Home

Dělnice včely

6 důležitých funkcí včelí dělnice - BeeInfo

Každá dělnice prochází během svého života několika pracovními pozicemi po několika hodinách až dnech: Čistička - po vylíhnutí zajišťuje úklid, některé druhy včel umí i odstraňovat parazity; čištičky připravují nové buňky pro zakladení další generace; Krmička - 4. den na to se stará o výživu starších. Dělnice - stážkyně česna snadno podle vůně rozeznají cizí včelu. Trubci vonné žlázi nemají a proto nejsou vyhánění z cizích včelstev (zalétávání trubců). Dělnice při silné snůžce (silný provoz na česně) , nebo bočním větru, zalétávají také do cizích včelstev a v těchto včelstvech již zůstávají Etapy v životě včely: od vylíhnutí po poslední zamávání křídly. 17. 09. 2019. Včelstvo je ze sociologického hlediska jedna velká rodina. Matka a její potomci (dělnice a trubci). V přírodě nevznikla náhodně, naopak se vývojově velmi dlouho formovala do dnešního stádia, které je neskutečně synchronizované, zastane. Jak si včely dělnice dělí funkce. Víte, kolika vývojovými fázemi musí dospělá včela projít před vylíhnutím? Z vajíčka se v buňce plástu vylíhne larva (pěkný živený červík), která se přetvoří do předkukly a teprve z kukly, 21. den od položení vajíčka, se líhne hotová dělnice (či trubec)

Včelí dělnice Nejpočetnější skupinu v úlu představují dělnice , které se dorůstají do velikosti 12 - 14 mm . Pro přežití včelstva jsou velmi zásadní, neboť se starají o vyhledávání a donášení potravy , zpracování medu , konzervování pylu a výstavbu plástů Ve společenství včely medonosné (Apis mellifera) existují dvě samičí kasty - královny a dělnice. V porovnání s královnami včelí dělnice vykazují tzv. věkový polyetismus, tedy dělbu práce určovanou v závislosti na stáří jedinců. Zhruba první tři týdny od vylíhnutí se život každé dělnice odehrává ve stadiu. Video ukazuje vcelaři vývoj včelí dělnice od položení vajíčka včelí matkou, až po její vykousání a vyběhnutí ven z plástu. Na videu je přesně vidět časy a ob..

Seznam nalezených odpovědí na zadanou otázku včela dělnice z křížovky. 7 létavka. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu včela dělnice: včela dělnice, fr. včela, franc. včela, divoká samotářská včela, francouzsky včela, francouz. včela, divoká včela Včela dělnice, trubec a matka včela. Včela dělnice. Nejpočetnější skupinou jsou dělnice. Jsou to právě včely dělnice, které vídáme na svých zahrádkách, jak opylovávají kytičky, keře nebo stromy. Včely dělnice zásobují úl vším potřebným. Již od konce zimy vylétávají ven, aby donesly potřebnou vodu, pyl nebo. Včelí dělnice . Dělnice tvoří převážnou část včelího společenství. Narůstají do velikost mezi 12-14 mm. Jsou naprosto nezbytné pro přežití úlu, jelikož zajišťují dostatek potravy pro celý úl. Vydávají se hledat nový zdroj potravy a následně ji donášejí do úlu. Dále mají za úkol zpracování medu. Dělnice - tvoří ve včelstvu nejpočetnější kastu. Jsou to samičky, které mají nevyvinuté pohlavní orgány, a proto se nemohou spářit s trubci. Dělnice vyrůstají do velikosti 12-14 mm. Líhnou se z oplodněných vajíček v dělničích buňkách, kterých bývá na 1 dm 2 přibližně 400. V době hlavní snůšky se v úlu. Včela medonosná. Včela medonosná žije ve velkých společenstvech, které tvoří několik tisíc jedinců. Toto společenstvo je nazýváno roj. V roji nalezneme 3 druhy včel - královnu (jediná plodná samička), trubce (samečci) a dělnice. Vývoj včely . Včelí plod tvoří vajíčko, larva, předkukla a kukla

Včelí jed je látka produkovaná jedotvornou žlázou včelích dělnic. Včelí dělnice bránící včelstvo před vetřelcem pomocí žihadel vpravují do těla nepřítele jed, čímž vetřelce usmrtí, paralyzují či alespoň odhánějí v závislosti na velikosti a tím i odolnosti nepřátelského organismu. Jed vytváří i včelí matka, ale používá jej jen při souboji s jinou. Včely dělnice obstarávají všechny práce v úlu. Včely dělnice, které se líhnou na jaře, žijí cca 6 týdnů. Dělnice které se líhnou po letním slunovratu, se dožívají až 9 měsíců. Tři týdny stráví včela v úlu a tři týdny sbíráním nektaru a pylu. V přírodě sbírají vodu, pyl, nektar a medovici Zatímco včela má jazyk dlouhý přibližně 0,5 cm, jazyk čmeláka zahradního má až přes 2 cm, což je přibližně tolik, kolik sám měří. Zatímco dělnice včely medonosné jsou všechny stejně velké, pro čmeláčí dělnice to neplatí. Mezi nejmenší a největší dělnicí z jednoho hnízda může být až 10násobný rozdíl

Dělnice :: Svět vče

Pin on 001 BEES lapbook - materials

Včela dělnice vyrůstá ze stejného vajíčka jako včela - matka, ale díky rozdílné stravě u ní zakrní pohlavní orgány, ale vyvine se hltanová žláza, díky které je schopna vyrobit med. Dělnice mají na zadečku tzv. voskotvornou žlázu, z které produkují malé voskové šupinky, tedy vosk Včely žijí ve velkých společenstvech, ponejvíce v uměle vyrobených úlech. V těchto úlech žijí tři druhy včel: matka - královna, trubci a dělnice. Matka - královna • je včelí samice s vyvinutými vaječníky • měří 20 až 25 mm • průměrná váha oplozené matky je 225 až 290 mg • matkou se stane včela,.

Dělnice Domácí me

Včely řadíme mezi eusociální druhy. Jedinec zde není důležitý a stal se součástí vyššího celku - včelstva. Včelstvo tvoří jedno velké společenství, které můžeme považovat za samostatný živý organismus (superorganismus). Základem každého včelstva je: PLOD, MATKA, DĚLNICE, TRUBCI A VČELÍ DÍL vývoje včely medonosné a jejích fází v průběhu 21 dní vajíčko; larva; kukla; včela . Celá sada se skládá ze 11 listů A4 a najdete mezi nimi. těla dělnice, trubce, včelí matky - královny; trénování grafomotoriky - dokreslení těla dělnice; popis od opylování květů přes vývoj plodu v květ uvnitř se semen Model včely dělnice je zvětšený přibližně 25krát. Materiál SOMSO-Plast®. Sestává ze 3 částí. Na modelu je jedna noha odnímatelná pro zobrazení košíčku na pyl se shromážděným pylem vzadu. Kromě toho je vnitřností odnímatelná, aby ukázala pod nimi uložený aparát žihadla a jedového váčku. Hmotnost: 1,8 kg. Dělnice. Samice včely medonosné se zakrnělými pohlavními orgány. Více podrobností Tweet Sdílet Pinterest Poslat příteli *: *: * Sdílet na Facebooku; Odstranit tento produkt z oblíbených. Přidat tento produkt k oblíbeným. Tisk. Přednášky > Včely a včelaření > Dělnice. Dělnice . Zatím vkládám video líhnoucí se dělnice, brzy doplním text. Kontakt. Mgr. Marian Solčanský.

Včela dělnice se při sbírání potravy v okolí svého obydlí orientuje také zrakem. Hlavě včel tedy dominují obrovské složené oči. I pod lupou můžeme rozeznat, že oko včely dělnice je složeno z malých čoček - je jich až tisíc Oddělek je ve skutečnosti malé včelstvo s mladou matkou, dělnicemi, včelím plodem a zásobami. Nejčastěji jsou oddělky na 6 včelích rámkách. Oddělky doporučujeme dělat koncem května až začátkem června. Nejpozději však do 20.6. Pro tvorbu použijete úl s jedním nástavkem, u kterého zúžíme česno. Úl osadíme 3. Takto mohou přežít dělnice od podzimu až do jara, kdy hromadně zhynou při nošení první sladiny a pylu. Trubčice. Včelí matka neustále vylučuje hormon, který všem dělnicím brání pohlavně dospět. Pokud ovšem úl o matku přijde a je bez ní delší dobu, tento hormon vyprchá a dělnice začnou dospívat Všechny včely smeteme na plachtu a úl odneseme a schováme tak, aby včely k němu neměly přístup. Co se stane? Normální včelky dělnice se nám vrátí do prázdného úlu se dvěma plodovými plásty, který stojí na původním místě

Dělnice ze všech sil krmí budoucí královny, aby měly rezervy na přežití dlouhé zimy. Ty v září vylétnou z hnízda a spáří se samci. Pak si musí najít skrýš k zimování. Samečci po splnění své úlohy umírají, zrovna tak jako poslední dělnice, které už také dokončily svoji práci Láska je slepá a u včel to platí doslovně Autor: Josef Pazdera (11.09.2019) Řekl jí lásko, mě ubývá včel Autor: Miloslav Pouzar (06.10.2019) Geneticky modifikované bakterie zachraňují včely Autor: Magda Zrzavá (11.02.2020 Včely jsou hmyz, který vytváří společenstva s pevnou hierarchií. Včelstvo je složeno z matky, dělnic a trubců. Samy dělnice pak během vývoje procházejí několika stádii. Časová osa názorně uvádí jednotlivá stádia vývoje včely s jejich dobou trvání. - Tvořte časové osy zdarma, řešte kvízy, hrajte stolní hry Včela dělnice : článek od Prof.RNDr.Alese Macelu DrSc. Včelstvo je závislé na činnosti včel dělnic. Dělnice jsou nejpočetnější kastou včel v úlu. Líhnou se z oplozeného vajíčka 21. den od jeho položení do buňky. Během svého života projde každá včela dělnice všemi zaměstnáními, které v úle existují. Po.

Životní cyklus matky, dělnice a trubce - dělba práce ve

Med a včely - O včelách - PřecechtělVcelarime

Dělnice má žihadlo a přístup má pouze do svého úlu, kde je zkontrolována u vstupu stráží, pokud nemá na sobě stejný feromon jako matka, není do úlu vpuštěna Dělnice se podle stáří zabývají činnostmi v úle. Nejmladší včelky jsou uklízečky, pak se mění v krmičku, kojičku, stavitelku a na konec v létavku Včely dělnice jsou nejpočetnější kastou včelí rodiny.Vykonávají ve včelstvu různé práce, pro které jsou vybaveny různými orgány.Na přejímání a podávání potravy mají dlouhý sosák, pro její přepravu medový váček, na zpracování zase několik druhů žláz, z kterých má každá specifickou funkci.Dále mají u'stní orgány na mechanické zpracování potravy. Důležití samečci včel. Jsou o něco větší než dělnice. Podobně jako matka jsou i trubci krmeni dělnicemi. Úkolem trubců je oplození včelí matky. Proto jsou ve v čelstvu jen v lét ě. Mohou jich tam být až 2 000. Za p ěkné-ho počasí létají na trub čí shromaždišt ě, kde se setkávají s mladými mat

PPT - Blanokřídlí PowerPoint Presentation, free download

Vývoj Činnosti Dělnic Včely Medonosné Během Dospělost

Včelí matka na žihadle, které využívá i pro kladení vajec, nemá háčky, proto po bodnutí neumírá. Včelí matka žije asi 4-5 let, za 1 den naklade až 2 tisíce vajíček. Včelí dělnice žijí pouhých 5-6 týdnů v létě a zimní dělnice (líhnou se pouze na zimu) asi 4-9 měsíců Včela medonosná, latinsky Apis mellifera, patří mezi neznámější zástupce blanokřídlého hmyzu a vznikla patrně již před 10 000 lety mutací včely východní.Včela medonosná patří k nejvíce hospodářsky využívanému druhu včel. Její tělo tvoří tři části, hlava, hruď a zadeček, které jsou spojeny zúžením zajišťujícím pohyblivost jednotlivých částí Včely na něm například komunikují s ostatními včelami a navzájem si sdělují, kterým směrem a v jaké vzdálenosti našly nový zdroj potravy. Když v plodišti stoupne teplota nad ideální úroveň, mávají dělnice u česna svými křídly, čímž do úlu vhání čerstvý vzduch a tím jej ochlazují

Včela medonosná - Wikipedi

On jako jediný má totiž za úkol oplodnit mladé včelí matky a případně, pokud to nezvládají dělnice, tak zahřívá včelí plody. Jakmile ovšem trubec, který má mnohem větší oči než ostatní včely, najde matku, oplodní ji, tak doslova padá k zemi a tím jeho pouť ve včelstvu končí 62. Včela po bodnutí a následném vytržení žihadla hyne. Ale při bojích s vosami nebo s loupežícími včelami může žihadlo vytáhnout spět a nezahyne. 63. Zadeček včely je tvořen články. Dělnice a matka mají 6 viditelných článků, trubec 7. 64. Miska je buňka ve tvaru misky, v které včely začínají odchov matky.

Jak dlouho žije včela? Kolik je včel ve včelstvu

Podzim včelstvo = matka, dělnice, trubci, plásty matka omezuje kladení na minimum dožívají krátkověké včely stahování včel do chumáče přesun na plásty se zásobami 10 000 - 15 000 včel (pro přežití minimum 5 000 Včelstvo neboli jeden úl se skládá ze včelího díla, plodu, jedné včelí matky, několika set trubců a okolo až 50 tisíc včel neboli včelích dělnic. Jednotliví členové včelstva jsou na sobě závislí tak, že jeden bez ostatních nedovede plnit svou funkci a zahyne (např. osamělá dělnice, matka či trubec nebo plod) Dělnice. Dělnice je včelí samice, ale nemůže se rozmnožovat. Dělnice rozhodují, kdy a kde se sbírá nektar, kdy vyměnit královnu, kdy se vyrojit a založit novou kolonii. Výživou larviček dokonce rozhodují i o tom, zda se z . vajíčka vylíhne sameček . nebo samička. několika měsíců. 4

Místo pro život - didaktický portál | Včela

Činnosti dělnice (podle věku) čistička krmička(aktivní hltanová žláza - mateří kašička) stavitelka (aktivní voskotvorné žlázy) strážkyně (vysoká produkce jedu) létavka (nošení zásob - nektar, pyl, propolis) jedna včela za život přinese půl lžičky medu konec života, umrtí většinou mimo ú Včela dělnice kladoucí vajíčka, ze kterých se líhnou trubci. V případě úhynu matky se jedné nebo více dělnicím aktivují vaječníky, ovšem nadále nejsou schopny se pářit s trubci včela dělnice. Život včel. Pracovní včely. Včely přinášejí med. 3d Vtipný kreslený včela včela konstrukce dělník charakter drží kladivo. Beekeeping vector illustration. Bee honey occupation in tiny person concept. Včelí královna matka a drone a včelář - tři druhy včel (apis mellifera Včely tančící na vodorovné či svislé ploše plástu musejí vidět slunce. Micrapis Ashmead, 1904 - drobné včely (dělnice 6-7 mm) stavějí jediný plást v otevřeném prostoru o rozměrech do 0,4 m 2, dělnice jsou schopné předat informaci o snůšce při tanci pouze na vodorovné ploše plástu s výhledem na slunce

Včelařský kroužek Frýdek-Místek - Včely - Foto

Včelí dělnice poté ochotně konzumovaly cukerné roztoky s až 20procentním obsahem alkoholu a chovaly se podobně jako opilí lidé, včetně zhoršené schopnosti pohybu nebo učení. Rozsah narušení chování přitom závisel na množství zkonzumovaného alkoholu. Výzkum tedy ukázal, že si medonosný hmyz může rozvinout. Naše včely - webová kamera. Včela medonosná žije ve velkých společenstvech, které jsou tvořeny mnoha tisíci jedinců. V hnízdě žijí vždy tři kasty, jimiž jsou: královna, trubci a dělnice. Životní cyklus včely medonosné začíná vždy, když královna naklade do každé buňky po jednom vajíčku Pokud v zimě proběhne slunečný den, včely dělnice ho využijí k vyprázdnění svých výkalových vaků, podnikají tzv. pročišťovací lety. Poté nastupuje generace letní / sezónní, u níž je životnost včel jen několik týdnů, dělnice se často upracují a umírají. Včely jsou totiž neustále v pohybu a nikdy nespí včely dělnice, 00:17:40 no a nakonec se líhnou bratři trubci. Ti mají na všechno dost času. 00:17:45 Patrik poslouchal s otevřenou pusou. 00:17:48 Ale tu už s ním zase někdo třese. 00:17:51 Patriku vstávej, chtěl si dřív vzbudit, 00:17:54 aby sis přečetl něco o těch včelách

Včely se vyskytují všude tam, kde jsou rozkvetlé louky. A to nejen u nás, ale po celém světě. Způsob života a potrava. Včelí rodina Včely žijí ve velkých společenstvech, často v uměle vyrobených úlech. V těchto úlech žijí podstatě tři druhy včel. Královna, trubci a dělnice. Královna má za úkol pouze reprodukci život včely Dělnice stavitelky vytvoří voskové plásty s mnoha komůrkami. Královna naklade do komůrek vajíčka. O královnu pečují dělnice kojičky. Krmí ji mateří kašičkou. O nakladená vajíčka pečují dělnice krmičky. vajíčka larvy kukly dospělc VOSK - Včelí vosk je produkt voskotvorné žlázy dělnic. Její aktivita je za normálních okolností nejvyšší mezi 9.-18. dnem života dělnice. Vyloučené šupinky vosku včely kusadly zpracují a vystaví z nich postupně celý plást. Na 1 kg vosku potřebují 1.250.000 šupinek

Jak to chodí v úlu: královna, dělnice a trubci pod lupou

Například včelí dělnice-létavky při sbírání nektaru a pylu na květech nebo dělnice-krmičky při krmení a péči o larvy. Velice zajímavý a fotograficky atraktivní je vývoj včely od vajíčka po dospělého jedince. Nová včelí dělnice se právě prokousává voskovým víčkem své komůrky Včelí dělnice je dlouhá 12 až 14 mm a má hmotnost okolo 100mg. Životnost dělnice je v létě šest týdnů, avšak vyjímečně se dožije až 10 týdnů. Tzv.dlouhověké zimní včely žijí 170 až 240 dnů. Létavka se vydává na pastvu při teplotě 12 °C a z jednoho letu přináší najednou asi 40 mg nektaru nebo medovice. Example sentences with včely - dělnice, translation memory. add example. cs Ne, její včely dělnice. OpenSubtitles2018.v3. pl Nie, jej robotnice. cs Život včelí dělnice je velmi krátký a velmi citlivý vůči změnám životního prostředí. Europarl8

anatomie včely - Sweb

 1. Včelí matka je větší než dělnice, takže zůstane v klícce uvězněná. Kleště výchytky k sobě plně nepřiléhají proto se nemusíte bát že dělnice nebo matku poškodíte. Bezpečné odchycení matky bude s touto včelařskou pomůckou již hračka. Plastová výchytka matek jsou tedy kleště ve tvaru skřipce
 2. Zkontrolujte 'včely dělnice' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu včely dělnice ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku
 3. Včela medonosná je sociální hmyz a žije ve velkých společenstvech. Včely přirozeně obývají různé dutiny, například ve stromech, ale dnes žijí především v člověkem vyrobených úlech. Včelstvo je společenství včel o třech kastách dospělých včel - matka, dělnice a trubci. Dále do včelstva náleží voskové plást
 4. Když najde včela zdroj potravy do vzdálenosti l00m od úlu, tančí na plástu v kruhu. Zatímco neustále krouží, dělnice ji ohmatávají. Včela udělá kroužek doleva, po otočení kroužek doprava, což se opakuje a je pozorujícími včelami napodobováno
 5. Buňka musí být dostatečně velká a mít vhodný tvar, proto různá včelí pohlaví (trubci, dělnice) vyžadují jiný typ buňky. jinak by se mohly vyvinout špatně. Život začíná ve chvíli, kdy do buňky naklade matka vajíčko - buď neoplodněné, nebo oplodněné, podle toho, jestli se má vylíhnout trubec, dělnice či matka
 6. Včela dělnice. z trocha hospodské poezie, básnička s lehkým nádechem buřičství :D ***** VČELA DĚLNICE až dolehne na mě váha tvého těla ty budeš toužená nahá celá budu tvůj trubec a ty má včela tak mě pořádně opíchej.

Včelí dělnice měří 12 - 15 mm a váží okolo 100 mg. V době snůšky je včela schopna donést okolo 60 mg nektaru a 15 mg pylu na posledním páru končetin. V sezóně se dožívá 5 - 6 týdnů. Dlouhověké zimní včely žijí 4 - 9 měsíců. Včely, které se vyrojily, jsou méně útočné než včely v úle. Je to. VÝVOJ VČELY _____ 8 VČELSTVO Dělnice - vykonávají pro velstvo všechny ostatní potřebné práce, jako je: vyhledává-ní a přinášení potravy (nektar, medovice, pyl, voda), zpracovávání medu z nektar Včela mává křídly rychlostí 180ti mávnutí za vteřinu. V průběhu snůšky je průměrná délka života včely asi šest týdnů. Včely dělnice jsou všechny ženského pohlaví. Jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9 gramů medu. K nasbírání 0,5 Kg medu pracuje 556 včel celý svůj život Vývoj dělnice od vajíčka do dospělého jedince trvá 21 dní, poté pracuje přibližně 40 dní v úle. Pak vylétá z úlu a podle toho jaká činnost jí je přidělena se dožívá ještě 7-21 dní. V zimních měsících, kdy včely úly neopouštějí se dělnice dožívají 6-8 měsíců. Trube

včelky dělnice Zdroj: Archiv ireceptar.cz Důležité je i studium literatury, sledování aktuálních trendů a různých diskuzních fór. Vlastně je nejlepší nejdříve si o včelách něco nastudovat a až potom se vydat do včelařské organizace Dělnice tedy budou moci využívat snůšku a budou plně pracovně vytíženy. Metoda je pracná a málo účinná. Vyžaduje ometání včel z převěšovaných plástů či dokonce vyhledávání matky, která nesmí do medníku přijít. Ve velkochovech ji proto lze použít pouze jako metodu doplňkovou Trubci se tak pro včely, tedy pro matku a dělnice, stávají neatraktivní, protože sají zásoby na zimu. Proto jsou z úlu vyháněni. Trubci se nijak nemůžou bránit, protože, i když jsou větší, tak nemají žihadlo. Venku zkřehnou a uhynou již při teplotě nižší než 10 °C. Příští rok matka zaklade neoplozená vajíčka.

Etapy v životě včely: život včelí dělnice Rodinná firma

 1. Včelí dělnice budují a čistí úl. Krmí larvy, které se vylíhnou z vajíček. Larvy se pak zakuklí a z kukel se vylíhnou včely. Starší dělnice odlátají hledat nektar a pil. Zařazení včely. Říše: živočichovéKmen: členovciTřída: hmyzŘád: blanokřídlíPodřád: štíhlopasíNadčeleď: včelyČeleď: včelovitíRod.
 2. včela s košíčky pylu na zadních nožkách: včely dělnice-p ečují o matku, vajíčka a larvy, opatřují potravu, udržují v hnízdě stálou teplotu a vlhkost a brání včelstvo před vetřelci.Stavějí rovněž tzv. včelí dílo. To má podobu drobných komůrek (buněk) uspořádaných ve vrstvách, kterým říkáme plástve
 3. hmotnost včelí dělnice je cca 100 mg? Z pastvy v době snůšky přináší najednou 40 mg nektaru nebo medovice, případně 15 mg pylu v pylových rouskách na zadních končetinách. za jeden den donese včelstvo ve snůšce i více než 5 kg nektaru nebo medovice? Takových dnů však bývá jen několik v roce
 4. Včela indická žije v Indii, Číně, Japonsku a přilehlých oblastech Sibiře. Staví si podobně jako včela medonosná hnízdo ve formě několika svislých plástů ve vykotlaných stromech nebo dutinách skal. Dělnice jsou o něco menší než dělnice včely medonosné. Dá se hospodářsky využívat. Její užitkovost je však nízká
 5. Dělnice Jsou bezesporu nejpočetnějšími členy včelstva. Vznikají z oplozených vajíček stejně jako matky. Nemohou být nikdy oplodněny. Jsou 1,2 až 1,4 cm dlouhé a váží kolem 100 miligramů. Na vrcholu vývoje mají včelstva kolem 40 000 včel i více. Dělnice rozdělujeme na mladušky a létavky
 6. Dělnice váží cca 100 mg, měří 12 - 14 mm. • Dělnice je včelí samice se zakrnělými pohlavními orgány, takže nemůže být oplodněna. • Pokud není ve včelstvu matka, může klást neoplozená vajíčka, říká se jí trubčice. • 10 000 včel váží cca 1 kg.
 7. Včely dělnice tento feromon z matky olizují a předávají si ho dál jedna druhé. Tato chemická informace tak ve včelstvu neustále koluje. Pokud bude matka ve včelstvu chybět, tento feromon přestane kolovat, a včelstvo tak zjistí, že je osiřelé, a proto začne zakládat nouzové matečníky
Zajímavosti :: Moje včelyBojíte se sršní? - Okrasná zahradablanokřídlí - MINI ZOO U OLY

Včela kraňská . Základ našich včelstev tvoří včela kraňská linie Praděd od pana ing. Cimaly z Jeseníků. Matky tvoří silná včelstva s prudkým jarním rozvojem, včelstva jsou mírná, pevně sedí na plástech, nemají sklon k rojivosti a dokáží maximálně využít i jarní snůšku.K těmto základním vlastnostem patří i výborný čisticí pud, který pomáhá určit. Pokud včela dělnice bodne, nemůže žihadlo z rány vytáhnout kvůli háčku, kterým je zakončeno. Proto si musí vytrhnout žihadlo i s jedovým háčkem a umírá. Vývoj včely medonosné. Včelí matka klade do včelí buňky a mateří misky vajíčka oplozená, do trubčích buněk plástu pak vajíčka neoplozená U včel medonosných se uvádí něco podobného, i zde se mohou objevovat samci i z oplozených vajíček) totiž mohou vznikat samci i z oplodněných vajíček, když mají dvě totožné alely pro učení pohlaví (X - trubec, YZ - dělnice/královna, ale navíc XX - trubec). Tito samci jsou neplodní Včely žijí ve společnosti, kterou nazýváme včelstvo. Včelstvo je skoro vždy složeno z jedné matky, mnoha dělnic a určitého množství trubců. Jednotliví členové včelstva jsou na sobě závislí tak, že jeden bez ostatních nedovede plnit svou funkci a následně zahyne (např. osamělá dělnice, matka, či trubec nebo plod) Včely dělnice tento feromon z matky olizují a předávají si ho dál jedna druhé. Tato chemická informace tak ve včelstvu neustále koluje. Pokud bude matka ve včelstvu chybět, tento feromon přestane kolovat, a včelstvo tak zjistí, že je osiřelé, a proto začne zakládat nouzové matečníky.. Dělnice včely medonosné kaé (Apis mellifera capensis) dokážou vytvářet své klony a používat je k napadání nepřátelských úlů.Informoval o tom server Live Science.. Vědci dokonce odhalili, že jedna taková nesmrtelná včela v průběhu posledních tří desetiletí zvládla vyprodukovat celé miliony klonů