Home

Země: referát

Referát - Zeměpis - Planeta Země. 9. 11. 2007. Planeta země. Vznik a vývoj Země. Naše sluneční soustava vznikla před necelými 5 miliardami let. Poloměr Země je 6378 km. Měřítkem vzdálenosti v naší sluneční soustavě je astronomická jednotka, což je vzdálenost Slunce a Země. Země má ve svém středu jádro, kolem něho. Země je sféroid, který je v oblasti pólů nepatrně zploštělý. Pomocí družicového pozorování byly v tvaru Země objeveny další nepatrné nepravidelnosti. Hmotnost Země je přibližně 5,98 x 10 kg. Její povrch je asi 510 000 000 km2. Rozměry Země jsou (přibližně) obvod rovníku přes 40 000 km, průměr rovníku 12 750 km

Referát - Zeměpis - Planeta Země - Angelesis

Země - jedinečná planeta - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Anotace: Prezentace charakterizuje vývoj Země a popisuje jednotlivé geosféry. Autor: Mgr. Ilona Hapková (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». Speciální vzdělávací potřeb Vzniká zde magnetické pole planety Země Jádro je žhavé a má velikou hustotu, teplotu do cca 5 800 °C V jádru probíhají procesy radioaktivního rozpadu endogenní (vnitřní) pochody, kdy se uvolňuje energie z nitra Země na povrc PLANETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI Planeta Země Jak se utvářela naše Země Vznik vesmíru - Velký třesk ( big bang)- asi před 15 miliardami lety - vesmír se začíná rozpínat a začínají se shlukovat částečky prachu a plynu - vznikaly zárodky Slunce a planet Vznik Země Před 4,6 miliardami let vzniká planeta Země Ze začátku koule rozžhavené horniny postupně. Referát - 9. třída - Země třetího světa. 9. 11. 2007. Bipolární svět a začátek studené války. 1947 - Trumanova doktrína - snaha čelit komunismu 4. 6. 1947 - Marshallův plán pomoci Evropě.

Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Stručná historie České země (Odborný referát) › Na území dnešní České republiky se na počátku nacházela Sámova říše. Po rozpadu Sámovy říše zde byl v první polovině 9. století vybudován první státní útvar Velká Morava,.. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Cesta do středu Země (Jules Verne) - MÍSTO DĚJE: Hamburk, Island, pod povrchem Země, Sicílie HLAVNÍ POSTAVY: Axel - bázlivý, inteligentní, rozvážný, věrný, pomocník profesora Otto Liddenbrock - profesor, tvrdohlavý,.. Multimediální prezentace Gravitační pole popisuje vztahy a pohyby těles v gravitačním poli Země i Slunce. Texty jsou doplněny fyzikálními vzorci a obrázky. Uživatel může své nově nabyté vědomosti otestovat na řešených fyzikálních úlohách Atlas prochází zemí od jihozápadu (Antiatlas s vrcholy přes 2 500 m n. m.) přes jeho největší část - Vysoký Atlas dosahující výšek přes 4 000 m n. m. - až k severu (pohoří Rif s vrcholy přes 2 000 m n. m.) a severozápadu země (Střední Atlas s vrcholy přes 3 000 m n. m.), kde strmě padá do Středozemního moře a.

Mineralogie a další - Referát- vznik zem

Stavba nitra Země. Seismologie se zabývá Zemí jako planetou a tedy i její vnitřní stavbou. Australský geofyzik K. E. Bullen rozdělil zemské těleso do sedmi částí, právě na základě zkoumání šíření seismických vln v zemské kůře, vymezil tím tzv. Bullenovy zóny, které se od sebe liší teplotou, tlakem a hustotou. K pohybu dochází v důsledku otáčení Země a především vlivem rozdílných teplot a tlaků. Pravidelné větry, které vanou mezi rovníkem, severem a jihem Země, se nazývají pasáty. Význam atmosféry Umožňuje život na Zemi. Brání přílišnému ochlazení a ohřátí Země Rusko (rusky Россия, Rossija), plným názvem Ruská federace (rusky Российская Федерация, Rossijskaja feděracija), je s rozlohou 17 098 246 km² největším státem světa. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii.S počtem 146,1 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě

Referát. Kuba je největší ostrovní stát v Karibském moři asi 180 km jižně od Floridy. Na délku měří 1275 km, šířka se pohybuje okolo 100 km Cesta do středu Země nebo také jen Do středu Země (1864, Le voyage au centre de la terre) je dobrodružný vědeckofantastický román francouzského spisovatele Julesa Verna.Autor ve svém druhém románu z cyklu Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires) líčí fantastickou cestu třech odvážlivců, německého přírodovědce a profesora mineralogie Otty Liddenbrocka, jeho. měně klimatu na naší Zemi. Skleníkový efekt - dochází k zahřívaní atmosféry od zemského povrchu. Část atmosférou pohlceného záření je zpětně vyzařována k zemskému povrchu, který je druhotně oteplován. Tímto dochází ke globální oteplování naši Země

Referát ze zeměpisu - Nizozemsko, HolandskoReferát ze zeměpisu - RakouskoReferát ze zeměpisu - Lichtenštejnsko

Výuková prezentace na východní Evropu - Pobaltské státy (Lotyšsko, Litva). Určeno pro frontální výuku s celou třídou. Vhodné pro nižší gymnázium. Title: Pobaltské státy Author: Libor Created Date: 5/21/2013 12:29:12 PM. zná následně vzniklé státy. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova kolonie, koloniální říše, Španělsko, Velká Británie, Francie, Portugalsko, Holandsko, rozpad, nezávislost Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žá Zemní plyn je důležitý zdroj uhlovodíků. Hlavní složku zemního plynu tvoří methan (70 - 90 %), dále obsahuje plynné uhlovodíky (ethan, propan, butan) a jiné látky (CO2, H2S). Využívá se hlavně jako palivo

Fakta o Zemi . Poměr rozlohy a moře: Pevnina 29,2 % . Moře 70,8 % . Kdyby auto jelo nepřetržitě podél rovníku rychlostí 100 km/h, potřebovalo by na objetí 16 dní, 16 hodin a 45 minut. Vzhledem k tomu, že Země není dokonale kulatá, auto jedoucí okolo Země z jížního pólu na severní a zpět by ukončilo jízdu o 80 minut. Referáty a čtenářský deník pro základní a střední školy... Atmosféra Země Atmosféra Země je plynný obal planety spojený s ní silou přitažlivosti a rozličný do vrstev různých fyzikálních a chemických vlastností.Atmosféra umožňuje život na Zemi tím,že chrání povrch Země před škodlivými složkami slunečního záření před kosmickým zářením a před.

Referáty - Referáty - Stavba Zem

  1. Vzniknutí Země krok po kroku. Před 4,6 miliardami let se začali srážet prachové částice, které obíhali Slunce. Gravitace působila a neustále se nabalovala větší a větší hmota a plyny. Toto formování trvalo mnoho milionů let. Zformovala se tak takzvaná protoplaneta na kterou z vesmíru přilétalo obrovské množství.
  2. Země obíhá kolem Slunce po třetí oběžné dráze. Je to jediná planeta, na které jsou podmínky umožňující život. Má vhodnou vzdálenost od Slunce. Vzdušný obal. Vodu v kapalném stavu. Při pohledu z vesmíru vypadá jako modrá koule. Představu o Zemi nám umožňuj
  3. Referát - Česká Republika. 17. 10. 2008. (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Rozkládá se na území tří historických zemí - Čech, Moravy a části Slezska - a její plošná rozloha činí přes 78 tisíc km2. V současnosti má přes 10 milionů obyvatel. Co se týče řek, největší řekou je Labe (370 Km) a.
Mladí badatelé - 6

Země - vývoj - Geologie - Referáty Odmaturu

Pomůcky pro učitele: vytvořené prezentace a metodické příručky Motivační úkol: připrava stanovišť v rámci Dni Země Aktivity: Příprava na projektový den je formou samostudia tématu z prezentací a pracovních listů., které mají žáci volně k dispozici např. na serveru školy. V rámci projektu DEN ZEM Alé země Mezi alé země patří: Rakousko Švýcarsko Lichtenštejnsko Přírodní podmínky povrch - Alpy - Grossglockner (3798m) - Matterhorn (4478m Šv.) prudké řeky - vodní elektrárny - v Rak. sídlo lichtenšt. královské rodiny Prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Podpora realizace. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Historie země - prahory - starohory - prvohory - druhohory - třetihory - čtvrtohory - éry vývoje Země: prekambrium. Jmenuj sám nebo . s pomocí učebnice další éry vývoje Země. prahory (před 4 - 2,5 miliardami let) - probíhající geologické procesy se zprvu lišily zpět na referáty zpět na zeměpis zpět na život školy Pro Vietnam je charakteristická Červená řeka, což je zároveň nejdelší řeka - protéká zemí v délce 450 km, dále nekonečná rýžová pole a stále zelené tropické lesy. Zemi často ohrožují tajfuny

Prezentace pro referát o zemi - templates

  1. České země po roce 1526 - za Ferdinanda I. Habsburského, Maxmiliána II., Rudolfa II. a Matyáše, vývoj před třicetiletou válkou. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti
  2. Referát - Geologický Vývoj Země. Velikost taháku je 15 Kb - zazipovaný . Pro stáhnutí opište kód: Klíčová slova/náhled: geologie zem. TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte se v komentářích o Váš názor a přidejte vlastní bodové hodnocení! Přidej i ty svuj názor! Přidat komentář.
  3. Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (zejména dusíku a oxidu uhličitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině evroých zemích obsahují zpravidla více než 90% metanu a méně než 5% nehořlavých látek. Pro správný provoz.

Zeměpis 24 - všechny země světa, referáty a učebnic

Video: Země - Wikipedi

Aktivní propagace kulturního dědictví jednotlivých zemí, jejímž základem je především prezentace národního kulturního dědictví zapsaného na světový seznam UNESCO, propagace významných osobností a událostí historie kulturní spolupráce s naší zemí, prezentace aktivit příslušných menšin a propagace aktuálních světových výročí UNESCO prezentovaných.. Nemusíte smutnit, že zde není ten referát celý. Umím si představit jeho obsah i závěry stokrát omleté a okopírované z mediálních zpráv. Takovéto referáty vznikají bez jakékoli znalosti problematiky pouhým papouškováním módního strašení světovou apokalypsou

Válka kolonizace - mezikontinentální stěhování Evropa přišla o mnoho obyvatel Země Přistěhovalci Procento (rok 2005) Rusko 12 080 000 8,5 Německo 10 144 000 12,3 Ukrajina 6 833 000 14,7 Francie 6 471 000 10,2 Velká Británie 5 408 000 9 Španělsko 4 790 000 10,8 Itálie 2 519 000 4,5 Švýcarsko 1 660 000 23 Nizozemí 1 638 000. Země, Měsíc, Slunce, voda, vzduch jsou dary, které lidské civilizaci umožnily žít a po tisíciletí pomohly přežít. Přesto se k Zemi, půdě, vodě a ovzduší lidé chovají nepřátelsky a využívají její pozitiva, nedívajíc se, co bude v budoucnu. Proto je nutné si aspoň jednou ročně připomenout Den Země

Prezentace MĚSÍC obr. č. 1 MĚSÍC jediná přirozená družice Země kosmické těleso obíhající kolem Země ve Sluneční soustavě dosud zjištěno přes 100 měsíců obr. č. 2 obr. č. 3 průměr Měsíce je 3476 km (asi 4x menší než Země) od Země vzdálen asi 384 403 km obr. č. 4 ve srovnání s družicemi jiných planet. Vznik a vývoj života na Zemi Názory na vznik života teorie panspermie - život zavlečen z Vesmíru, všude zárodky čekající na vhodné podmínky (H. C. Criek - objevitel DNA) Vznik a vývoj života na Zemi Názory na vznik života kreační teorie - všechny živé organismy stvořila nadpřirozená bytost - nelze potvrdit ani. Zemní plyn Před více než 150 lety začala historie českého plynárenství. Zpočátku byl dodáván svítiplyn vyráběný z uhlí karbonizací, který byl od padesátých let tohoto století postupně nahrazován svítiplynem vytápěným zplyňováním uhlí nebo štěpením uhlovodíků

kniha od: Tomáš Crlík. Olaw, jeden ze strážců Země, byl probuzen ze sladkého spánku v kmeni svého modřínu. Dozvěděl se, že jeden z dalších strážců není k nalezení, a jeho vždy usměvavý obličej se zachmuřil. V podobě puštíka se okamžitě rozletěl k městu. Divočina i zvěř kolem něj však začaly mizet a on se. České země v pravěku Author: admin Last modified by: blanka Created Date: 4/9/2011 11:58:31 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Arial Times New Roman Calibri Motiv sady Office 1_Motiv sady Office Snímek 1 Pravěk II (pokračování) Pravěk Pravěk se dělí na 3 hlavní období Pravěk 1 Norsko je hornatá země, více než polovina území leží výše než 500 m a ¼ přesahuje výšku 1 000 m. Skandináviské pohoří, které prostupuje celou zemi, tvoří soustavu ker zarovnaných čtvrthorním pevninským ledovcem do náhorních plošin - fjeldů Žáci 6. a 7. třídy vytvořili, jako úkol v environmentální výchově, společné prezentace ke Dni Země. Popřáli zde naší Zemi k jejímu svátku a vyzvali lidi, aby se k ní chovali ohleduplněji. Myslím, že se práce vydařily. Den Země - prezentace 6. třídy. Den Země - prezentace 7. třídy Dějiny Zemí koruny České Historické prameny připomínají, že ještě před utvořením českého státu se na jeho území rozkládala říše , v jejím čele stanul v roce 624 franský kupec Samo . Tato říše svaz zahrnovala nynější Čechy, Moravu, části Slovenska a zřejmě i Bavorska

ÚVOD OD ROZVOJOVÝCH STUDIÍ I GLOBÁLNÍ PROBLÉMY GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA = problémy týkající se celého světa nelze je řešit pouze na národní úrovni nejúčinnějším prostředkem při jejich řešení jsou mezinárodní organizace a stálý proces přijímání mezinárodních úmluv závazných pro všechny členy mezinárodních společenství Přelidnění Země Hladomor. Úvod - Církevní základní škola ve Veselí nad Moravo Éry vývoje Země. Paleontologie = věda zabývající se vývojem života na Zemi. Historická geologie = věda zkoumající vývoj zemské kůry, podává informace o stáří jednotlivých horninových vrstev (obsahují shodné zkameněliny, stejného stáří) Prezentace aplikace PowerPoin podmínky života: voda živiny: CO2 + minerální soli pro rostliny organické látky pro živočichy a houby teplo kyslík pro aeroby a) kreatizmus: stvoření nadpřirozenou bytostí - Bohem b) eternizmus: život je věčný, nevzniká ani nekončí panspermie > život na Zemi přenesen z jiných planet c) samozrození: živá hmota stále.

Jiří z Podběbrad. Český král Jiří z Poděbrad se narodil 23.4.1420 v Poděbradech. Pocházel z rodu pánů z Kunštátu. Jeho otec Viktorin Boček měl na tehdejší poměry velkou politickou moc, tu měl většinou pouze panovník a několik málo šlechticů. To vysvětluje, proč se Jiří mohl stát králem Základem úspěšné prezentace firmy je schopnost komunikace, vhodné prezentační materiály a umění prodat přednosti firmy či produktu. Přestože kvalitní propagační materiály by neměly být problémem, existují případy, kdy se české firmy prezentují třeba brožurkami namnoženými na kopírce, což je nepřípustné Partnerské země z regionu 5: (Andorra, Monako, San Marino, Vatikánský městský stát) 2. sazba: 630 EUR/30 dní Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Sadílková Jana (224724). Úvod. Země je třetí planeta naší sluneční soustavy, počítáno z pohledu od Slunce, od kterého je vzdálena v průměru 150 miliónů kilometrů a je zatím jedinou známou planetou, na které existuje život.Z našeho pozemského pohledu se nám může naše planeta zdát jako obrovská, s nekonečným oceánem vzduchu, avšak astronautům se jeví spíše jako maličká modrá. Jak vznikla Země?! Vznik Země Vznik naší planety se datuje do dávné minulosti, kdy se začalo formovat naše Slunce. Po jeho zrodu zbylo v jeho okolí spousta nepoužitého materiálu (horniny, mračna plynu, vesmírný prach atd.), který se začal postupně srážet a kumulovat do větších úlomku (asi tak před 4,6 miliardami let)

Prezentace zemí světa - templates

Státy Evropy - referát. Vyber si jeden evroý stát. Vypracuj prezentaci o 5 slidech. V prezentaci se zaměř na nějaká zajímavá místa nebo události. Může to být i zajímavá historická událost. Pro tento účel nás nezajímají informace typu počet obyvatel, rozloha apod. Nezapomeň uvést přesné zdroje informací Státy Evroé unie - referáty Belgie Lucka Votavová, Terka Bulharsko Miloš Česká republika Dánsko Anička Estonsko Michal Finsko Francie Lucka Blatna, Adam Kočka Chorvatsko Irsko Nelča Itálie Dominik, Nina Kypr Litevsko Lotyšsko Marek Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Natálka, Iva Polsko Portugalsko Dan Rakousko. Země je velmi řídce osídlena, průměrná hustota dosahuje sotva 1,5 obyvatele na km 2. Mongolské travnaté stepi jsou předurčeny pro chov dobytka. Nejvíce je ovcí, méně koz a skotu. Poměrně vysoké jsou stavy koní a velbloudů. Nízká je produkce obilnin Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Je-li Země, Měsíc a Slunce v jedné přímce, je příliv obzvláště vysoký (příliv skočný), neboť gravitační působení obou těles se sčítají. Tato konstelace nastává při úplňku, nebo při novu. Naopak v době první a poslední čtvrti, kdy je úhel mezi směrem ke Slunci a směrem k Měsíci pravý, jsou slapové jevy.

Můžete se podívat na různé fotografie a popisky zajímavých států, nebo třeba zjistit seznam všech hlavních měst světa. Nebo si snad chcete poslechnout hymnu některého státu. Stačí kliknout a je to.... V případě jakéhokoliv dotazu, přání či spolupráci pište na e-mail: zemepis.eu@email.cz. Zde můžou být i Vaše odkazy Rozhodující je však živočišná výroba, která má k dispozici více než 2/3 plochy země. Šťavnaté pastviny v nížinách poskytují téměř po celý rok potravu velkému počtu hovězího dobytka, ve vyšších polohách ovcím Na této stránce najdete referáty úplně na všechno.Třeba dějepis;víte jaké kmeny vpadli do číny a vůli komu číňani postavily velkou čísnskou zeď,která měří více jak 3450km?Nevíte.Odpověď najdete na těchto stránkách.a pokud nevíte jak vypadá alespoň kousek žádné strachy obrázky čínské zdi tu najdete také Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 5 kategorií zemí a území dle míry rizika nákazy onemocněním COVID-19: země a území s nízkým rizikem (zelené), země a území se středním rizikem (oranžové), země a území s vysokým rizikem (červené), země a území s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené) a země a území s extrémní.

Vojenský hrob, každý vojenský hrob měl být umístěn tak

Planeta Země - Digitální učební materiály RV

Síla, kterou přitahuje Země umělé družice se nazývá gravitační síla. Země přitahuje svoji gravitační silou Měsíc. Gravitační síla Měsíce (v menší míře i Slunce) přitahuje (zvedá) hladiny moří. Tak vzniká příliv a odliv. cv. 4 Rozluštěné věty jsou: Měsíc je přirozená družice Země Země obíhá kolem Slunce po elipse dráha není kruhová → Země je někdy Slunci blíž jindy dál ke střídání ročních období dochází proto, že je zemská osa nakloněná a směřuje k polárce vzdálenost mezi Zemí a Sluncem je 150 mil. km oběh Země kolem Slunce trvá 365 dní Animace - pohyby Země datum: 20

referáty - Státy a království světa - Islan

Vítr - referát. pohyb vzduchu (převážně horizontální) v atmosféře vzhledem k zemskému povrchu, vznikající působením tlakového gradientu, tíže a Coriolisovy síly. Je charakterizován směrem, odkud vane (udává se v stupních, například severní vítr se rovná 360°), rychlostí nebo silou ( Beaufortova stupnice ) Autor: David Hainall. Cíl: Naučit se vyjmenovat hlavní geologické éry ve vývoji Země. Seznámit se s charakteristikou jednotlivých období a rostlinami a živočichy, které jsou pro jednotlivá období typičtí. Časová náročnost: 3 vyučovací hodiny. Popis. Pro práci je k dispozici prezentace vytvořená v MS PowerPoint Tematický okruh: Země a život na ní Téma: Rozmanitost života na Zemi Metodický list/anotace: Prezentace je určená k výkladu ve výuce. Na příkladech živočichů z různých podnebných pásů objasňuje vznik rozmanitosti života na Zemi Zeměpis 6. ročník. 601_Vesmír.docx (14932) 602_Tvar a rozměry Země.docx (19551) 603_Pohyby Země.docx (17372) 604_Měsíc.docx (16076) 605_Určování zeměpisné polohy.docx (670,2 kB) 606_Čas na zeměkouli.docx (556629) 607_Mapy.docx (17268) 608_Orientace na mapě a v krajině.docx (13,1 kB Prezentace slouží k seznámení žáků s pojmy souvisejícími s tématem Voda, k uvědomění si významu vody jako jedné ze základních podmínek života na Zemi a nutnosti její ochrany. Doprovodný obrazový materiál má upevnit znalosti a slouží k lepší představě a zapamatování si popisovaných jevů a pojmů

Co je to rasismus - rasismus je teorie a ideologieReferát ze zeměpisu - BulharskoPPT - Referát na téma lesotundra - tundra - polární

Stavba země prezentace. Země. astronomický symbol Země. další názvy Terra, Tellus či řecký název Gaia. třetí planeta Sluneční soustavy. největší z terestrických planet (Zemi podobných) jediná kde je život. stáří asi 4,6 mld. let. přirozený satelit Měsíc. poloměr 6378 km. vzdálenost od Slunce 1 AU asi 150 mil. km. neb Stavba a složení Země Tvar a pohyby Země - prezentace ve Smart notebooku 1004 kB: verze 2 : 18. 10. 2010 1:42: Karel Malík: Ċ: tvarapohybyzemě.pdf Zobrazit Stáhnout: Tvar a pohyby Země - prezentace ve formátu PDF. Po doplnění slouží jako zápis. 1299 kB: verze 2 : 18. 10. 2010 1:42: Karel Malí (Czech) Join Paxi as he explores why we have day and night, and learn why the Earth has seasons