival Hudba v zahradách a zámku.Při kostele působí Schola cantorum u sv.Mořice v Kroměříži.. Ve farnosti vychází farní týdeník Trio expres a farní.

6. 2019 po mši sv. v 10:30 h - v ohláškách 2/ Slavnost Božího Těla letos bude ve čtvrtek dne 20. 6. 2019. Mše sv. v 18.00 hodin bude sloužena v našem kostele P. Marie a odtud půjde průvod do kostela sv. Mořice. Oltář na náměstí připravuje farnost sv. Mořice Kostel sv. Mořice prochází rozsáhlou rekonstrukcí, při níž bude obnovena celá fasáda včetně kamenných prvků, budou očištěny vitráže a dány nové sítě. V jižní věži vznikne zajímavý výstavní prostor se schodištěm a velkou a náročnou opravou projdou i slavné Englerovy varhany Prezident Václav Klaus při návštěvě Olomouckého kraje navštívil 14. 6. 2010 chrám svatého Mořice v Olomouci, kde jej přivítal arcibiskup Jan Graubner a probošt František Hanáček. P. Hanáček mu představil historii chrámu a slavných varhan, které jsou dnes největší v České republice. A že je co na zvuku varhan obdivovat, přesvědčil přítomné varhaník Karel.

FARNOST Naše Holic

Olomouc - kostel sv. Michala Žerotínovo nám. 15.00 mše svatá pro děti ; 24.00 mše svatá ; Olomouc - kostel sv. Mořice ul. Opletalova . 22.00 mše svat http://www.farnosttesetice.estranky.cz/ Počet farností: 14 Nenašli jste odkaz na stránky Vaší farnosti? Zde jej můžete přidat! Pokud došlo ke změně např. Kostel svatého Mořice je pozdně gotický trojlodní kostel s křížovou klenbou. Kostel má dvě nesymetrické hranolové věže a největší varhany ve střední Evropě, pocházející z roku 1745. Nově zrekonstruovaný kostel sv. Mořice otevřel v r. 2021 vyhlídkovou vě Brno. 16 hod.: * Katedrála sv. Petra a Pavla: mše sv. pro rodiče s dětmi (výběr z českých a světových koled zpívá Petrováček) . 24 hod.: * Katedrála sv. Petra a Pavla: pontifikální mše sv.(tradiční české a světové koledy) České Budějovic

Bohoslužby ve farním kostele sv. Mikuláše v Letonicích v dalším týdnu budou tyto: čtvrtek 29. 4. 2021, 17.30 hod. sv. růženec, 18.00 hod. mše sv. pátek.. Postavil tam hrad a město opevnil. Roku 1262 byl dobudován kostel sv. Mořice a při něm založena kolegiátní kapitula, aby v něm udržovala stálé a důstojné bohoslužby podle vzoru západních kapitul v Německu, zvláště sídelní kapituly v Magdeburku, v níž byl Bruno předtím proboštem. Kostel sv. Mořice to bude mše svatá ve středu 28. července v 18 hod. a po mši svaté varhanní koncert Františka Fialy, na který jste také srdečně zváni. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele, na vývěsce a na webových stránkách KulturaSlova.cz Anny nad Královskou studánkou a postavili před kostel slavobránu. Major František Dvořák dal na příkaz majora duchovní služby P. Josefa Macíka vybrat pokladničky v kostele. Potom se mjr. Dvořák dotazoval Msgre Jana Nepomuka Lochmanna, probošta kostela sv. Mořice v Olomouci, jak má s vybranými penězi (10.113,- Kčs) naložit Bohoslužby Bohoslužby. kostel sv.Ondřeje - Ivanovice na Hané Olomoucké arcibiskupství.

Velikonoční bohoslužby v Olomouci 201

Kostel sv. Mořice je jednou z církevních pých města Olomouc. Jde o gotický proboštský kostel, jehož výstavba byla započata v roce 1403. Kostel se z pohledu architektury pyšní klenutou trámovou trojlodí a hranolovitými věžemi. Právě vyhlídková věž je častým cílem turistů. Ze zajímavostí kostela sv. Blažeje, sv. Michala, městského kostela sv. Mořice a samozřejmě z katedrály sv. Václava. Farní kostely byly centrem náboženského (bohoslužby, zpovědi, křty, svatby, pohřby), ale i světského života (cechovní setkávání, z kazatelen byla vyhlašována nařízení atp.). Na území města postupně vyrostly kaple sv. Kostel sv. Mořice C) 9. a 10. století - velkomoravské a po-velkomoravské pohřebiště, 11. století - rotunda v české osadě, asi polovina 13. století - postaven druhý kostel v románsko-gotickém slohu, 1257 - první písemná zmínka o kostele, počátek 15. století - vybudována jižní (1403) a severní věž (stavba severní.

Video: Farnost sv. Mořice Kroměříž - Bohoslužb

Dominikani a ministranti - Bohoslužby v kostelíc

Moravou, křtitelnici daroval kostel sv. Mořice v Olomouci. Z tohoto chrámu pochází i nejcennější akvizice kostela na Nových Sadech - gotická desková malba s výjevem Ukřižování Krista z dílny tzv. Mistra Rajhradské Archy. Obraz známý pod názvem Novosadské Ukřižování zakoupila roku 1935 Národní galerie v Praze 12. 1. neděle 09.00 bohoslužby Jan Lukáš 13.00 bohoslužby v DD Chválkovice 14.30 bohoslužby v DD Hrubá Voda 13. 1. pondělí 18.30 schůze staršovstva 14. 1. úterý 18.00 biblická hodina 15. 1. středa 19.00 Sešlost 13.00 bohoslužby v Diakonii D. Moravice 16. 1. čtvrtek 13.45 Seniorklub 18.00 Setkání mužů 17. 1. pátek 17.00. V Olomouci se teď tyto přídavné bohoslužby ruší, končí i systémy, skrz které si lidé místa v kostelních lavicích rezervovali. Vládní nařízení týkající se účasti na mších se za poslední rok měnila hned několikrát, podle posledního, které platilo od 27. prosince 2020, mohly kostely naplnit pouze 10 procent míst k. barokní sochařské výzdoby kostela je olomoucký mistr Filip Sattler (1695-1738). Oltářní obrazy namaloval Jan Kryštof Handke (1694-1774). Kostel sv. Mořice Olomouc Klášter vznikl v 11. století jako sídlo benediktinů. Ve dvanáctém století však museli členové tohoto řádu nedobrovolně odejít a nahradili je pre-monstráti

Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parm Mořice na Mouřenci nad Annínem je druhým nejstarším kostelem v jihozápadních Čechách (starší je jen kostel v Albrechticích 1179). Historie Mouřence sahá do doby, kdy se na Šumavě těžilo zlato, procházely tudy významné obchodní cesty a do regionu přicházeli první křesťané. Kostel sv. Mořice bývá spojován se sv. Památková rezervace Olomouc je druhá nejvýznamnější u nás. Přejeme si, ať jste při každé další návštěvě Olomouce nově a příjemně překvapeni Olomouc, stotisícová hanácká metropole, je správním centrem Olomouckého kraje a odedávna patří k nejvýznamnějším městům českého státu. Díky svojí poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po několik staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce Rozvoj osady ale přerušila výstavba olomoucké pevnosti, všechny domy i s kapličkou byly po roce 1757 zbořeny a místní obyvatelé se museli přesídlit asi jeden kilometr jižněji (dnes ulice Střední novosadská a Dolní novosadská), kde si vzhledem k větší vzdálenosti od města v letech 1773-1775 postavili kostel sv.

Kostel vévodí panorama tu prastaré hanácké obci Těšetice, jejíž jméno bylo odvozeno od vladyky, který se jmenoval Ťešata. Byl založen a zbudován v době kdy Sv. Cyril vysvětil chrám Svatého Petra v Olomouci, což bylo kolem roku 860. Základní rozměry odpovídají modulovému systému, jehož základem je šířka apsidy 355 cm (12 římských stop), míra byla základem. Zde pak najdete informace k udělování svátosti smíření. Další modlitby a bohoslužby v kostele sv. Kamera - Kostel Sv. Martina v Bánově a Sv. Ludmily v Suché Lozi Živé přenosy z kostelů v ŘKF Bánov můžete sledovat. iBohoslužb . Bohoslužby v kostele Zvěstování Páně v Olomouci Mše svaté. neděle 6.30 a 17 h od 1. 9 Kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné a sv. Janu Nepomuckému byla původně postavena v barokním stylu. Založena byla v roce 1723. V 19. století byla pseugoticky přestavěná. Kaple patří pod duchovní správu farnosti Bohušovice nad Ohří a bohoslužby o prvních sobotách v měsíci v ní slouží premonstráti z Doksan Římskokatolický kostel svatého Mořice Kroměříž 24. prosince v 16 hodin půlnoční mše pro děti, ve 21 hod. půlnoční mše 25. prosince v 7.45 a 10.45 mše svat Kostel svaté rodiny brno bohoslužby Bohoslužby - Kongregace Milosrdných sester III . Kostel Svaté Rodiny Kontakty Bohoslužby. Pořad bohoslužeb během roku 19:00 (jen ve školním roce) Každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci je v 19:00 hod. místo mše svaté adorace a příležitost ke sv. zpovědi

Současný farní kostel byl postaven jako náhrada za kapli sv. Anny z roku 1828. Před kaplí zde stávala zvonice, postavená v 80. letech 18. století. V roce 1872 si místní obyvatelé zvolili kostelní výbor na postavení nového kostela Místo konání: C1 - Katedrála sv. Václava, C2 - Kostel sv. Michala, C3 - kostel sv.Mořice Bonusové koncerty a představení: Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem, 3. 11. 2013 Místo konání: kostel sv. Mořice Leoš Janáček - Naša Pastorkyňa, 29. 11. 2013 Místo konání: Divadlo na cucky, Wurmova 7 Nebojte se opery - 12. 2.

Pro kostel Sv. Ducha znamenala tato skutečnost nespornou výhodu, neboť na rozdíl od mnoha jiných kostelů jej husité neponičili. O významu města i kostela svědčí zpráva o pohřbu proslulého husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, jehož tělesné ostatky byly údajně uloženy v roce 1424 v kostele Sv P. František Adamec. Byl čestným občanem Vacenovic, čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Narodil se 28. února 1922 v Dědicích, na okrese Vyškov otci Jakubovi (textilní dělník) a matce Terezii (rodem Trnavská), jako nejstarší ze čtyř sourozenců

Mořice v Kroměříži. Zdali prebenda byla již také farou, nedá se zjistiti. R. 1350 objevuje se co prebendář kanovník Niklas , co stálý farní vikář, ale r. 1356 Jan , syn zdejšího měšťana Hensliana , mimo něj co subdiakon a soukřesťan jakýsi Miroslav Kojetínský kostel patří pravděpodobně k nejstarším kostelům na Moravě. Původní kostel snad založil kolem r. 1060 olomoucký vévoda Otto. Předpokládá se, že kostel s přilehlým hřbitovem stával na náměstí. V neklidných dobách Rudolfa Habsburského byl kostel přebudován na tvrz

KROMĚŘÍŽ - Koncertem Konzervatoře P.J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž byla ve čtvrtek 2. května v kostele sv. Mořice v Kroměříži slavnostně zahájena letošní sezóna Otevřených bran ve Zlínském kraji, tedy projektu v jehož rámci je od května do konce září zpřístupněno 26 sakrálních památek, kdy je návštěvníkům zdarma poskytnut také výklad. Olomoucké barokní slavnosti se konají v roce 2021 podeváté, tentokrát s podtitulem Z cest.Koncerty a scénická představení se uskuteční v rozmezí dat 9. července až 9. září.Na Proglasu festival představí jeho tisková mluvčí, muzikoložka Jitka Korpasová.. Od letoška má festival nové logo, vycházející z podoby sloupu Nejsvětější Trojice Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž je územní společenství římských katolíků s farním kostelem svatého Mořice v děkanátu Kroměříž 7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá 10:30 mše svatá. Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek také večer v 17:30 hod. V pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin. Další informace: - Od pondělí 17. června 2019 je minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Poslech rádia online a podcasty. V archivu audií najdete statisíce pořadů, audioknih a dalších záznamů zdarma k poslechu i ke stažení Ve dnech 18. až 29. prosince 2019 ožije Olomouc tradičním Festivalem vánoční hudby u sv. Mořice. Zahájí ho 18. prosince zpěvačka Bára Basiková koncertem s klavírním recitálem. Součástí večera bude také slavnostní ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji Křesadlo 2019