Home

Stavba domu bez stavebního povolení

Domy bez stavebního povolení. 17.2.2017; Domy na vodě, Kontejnerové domy, Minimální dřevostavby, Minimální zděné stavby, Ostatní, Prefabrikované domy, SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ, Tiny-Houses; Rádi byste si pořídili menší stavbu, ale nechcete zařizovat stavební povolení a absolvovat tahanice se stavebním úřadem?Málokdo ví, že u mnoha staveb není potřeba stavební. Vybral jsem pro vás nejčastější případy staveb, se kterými se setkáte kolem rodinného domu. Od 1.1. 2018 začala platit velká novela stavebního zákona, který umožňuje stavět daleko víc staveb bez stavebního úřadu. Podrobně rozepsané je najdete ve stavebním zákoně §79 a §80. 1. Nové stavb Bohužel, stavební zákon to vidí jinak. Některé stavby skutečně lze postavit bez jakéhokoliv povolení (typickým příkladem je stavba do 25 m 2), ovšem podstatné je, o jakou stavbu se jedná a jaký druh staveb je na daném pozemku přípustný z hlediska územního plánu. Konkrétní podmínky stanovuje Zákon č. 183/2006 Sb Podrobnostmi všech typů staveb, kterých se stavební povolení či ohlášení stavby týká, naleznete ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Stavba bez stavebního povolení či ohlášení. Některé drobné rekonstrukce lze samozřejmě provádět i bez povolení úřadu Další stavby, které také nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu. Podle § 79 odst 2 stavebního zákona to jsou: a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m 2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m, c) povrchové rozvody nebo odvody vody na.

Průběh Realizace stavby - Stavba krok za krokem | Energy-domy

Nový stavební zákon (zákon o územním plánování a stavebním řádu) byl ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2006 Sb. vyhlášen 11. května 2006. Plné znění zákona najdete zde. Účinnosti však nabude až 1. ledna 2007, tzn. do konce letošního roku ještě platí stávající zákon (který existuje již 30 let).. Zákon zásadním způsobem rozšiřuje okruh staveb a. Závěrem. Stavba altánu, pergoly či terasy je praktickým doplňkem zahrady rodinného domu. Většina těchto malých zahradních staveb nepotřebuje žádnou administrativu ve vztahu ke stavebního úřadu, především jedná-li se o samostatně stojící jednoduché stavby do 25 m 2 plochy umístěné alespoň 2 metry od sousedů. Stavíme-li však cokoliv jiného než pergolu, kterou. V rámci stavebního povolení se schvaluje technické provedení stavebního záměru. U jednodušších stavebních záměrů (například stavba rodinného domu) postačí pouze ohlášení stavby. Stavby, které nevyžadují ani ohlášení stavby, ani stavební povolení, jsou uvedeny v § 103 @lucianap nejde pozastavit stavbu a nařídit odstranění proto, že má soused nějaký problém, ale proto, že někdo staví načerno. Když někdo začne bez pravomocného stavebního povolení nebo bez souhlasu s ohlášenou stavbou, nahrává do karet sousedovi a staví ho do role obhájce práva Od 1.1.2018 platí novela stavebního zákona, díky které je možné stavět zcela bez stavebního úřadu. Ve stavebním zákoně se tímto zabývají paragrafy 79, 80. Stavby bez povolení a ohlášení jsou mimo jiné tyto: 1) Stavba, která stojí na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má zastavěnou plochu max. 25 m², jedno nadzemní podlaží, je vysoká max

Jde to i bez stavebního povolení . Stavební zákon říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujete. Jedná se o stavby do 25 m 2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů na pozemku rodinného domu Ohlášení stavby (zlidověle ohláška) není ničím jiným než zjednodušenou verzí stavebního povolení, která je určena pro rodinné domy, rekreační objekty a jejich přístavby či nástavby, ale i pro jiné stavby. Na základě ohlášení stavby můžeme stavět rychleji, zpravidla se však nevyhneme územnímu řízení. A pokud máme problém s kontaktováním vlastníků. Aby v právní rovině nedocházelo k neshodám, byla novelou č. 350/2012 Sb., která mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozšířena definice pojmu stavba o ustanovení za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby Stavba zahradního domku z hlediska zákonů. 1. ledna 2018 vstoupila v platnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., která se týká i stavby zahradního domku. Pojďme si tedy zrekapitulovat, jak to vše vlastně aktuálně je. Předně musíme zdůraznit, že o nutnosti stavebního povolení rozhoduje velikost stavby - není.

Dům je ideálním řešením pro ty, kteří potřebují rychle bydlet v novém a nemají příliš velké finanční možnosti. Za určitých podmínek není pro tento dům potřeba povolení ke stavbě , jelikož svými parametry nepřekračuje velikostní limity pro stavbu bez nutnosti stavebního povolení V dnešní době potřebuje člověk stavební povolení snad úplně na všechno a není nikdo, koho by běhání po úřadech bavilo - máme pro Vás ale řešení! Pořiďte si menší dřevostavbu, která se bez stavebního povolení obejde. Stačí pouze ohláška a počítat s maximální zastavěnou plochou do 150m2

Domy bez stavebního povolení - Život bez náklad

Pro konzultace přípravy stavby rekonstrukce domu a vypracování projektové dokumentace nabízím využití mých služeb stavebního inženýra. Bez povolení a ohlášení. Drobné stavby kolem rodinného domku můžete stavět aniž byste to museli stavebnímu úřadu oznamovat, přečtěte si, které stavby to jsou. Ohlášení postačí. Odpověď Je třeba pečlivě přečíst § 79 stavebního zákona. Takže skleníky do 40 m2 a 5 m výšky; stavby do 25 m2 a 5 m výšky a bazény do 40 m2 na zastavěném pozemku rodinného domu nebo objektu pro rodinnou rekreaci nevyžadují ani umístění ani ohlášení Jindy je nutné stavební povolení. Celková rekonstrukce bytu . Rekonstruovat lze bez stavebního povolení i ohlášení, když stavebními úpravami nezasáhnete do nosných konstrukcí, nezměníte vzhled domu, výsledek nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a když dům není památkou. Jindy musíte mít stavební. Když chceme montované domy bez stavebního povolení, nepodaří se nám to u takzvaných domů modulových. Nejde totiž o typický mobilní dům, a to z jednoho prostého důvodu. Tím důvodem je to, že ho nemůžeme tak snadno přemístit, jako v předchozím případě. Sice to lze, ale už je vyžadován například jeřáb a. Chatu si můžete postavit i bez stavebního povolení, avšak musí splňovat několik podmínek. Podle stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení není třeba při stavbách, které nepřesahují 25m 2 zastavěné plochy, výšku 5 m, jsou nepodsklepené a neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani.

To znamená, že se zpravidla obejdete bez stavebního povolení, jen s ohlášením stavby, a zároveň není nutná většina náročných stavebních prací. Výsledkem je, že se můžete nastěhovat do nového během pár dní, ale i 24 hodin V Česku se stále vyplatí budovat bez povolení. Úřad stavbu povolí ex post. Redakce Euro.cz, Hana Boříková/Euro, 19. 10. 2014. Lehkost, s jakou i veřejně známé osoby a místní celebrity porušují stavební zákon, je pozoruhodná. A mnohdy jim to prochází. Místo povolených úprav interiéru strhnou dům, postaví na.

Na počátku každého domu je jeho stavba. Stavba předpokládá stavební projekt, podle kterého dům vzniká. Důležité jsou stavební materiály, stavební postupy, stavební firma, která stavbu provádí a stavební dozor, který na ní dohlíží. K zahájení stavby je třeba od příslušného stavebního úřadu stavební povolení Nový dům můžete mít i bez stavebního povolení. Vlastníte pozemek, který se pro stavbu klasického domu nehodí nebo se jednoduše nechcete vázat na jednom místě? Pak bude právě pro vás ideální bydlení v tzv. mobilních domech, jsou praktické, nízkonákladové, mobilní a nepotřebujete na ně žádné stavební povolení. Nebezpečí vlastnictví domu bez stavební dokumentace. Ve své praxi inspektora nemovitostí se poměrně často setkávám s tím, že ke kontrolované nemovitosti neexistuje ověřená dokumentace odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. U starších staveb dokonce neexistuje vůbec žádná dokumentace. Co je však zarážející, že často ani u. Rizika spojená s vlastnictvím domu bez stavební dokumentace. 14. 9. 2017, 12:44. Ve své praxi inspektora nemovitostí se poměrně často setkávám s tím, že ke kontrolované nemovitosti neexistuje ověřená dokumentace odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. U starších staveb dokonce neexistuje.

Kdy nepotřebuji stavební povolení ani ohlášení - Perlík

  1. Další stavby, které také nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu. Podle § 79 odst 2 stavebního zákona to jsou: a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m, c) povrchové rozvody nebo odvody vody na.
  2. Nyní: Je třeba stavební povolení. Postavil jsem svůj dům načerno Dříve: Za stavbu bez stavebního povolení hrozila pokuta do 50 tisíc korun, a pokud jsem stavěl v chráněném území, až 100 tisíc korun. Nyní: Za stavbu bez ohlášení mi hrozí pokuta do 200 tisíc korun, bez nutného stavebního povolení až milion.
  3. Proces ohlášení stavby při realizaci novostavby je časově náročný a skládá se z řady dílčích kroků. Ne na všechny druhy staveb však ohlášení či stavební povolení potřebujete. Poslední novely stavebního zákona rozšířily okruh staveb a stavebních prací, které není třeba povolovat, ani ohlašovat
  4. Velikost zahradní chatky. Pokud velikost zahradní dřevostavby, přesněji její zastavěná plocha, nepřesáhne 25 m 2 a výška 5 metrů, obejdete se i bez stavebního povolení.Další podmínkou pak ale je, že chatka může být podsklepená maximálně do hloubky 3 metry a musí mít pouze jedno nadzemní podlaží
  5. o) stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby (ani územní souhlas) mimo jiné stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo.

Stavba do 25 m² - bez stavebního povolení? stavimbydlim

Stavební zákon v § 104 až § 107 uvádí typy staveb, na jejichž výstavbu stačí jen ohlášení stavby. Ohláška se vztahuje i na stavební úpravy těchto typů staveb. V § 108 odst. 1. stavebního zákona se praví, že na všechno ostatní je potřeba stavební povolení. V § 103 stavebního zákona jsou uvedeny výjimky, kdy. Proto velcí logističtí giganti staví haly bez stavebního povolení, pak dostanou pokutu třeba půl milionu, ale ta hala jim vydělá třeba 2 miliony za měsíc. Osobně jsem se setkal asi 7x kdy se řešila černá stavba, a vždy se to nějak udělalo, pouze jednou byla uplatněna pokuta myslím za 10 tis Kč Všechny rodinné domy bez stavebního povolení. Dnes je možné bez stavebního povolení stavět svépomocí rodinné domy na základě ohlášení pouze do 150 metrů čtverečních nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem. Novela počítá s odbourání tohoto omezení. Stavbu rodinného domu i s větší výměrou.

Pro realizaci stavby rodinného domu však bude praktické zvážit, zda stavební záměr nesplňuje podmínky pro využití tzv. zjednodušených postupů pro umisťování a povolování staveb, která získání potřebných povolení značně urychlí.Novela stavebního zákona účinná od 1 Stavební povolení je ale zdlouhavé řízení bez nejasného výsledku. V této situaci se nabízí možnost umístění stavby na váš pozemek bez tohoto povolení. Pro tyto účely se rozlišují dva pojmy: stavba a výrobek plnící funkci stavby. Co je to stavba. Stavba roste v místě vzniku tohoto objektu, tedy přímo na stanovišti. Hlavní stránka Stavba domu Stavba i bez stavebního povolení Stavba i bez stavebního povolení Petr Přikryl Stavba domu 0. V momentě, kdy padlo rozhodnutí, že se do stavby, která nebude až tak rozsáhlá, nakonec pustíme sami, jsme museli začít řešit stavební povolení

Tenhle plot nejenže byl postaven úplně bez povolení, ale navíc zabránil v přístupu k sousednímu rodinnému domu, který mezitím zchátral. Takový příběh není v Česku ničím výjimečným. Současný stavební zákon totiž umožňuje tomu, kdo staví bez povolení, přetahovat se s úřadem roky a černá stavba vesele stojí mobilheimy nabízené firmou Marvel, což jsou mobilní domy na kolečkách, díky kterým je můžeme převézt a umístit kamkoliv chceme a objevovat tak krásy mnoha lokalit bez podmínky mít stavební povolení. Mobilní domy či mobilheimy jsou určeny k rekreačnímu, přechodnému i trvalému sezónnímu či celoročnímu bydlení. Určité zjednodušení pro stavby, na které dopadá ohlášení přinesla novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018. Stavby, které bylo v současnosti možné začít užívat až po oznámení stavebnímu úřadu, tak bude moci nově stavebník začít užívat bez jakéhokoliv dalšího aktu ze strany úřadu

Stavební povolení a ohlášení stavby - jak postupovat

Stavební povolení není potřebné pro všechny typy rekonstrukcí nebo staveb. Stavební povolení není obecně potřeba v situaci, když se jedná o tzv. drobné úpravy. Stavební povolení nepotřebujete když: Nezasahujete do nosných konstrukcí; Neměníte způsob užití bytové jednotky; Když neměníte způsob vytápění Například stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn. Pokud se však chystáte na větší stavbu či přístavbu přesahující povolen é rozměry nebo rekonstrukci, která zasáhne do nosných stěn domu, případně se touto rekonstrukcí změní vzhled domu, vyřízení stavebního povolení se nevyhnete 2019. Stavební povolení je důležitý dokument, který musíte získat před zahájením vlastní stavby. Potvrzuje, že dům či jiný objekt se může na konkrétním pozemku postavit. Povolení ale není potřeba u všech staveb, u některých si vystačíte pouze s jednodušším ohlášením stavby Bez stavebního povolení i bez souhlasů SVJ a sousedů. Vlastníci jednotek dali podnět stavebnímu úřadu, který věc prošetřil a nařídil odstranění stavby. Paní Zlatě se tak její rekonstrukce značně nevyplatila, musela nakonec skutečně vše na společné chodbě na své náklady uvést do původního stavu

Bez povolení je možné stavět jen za předpokladu, že nespadáte do jedné z následujících šesti kategorií: Výška plotu přesahuje 2 metry. V případě, že je plánovaná výška plotu větší než dva metry, nebo přídavná opěrná zeď překročí hranici jednoho metru, je třeba získat povolení k výstavbě od stavebního. 1. 2018 umožňuje téměř všechny rodinné domy stavět a rekonstruovat na ohlášení stavby a stavět více typů staveb bez stavebního řízení. Co lze stavět bez povolení a ohlášení. Opěrné zdi do výšky 1 m a oplocení do výšky 2 m, pokud nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a veřejným.

Video: Stavby, které nevyžadují povolení stavebního úřadu od 1

Mobilní domy = levné bydlení - na výběr 1+kk - 4+1. Mobilní domy nejsou vhodné jen k celoročnímu bydlení, dají se využít jako prodejny, kanceláře, sklady, prodejní stánky, rekreační ubytovací zařízení a další . Výroba domu podle vašich představ, levně a bez stavebního povolení, nebyla nikdy jednodušší Stavby nevyžadující ohlášení ani povolení po roce 2018. V tomto článku jsem pro Vás vybral stavby týkající se rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, pro které dle §79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon není nutné rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas Stavební povolení je klasickým povolením k provedení stavby rodinného domu. Buď o něj požádáte přímo, anebo úřad nařídí vedení stavebního řízení automaticky v situaci, kdy jste žádali o vydání souhlasu s ohlášením (zjednodušený typ povolení), ale vaše stavba nesplňuje podmínky pro jeho získání Stavební zákon prošel od 1. 1. 2018 poměrně zásadní novelou, která se mimo jiné dotýká i určení staveb, na které se nevztahuje povinnost stavebního povolení. První možností je, že stavitel nepotřebuje vůbec nic (např. běžné udržovací práce). Druhým režimem je ohlašovací režim, kdy plánovanou stavbu musím.

Nový stavební zákon: více staveb bez ohlášení a stavebního

Domy bez povolení, zrychlené stavební řízení - práce kvapná, houby platná! To odnese kvalita staveb! Spíš se měli podívat na úroveň práce projektantů než omezovat kontrolu jejich výstupů Stavba plotu a aktuální znění stavebního zákona. Nový stavební zákon z roku 2018 významně zjednodušil podmínky pro tzv. drobné stavby, a to včetně plotů. Obecně platí, že stavba oplocení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Není třeba.

V jakých případech potřebujete povolení k zastřešeníNavod na stavbu chaty - stavba chaty

Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo

Kvalitní stavby bez problémů . Jak bylo řečeno, tak je mobilní dům posuzován dle stejných pravidel jako každá jiná stavba.V tomto směru zákon stanovuje požadavek na použití jen takových výrobků, materiálů a konstrukcí, které svojí způsobilostí zaručují, že stavba splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu. Stavba pergoly bez stavebního povolení. Solitérně stojící pergolu si můžete postavit na své zahradě bez nutnosti ohlášení a shánění povolení. Abyste se byrokratickému postupu vyhnuli, musíte dodržet několik pravidel: plocha pergoly nesmí přesáhnout 25 m 2, výška pergoly musí dosahovat maximálně 5 metrů Realizace stavby. Stavební povolení. Výběr pozemku. Po získání stavebního povolení/ohlášky stavby je možné začít s realizací Vašeho domu. Společnost Energy Domy Vám zajistí bez starostí kompletní dodávku hrubé stavby, která je nejčastějším přáním (základy, zdivo a stropy Durisol, střecha). Jistě oceníte.

Legalizace stavby, aneb dodatečné stavební povolení

Ne každý pozemek je vhodný na stavbu nemovitosti Žádost o stavební povolení nebo ohlášení. Zda potřebujete stavební povolení nebo ne, je uvedeno ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Pokud nám stavební odbor schválí plánovanou výstavbu, půjdeme požádat o stavební povolení nebo stavební ohlášení Seznam staveb a prací, které lze realizovat bez povolení a bez ohlášení je uveden v ustanovení § 103 stavebního zákona. Stavby, které lze realizovat na základě ohlášení, jsou uvedeny v ustanovení § 104 nového stavebního zákona. Ostatní stavby neuvedené v ustanoveních § 103 a 104 nového stavebního zákona, je možné. Budete potřebovat stavební povolení a územní rozhodnutí, budete muset rovněž podat oznámení o změně užívání stavby. Nástavba a přístavba domu. Pokud výsledná stavba bude větší než zmiňovaných 150 m 2 a vyšší než dvě nadzemní podlaží, je třeba stavební povolení. Pokud menší, bude postačovat jen ohlášení Stavba mobilního domu svépomocí je sice možná, ale pokud chcete v mobilheimu skutečně bydlet, musíte splnit všechny požadavky stavebního úřadu zcela sami. Navíc jsou mobilní domy stále ještě novinkou, proto můžete narazit na různé přístupy stavebních úřadů , které budou po vás požadovat různou dokumentaci Cestu na stavební úřad Vám stavební zákon ušetří v případě, že se chystáte pouze upravit koupelnu, chcete provést drobnou stavbu okolo domu nebo budete měnit střešní krytinu za novou či podobnou. K těmto úkonům totiž nepotřebujete stavební povolení, a dokonce je ani nemusíte příslušnému stavebnímu úřadu.

Můj Dům | Designový dům na kolech Mobile Hut ctí

Pokuta při černé stavbě - Stavební povolení Modrastrecha

Stavba domu nad vodní hladinou bez povolení Od: jirkajc ® 08.04.21 12:48 odpovědí: 11 změna: 09.04.21 23:07 Dobrý den,v minulosti bylo možné údajně stavět bez povolení stavebního úřadu domek nad vodní hladinou rybníku,nebo lomu na pilotech,nebo jako plovoucí objekt Chatka bez povolení a bez přípojek. Pokud je stavba na vašem pozemku menší než 25 m2, nemusíte mít žádné povolení. To je nyní v zákoně a toho využívá i tahle malá chatka, která dokonce nemusí být ani připojena na energetické sítě či kanalizaci. Mnoho lidí řeší, že by chtěli chatu, ale nemají na ni, na pozemku. Stavba domu bez stavebního povolení Domy bez stavebního povolení - Život bez náklad . Možnost stavby domu bez stavebního povolení či ohlášení se nevztahuje na kulturní památky, budovy v památkové rezervaci, ochranném pásmu kulturní památky atd. (§ 79 odst. 3, s odkazem na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Stavba pergoly: Návod jak na povolení a stavbu. Pergola je většinou malá drobná dřevěná stavba postavená buď jako pokračování původní stavby (zastřešení terasy u domu a podobně) nebo samostatně stojící stavba uprostřed zahrady, která poskytuje zastíněné nebo zastřešené posezení. Od altánu se pergola odlišuje.

Pasport stavby - hermochStavební povolení na pergolu - T-shadeZdi domu v Soukenické „visely“ ve vzduchu, stavba se

Domy, zahradní domky, chaty či dřevostavby tedy prostě

Stavby zděných domů na klíč včetně projektu. Stavba rodinného domu je velký krok, který pro nezkušeného člověka bez hlubší znalosti problematiky stavebnictví může znamenat noční můru. Tím že si vyberete stavební program Stavby All Inclusive ®, všechny starosti přenecháte nám Bez stavebního povolení či ohlášení stavby je možné postavit stavby pro zemědělství, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m výšky s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství a skladování a zpracování hořlavých látek nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního. Nepovolenou stavbu, nám asi známější názvem černou, upravuje primárně stavební zákon (zák. č. 183/2006 Sb.). Popisuje případy, kdy je tato stavba (její vznik, změna či terénní úprava) prováděna bez příslušného povolení či je v rozporu s ním. Stavbu definujeme jako veškeré stavební dílo, které vzniká. Stavební povolení Úvěrový slovník Stavební povolení je vydáváno stavebním úřadem jako výsledek stavebního řízení. Jsou v něm uvedeny závazné podmínky realizace a užívání stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení U některých staveb sice nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení stavby na úřadě, ale územní souhlas ano . Jsou to případy, kdy chcete stavět třeba verandu do rozměrů rodinného domu, nádrž na vodu do 100 m3, skleník, bazén, garáž, pergolu apod. Vše do daných rozměrů

Stavební povolení na mobilní dům není potřeba, ale vyřízení povolení se nevyhnete. Umístění mobilního domu na pozemku vyžaduje souhlas stavebního úřadu nebo musí být v souladu s uzemním plánováním. Vaše kroky tedy povedou na stavební úřad. Stavebnímu úřadu předložíte žádost o vydání územního souhlasu. Na vyřízení ohlášení stavby má úřad 30, na stavební povolení až 60 nebo dokonce až 90 dní,Zdroj: Canstockphoto Povolení ani ohlášení nepotřebujete na bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku, včetně jeho technického zařízení Stavební zákon rozlišuje v zásadě trojí režim, a to stavba (i) bez ohlášení a bez stavebního povolení, (ii) s ohlášením a (iii) se stavebním povolením. Ve vztahu k rekonstrukcím se za dále popsaných okolností uplatní každý z uvedených režimů