Home

Opilý koráb literární směr

Arthur Rimbaud - Opilý koráb :: rozborykni

Literární směr: Symbolismus. V literatuře využívali báje, mýty a pohádky. Symbol měl umožnit čtenáři uhodnout tajemství ukryté v nitru věci. opilý koráb - autor potácející se, vrávorající životem -jeho život není předem určený, naplánovaný, je nejis-té, co bude dělat, kde se bude nacházet atd. Obsah Kniha: Opilý koráb Autor: Jean Arthur Rimbaud Přidal(a): Honza G. Jean Arthur Rimbaud (1854-1891). J.A. Rimbaud žil v době dekadentní literatury, což jsou pocity umělců, kteří byly znechuceni společností, a tak od ní utíkají a vytvářejí si vlastní svět 3. umělecký směr, zdůvodnění výběru - symbolismus - autor používá symboly, aby v nás vyvolal představy a pocity, které nejdou popsat slovy, např. opilý koráb - autor potácející se, vrávorající životem - jeho život není předem určený, naplánovaný, je nejis-té, co bude dělat, kde se bude nacházet atd. 4 Proslulá je jeho báseň Opilý koráb, kde sebe jako básníka přirovnává k lodi zmítané bouří, nejprve jako směr malířský. 1952) Literární impresionismus se uplatňuje především v poezii, u nás v díle Fráňy Šrámka. Ten je ale zpočátku ovlivněn symbolismem a anarchismem, ve sbírkách Života bído,.

Opilý koráb - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Opilý koráb - volný tok k asociacím, jako bychom byli s básníkem ponořeni ve snu Rubriky Literární období , Literatura , Umělecký směr ️ Máš 2 minuty? Nejzn.báseň Opilý koráb - snová báseň (nikdy neviděl moře) b. Samohlásky - každou samohlásku spojuje s nějakou barvou. b. Spáč v úvalu - obraz vojáka spícího v příkopě, romantický obraz přírody, šokující závěr - voják je zastřelený, forma sonetu směr, z latinského impressio = dojem - vylíčit dojmy o pozorovaném, působení v daném okamžiku - literární - 1866 - Manifest francouzského symbolismu - odklon od naturalismu a realismu - - Opilý koráb - založeno na snu, sám moře neviděl, bouřlivá plavba, metafory, symbolické vyjádření. Rok vydání: 1668 Literární druh: drama Literární žánr: komedie Téma: typ člověka, pro kterého peníze znamenají všechno, je schopen obětovat i lásku rodiny, zesměšňuje maloměšťáctví, strefuje se do církve a do rodin (touha po dědictví, pokrytectví Motiv: kritika chorbné touhy po penězích, člověk zaslepný touhou po bohatství nebere ohled na nikoho, výsměch.

Společenské podmínky:¨ vlivem rychlého životního tempa sílí protiracionální (protirozumové) proudy (Významní představitelé moderních směrů ve světové a české literatuře přelomu 19. a 20. století, Literatura referát Arthur Rimbaud (1854 - 1891): Opilý koráb (1871) I. Beletristický text: A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje Literární a umělecké směry přelomu 19. a 20. století byl směr v české poezii a próze, který se úzce se prolíná s impresionismem • báseň Opilý koráb - rozvíjí pásmo vidin, slučuje halucinace s přízraky, ohňostroj barev a zvuků v jedin Báseň Opilý koráb - zde Rimbaud přirovnává sám sebe k opilému korábu, vyskytuje se ve vychřici, nemá vesla ani kormidlo. Báseň Mé bohémství - většinu veršů přeložil Karel Čapek . Představitelé české moderny- Manifest české moderny - byl publikován v roce 1895 v časopise Rozhled

Iluminace, básně Opilý koráb a mnoha dalších veršů. O publikování vlastních děl se příliš nestaral, ale této práce se ochotně ujal Paul Verlaine. ANGLIE Oscar Wilde [oskar vajld] (1854-1900) dramatik, básník a prozaik, který působil v Anglii, narodil se však v Irsku báseň Opilý koráb: Snový obraz bouřlivé plavby a zároveň metafora básníka jako lodi divoce bouřící vichřicí, živlem je poezie, básník teskní po domově a bezpečí tj. po přístavu. báseň Samohlásky: Báseň experiment, samohláskám přisuzuje určitou barvu např. a - čer Tento literární směr tedy pracuje se složitými symboly na principu metafor a metonymií. Čtenář je nucen význam básní dešifrovat, protože je její sdělení často mnohoznačné či skryté. Opilý koráb je jeho vlastní podoba, která je zmítána životem, tedy mořem (vodou opilý vrak). Originalita se skrývá ve. Dekadence pocit, symbolismus směr. Utváření symbolismu. Edgar Allan Poe (1809-1849) Otec novodobého hororu a detektivky. Vykalkulovaná (vč. Účelové racionální stavby celého textu - Havran) psychologická působivá pointa. Ne nadpřirozeno, ale lidské zlo. Literární typ detektiva-amatéra (Dupin)

Opilý koráb: je fantastický snový obraz bouřlivé plavby a zároveň metafora básníka jako lodi, divoce bloudící vichřicí - živlem poezie. Přesto, že Rimbaud své překvapivé obrazy až monumentalizuje, pro pojmenování věcí a představ volí slova všední a dokonce až z periférie jazyka Literární moderna - Coggle Diagram: Literární moderna (Individualismus a subjektivismus, =umělecký směr a životní postoj. očekávání změny k lepšímu. témata: smrt, erotika, morbidita, temnota, nemoc Opilý koráb. Srovnává sebe s korábem, pochmurná nálada. Nabádá lidi k opíjení se vším (poezií, vínem.

Umělecké směry konce 19

  1. Opilý koráb. exotická snová báseň; Koráb je sám autor a bloudí svým životem. Nejdříve pluje klidně, pak se zmítá ve vlnách a pluje čím dál tím více do neznáma a od domova, po kterém se mu stýská. Zrakové, sluchové i chuťové vjemy. Česká literatura přelomu 19. a 20. století. tříští se vztahy ve společnost
  2. Literární Múzy o válce + Literatura a politická moc DOBA PŘELOMU STOLETÍ: jeho intimní přítel Arthur Rimbaud (1854 - 1891; básnická skladba Opilý koráb) se zúčastnili Pařížské komuny (1871; pokus o nastolení komunistické vlády ve impresionismus je směr vzešlý z malířství, skutečnost zachycuje jak
  3. 5. Umělecký směr založený na symbolu. 6. Umělecký směr založený na hledání krásy v ošklivosti. 7. Umělecký směr založený na zachycení, dojmů, pocitů, nálad. 8. Paul _____ 9. Křestní jméno autora b. sb. Květy zla. 10. Příjmení autora b. sb. Květy zla Práce s textem: Jean Arthur Rimbaud - Opilý koráb

České drama - literatura Rozbor-dila

  1. Literární vývoj umělec již nechce hrát roli služebníka společnosti, touží ji znepokojovat, dráždit, protestuje proti měšťanské morálce, zdůrazňuje svoji svobodu, z těchto pocitů se rodí new umělecké směry směr se rozšířil i do jiných oblastí umění Opilý koráb - ze sbírky Básně- v ní přirovnává.
  2. Literární moderna - Coggle Diagram: Literární moderna (Dekadence, Česká moderna, (individualismus a symbolismus, bohémský způsob života, poslední třetina 19. století a začátek 20. století, symbolismus, civilismus, impresionismus, vitalismus, ovlivnili jen některé umělecké směry, bylo přijímané s výsměchem a kritikou, umění pro umění), Prokletí básníci.
  3. Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/
  4. Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnost
  5. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Olga Brandtová, PhD. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
  6. Opilý koráb - Arthur Rimbaud. nakladatelství: Mladá fronta, Praha, 1961 přeložil: Vítězslav Nezval literární druh: lyrika, poezie literární žánr.

Umělecké směry na přelomu 19

- literární směr, výtvarný, divadelní - Opilý koráb - vystupuje nová literární generace - v roce 1895 byl vydán Manifest České moderny (program nového literárního hnutí) - Rozhledy - časopis, zde byl Manifest ČM publikován, odmítají dosavadní tradiční umění. Opilý koráb - sentimentální povzdechnutí nad jeho společenským postavením; přirovnává se ke zbloudilé lodi, chce se zakotvit Iluminace - básnická sbírka Samohlásky - synestezie (pro každou samohlásku se mu vybaví barva), volí symboly, aby mátl Oscar Wilde angličan Šťastný princ a jiné pohádk Opilý koráb je autorova nejznámější báseň. Stylizuje se v ní do podoby lodi na rozbouřeném moři. Spáč v úvalu Paul Verlaine [pól verlén] V roce 1884 vydal knihu Prokletí básníci, ve které sám sebe zařadil mezi odmítané básníky své doby, ale básníky, kteří otevírají novou cestu

Moliére - Lakomec - Maturita Formalit

Opilý koráb znamená zároveň východisko pro četné symbolistní a expresionistické básně s topem ztroskotání: Heymovu Die Tote im Wasser (1910), Traklovu Die Nacht (1914/15) nebo Brechtovu Das Schiff (1919). _9 Držím se toho, co vidím a mám, a rozhodně se nevzdaluji přístavu (Montaigne 1995: 25). _1 Arthur Rimbaud - Opilý koráb (básníkova nejznámější básnická skladba. Básník se zde přirovnává ke korábu. Loď na rozbouřeném moři je samotný autor, který pluje mezi životem a smrtí. Individuum se odklání do říše fantazie, putuje říší.) Období Arthur Rimbaud - Opilý koráb (poezie, 16 stran) František Gellner - Po nás ať přijde potopa (poezie, 58 stran) Jiří Wolker - Težká hodina (poezie, 62 stran) Jakub Arbes - Newtonův mozek (próza, 76 stran) Romain Rolland - Petr a Lucie (próza, 96 stran) Franz Kafka - Proměna (próza, 62 stran

Významní představitelé moderních směrů ve světové a české

literární směry a co znamenají. Nejdůležitější:nejstarší duchovní písen:Hospodyne pomyluj ny, vznik první kroniky o čechách-kosmova kronika- napsana Kosmasem latinou a také Dalimilova kronika- je první česká kronika-ale veršovaná!! v této době vzniklo i nejstarší české drama-Mastičkář. Nice work Literární směry Umělecké směry počátku 20. st. vitalismus - z lat. vita =život. směr v české literatuře: reakce na válku, vyjádření radosti z nejprostších maličkostí, z pouhé existence; jednoduchost, prostý a srozumitelný obraz - F. Šrámek, K. Čapek, J. Wolker civilismu Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. 1. Proč je koráb opilý? Co mu divošské přepadení přineslo (a proč vůbec motiv divochů)? 2. Jako malbu nebo koláţ ztvárněte alespoň výseč ze světa, jímţ koráb pluje. Pokuste se najít ve velkém výtvarném umění nějaká (aspoň 1 - 2) výtvarná díla aspoň trochu podobná vašemu výtvoru Opilý koráb Kdyžplul jsem po Řekách, ježnelítostněpádí, tu jednou musil jsem dát sbohem lodníkům: křiklavídivoši k nim vpadli v lodnízádi a nahépřibili je k pestrým kolíkům. Pak nestaral jsem se užvůbec o posádku, ježvezla obilí, sklad bavlny a chmel. Kdyžmužstvo skončilo svou pranici a hádku Díla: Opilý koráb , Sezóna v pekle (1873), Iluminace (1873 - 1875) Stéphane Mallarmé (1842 - 1898) Díla: Faunovo pozdní odpoledne . Paul Verlaine (1844 - 1896) Díla: Saturnské básně, Galantní slavnosti, Romance beze slov, Moudrost, Kdysi a nedávn

literární moderny, tedy umělecký směr, který se projevuje mnoha faktory až do doby 30. let 20. století (a to nejen v literatuře!) dosavadní . úspěšný rozvoj. společnosti ke konci 19. století stále sílí a to také umožňovalo optimistický pohled na skutečnost. ovšem koncem století . změn 28 Jean Arthur Rimbaud Opilý koráb (K.Čapek) B 29 Oscar Wilde Obraz Doriana Graye (J.Z.Novák) P 30 Karel Hynek Mácha Máj B 31 Karel Havlíček Borovský Král Lávra B 32 Karel Jaromír Erben Kytice B 33 Božena Němcová V zámku a podzámčí P 34 Božena Němcová Babička P 35 Božena Němcová Divá Bára Jacobo Nazaré (Estetika. / Žádný teoretický směr, / který zapojuje prázdný verš.) // Jde, vida bolest z toho, že je naživu, / pradávně primitivní / pod svým židovským jménem.) V Lovci vzpomínek se zmiňuje o Salvadoru Reyesovi a jeho knize Opilý koráb (E Opilý Koráb - ze sbírky Verše. lyrická snová báseň, vytvořená v jeho 17 - 25 čtyřvešovaných strof, psaná alexandrinem - důkaz bohaté fantazie a obrazotvornosti básníka - symbolem kolem něhož se vrství významy jekoráb, který se vydává na bezstarostnou pouť po řekách a moříc Literatura na konci 19. století. Literatura na konci 19. století ,moderní básnické směry - impresionismus, symbolismus, dekadence společensko-historické pozadí, charakteristika literatury, směrů (u impresionismu včetně malířství) / Baudelaire - život, dílo / Rimbaud - Opilý koráb, / Verlaine - Umění básnické / Wilde - pohádky (Slaví Měl vztah s.

Thomas Stearns ELIOT /eljot/ (1886-1965), angloamerický básník, dramatik, literární kritik a esejista, jeden z hlavních představitelů symbolismu a později modernismu (viz Stručný přehled dějin světové literatury 20. století), nositel Nobelovy ceny. Jeho originalita spočívá v tom, že vytvořil dokonalou symbiózu básníka a. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Opilý koráb (3) (Jean-Nicolas Arthur Rimbaud) - Málokdo jako Arthur Rimbaud dokázal vtisknout svým veršům natolik silnou poetiku, že ovlivnila další literární generace, proudy a směry. Rimbaud naplnil tuto vizi nejen..

Arthur Rimbaud - Opilý Koráb. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,95 kB) 19 letJe vojákem, onemocní předčasně umírá Vlivy na dílo:JEHO DOBRODRUŽNÝ ŽIVOT Další díla:SEZÓNA V PEKLE, ILUMINACE, SPÁČ V ÚVALU, RELIKVIER DEKADENCE - CHARAKTERISTIKA DOBY: Umělecký směr na přelomu19. a 20. StoletíDEKADENCE Dílo: Opilý koráb (básnická skladba) - koráb (básník) je symbolem hledání neznámého . Paul Verlaine (1844-1896) holdoval alkoholu; kvůli Rimbaudovi opustil manželku, pak Rimbauda postřelil, když ho chtěl opustit, proto 2 roky vězněn; Dílo: Romance beze slo ; Edison - rozbor díla k maturitě (6) Rozbor-dil

Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o kompletně zpracované maturitní otázky z literatury, která přehledně seznamují s jednotlivými obdobími, jejich hlavními zástupci v literární nebo dramatické tvorbě a jsou zároveň doplněny o popisy dobových podmínek, charakteristiky daných období a. Civilismus v malířství. ROMANTISMUS A REALISMUS - MALÍŘSTVÍ.ROMANTISMUS: - směr 1. poloviny 19. století, který vznikl jako reakce na osvícenství, což byl myšlenkový směr - tento směr klade důraz na city, emoce, osobní prožitky - subjektivno a výjimečné zážitky nejvýrazněji se projevil v literatuře a malířství Zájemci o historii výtvarného umění mohou sledovat.

Francie: Prokletí básníci- Charles Baudelaire (Květy zla), Paul Verlaine (Saturnské básně, Romance beze slov), Jean Artur Rimbaud (Opilý koráb), Stephan Mallarmé (Faunovo odpoledne) OBRAZ DORIANA GRAYE. ROK VYDÁNÍ: 1890 (1957) PŘEKLADATEL. Jiří Zdeněk Novák . DOBA. přelom 19. a 20. století (dekadentní literatura) LITERÁRNÍ Lartpourlartismus. lartpourlartismus- (z fr. l'art pour l'art = umění pro umění) - původně názor, že uměníje samo sobě cílem, výraz kultu tzv. čistého umění, oproštěného od soc. funkcí význam slova lartpourlartismus: umělecký směr pokládající samo umění za cíl tvorby, umění pro uměn . Lartpourlartismus - Sociologická encykloped • literární / obecně kulturní kontext Beatnici, beatnická generace = beat generation - slovo beat používal Herbert Huncke pro stav pod vlivem drog = zbitý, zničený, unavený, vyčerpaný, ale také blažený - umělecké a literární hnutí, toto hnutí vzniklo ve druhé polovině 50. let a tento směr se týká pouze US Moderní umělecké směry ve světové literatuře na přelomu 1 • literární / obecně kulturní kontext E. A. Poe je řazen k romantismu (1. pol. 19. stol.), někdy také k dekadenci a symbolismu (konec 19. stol.) Romantismus: - umělecký směr, který se odráží v uměleckých odvětvích, ale také životní pocit - název odvozen od slova romá

Dadaismus byl umělecký směr, i když jeho představitelé tvrdí opak. Podle nich byl dadaismus přesným opakem umění - urážel, protestoval a ignoroval vše, co bylo považováno za estetické ; literární a výtvarné hnutí založené během 1.sv.v. vyznačující se popřením obsahu a formy díla, Opilý koráb - báseň. Anotace Pracovní list je určen k závěrečnému opakování učiva z oblasti literatury přelomu 19. a 20. století. Obsahuje otázky s možnostmi, z nabízených možností volí žáci správnou odpověď. Otázky se zaměřují na nejvýznamnější díla, spisovatele, poznávání ukázek i charakteristiku literárních směrů a skupin

Literární a umělecké směry přelomu 19

Jaroslav Blažke: Kouzelné zrcadlo literatury II, Velryba, Praha 1999. Na pultech českých knihkupectví se začala objevovat nová řada učebnic literatury pro střední školy. Jejich autorem je středoškolský učitel Jaroslav Blažke a zatím jsou k dispozici pouze učebnice pro první a druhý ročník čtyřletého studia Milovníci knížek koláže a fotomontáže Biskuý dvůr, Moravské zemské muzeum v Brně 23. 10. 2012 - 17. 3. 2013 Mirosla Tak jelikož je umění můj chleba, asi je i jistá míra poetičnosti mou součástí. četl jsem i Rimbauda, ta nejznámější díla jako je Opilý koráb nebo Spáč v úvalu. A taky jsem psal verše, samozřejmě, kdysi dávno v pubertě Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie (poezie, 12 stran) Karel Hynek Mácha - Máj (poezie, 56 stran) Arthur Rimbaud - Opilý koráb (poezie, 16 stran) František Gellner - Po nás ať přijde potopa (poezie, 58 stran) Jiří Wolker - Težká hodina (poezie, 62 stran) Jakub Arbes - Newtonův mozek (próza, 76 stran Kniha Básní shrnuje. - největší český literární kritik - profesor svět. literatur na Fil. fak. Karlovy univerzity - básník, prozaik (román Loutky a dělníci boží), dramatik (Zástupové, Dítě), především však největší literární kritik 19. stol. (zvědečtění kritiky) studie Syntetism v novém umění - jednota svět

Ten, který proměnil poezii v básnické vtělení. On, Jean Arthur Nicolas Rimbaud, o kterém se povedou řeči až do konce světa, který se nikdy neomrzí ve věčných sférách poezie, ten, který jednou provždy povýšil pouhé básnické umění na skutečný fyzický stav bořící všechny možné hranice. Esejistika - Esej Nové umělecké směry konce 19. století. úspěšně probíhající 2. průmyslová revoluce. rychlé životní tempo, konkurenční boj, chaos, napětí, neshody, odpor k mal Blog.cz » Literární pecka » Archiv » Červenec 2013 » Seznam četby k maturit ě. Seznam četby k maturitě 52 Wilde, Oscar - Obraz Doriana Graye. 53 Rimbaud, Jean Arthur - Opilý koráb. ČESKÁ POEZIE A PRÓZA 19. STOLET ; Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde - Čtenářský-dení A co teprve, až opilý koráb s opilým kapitánem narazí ne na útes, ale přímo na Symplégady ekonomických, sociálních a politických problémů! Pro loď je dost zlé, když je její kapitán opilý a řídí ji šejdrem, horší však je, když je opilý a nezná směr, kterým má loď plout, nebo si ho neuvědomuje

11. LITERÁRNÍ MODERNA A)Moderní světová literatura Události ve světě: • konec 19.století zastihl Evropu ve znamení proměn • zrychluje se tempo života • v hospodářství se zostřuje konkurenční boj • sílí dělnické hnutí • dobu pozitivismu a racionalismu vystřídal anarchismus, pesimismus a katastrofické představy • anarchismus=myšlenkový a politický směr. Radix; Tranzitní horoskop (1856) - Další knihy (33) Zvětšit horoskop. Tranzitní horoskop osobnosti pro rok 1856, kdy kniha vyšla: Tranzity se počítají k datu 1.1.1856 a zobrazují pouze pomalé planety, které se běhěm roku zvěrokruhem moc nepohnou Eda (Dekameron,Máj,Kytice,Opilý koráb,Revizor,Chrám matky boží v Paříži).r Matouš Ruml: Je to moje první zkušenost s homosexuální láskou. 23.2.2013. Exkluzivně. Šárka Charousková. Šéfredaktor~ka - lokální. Napište mi. Mladá Boleslav /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ - Přestože je dvojnásobným tatínkem, slávu mu vynesla především role ztřeštěného puberťáka v televizním sitcomu Comeback.

Maturitní Otázky - Literatura - Umělecké Směry Na Přelomu

- dekadence - životní pocit, symbolismus - umělecký směr - vzor pro symbolisty 2. poloviny 19. století. Edgar Allan Poe - 1. polovina 19. století, USA - ztratil rodiče, vojenská akademie, zemřela mu mladičká žena - krize - alkoholik - literatura hrůzy - výsledek rafinované lidské zlob Transcript LITERÁRNÍ MODERNA SVĚTOVÁ LITERÁRNÍ MODERNA Literatura na přelomu 19. a 20. století Nové umělecké proudy: • SYMBOLISMUS • IMPRESIONISMUS • DEKADENCE Často se v tvorbě autorů prolínají Konec 19. století: • • • • • rychlé životní tempo konkurenční boj roste napětí pesimistický životní pocit, beznaděj důraz na instinkt a intuici Symbolismus. Poezie proza drama. Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama Julius Zeyer: Dům U Tonoucí hvězdy - literární rozbor ke státní maturitě 12/22: 681x: 4. Paul Verlaine: Saturnské básně - literární rozbor k maturitě 14/22: 668x: 5. Anketa o nejnechutnější jídlo školní jídelny: 666x: 6. Líčení - Bojím se: 545x: 7 ; ace-Opilý koráb, Samohlásky, Spáč v úvalu. Německo ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.cz ← www.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné

Umělecké směry 90

Opilý Koráb - ze sbírky Verše. lyrická snová báseň, vytvořená v jeho 17 - 25 čtyřvešovaných strof, psaná alexandrinem - důkaz bohaté fantazie a obrazotvornosti básníka - symbolem kolem něhož se vrství významy jekoráb, který se vydává na bezstarostnou pouť po řekách a moříc Světová literární moderna-konec období positivismu a racionalismu, -výtvarný a literární směr Opilý koráb-báseň, která vznikla v látkovém opojení autora - spontánní projev-autor si připadá osamělý jako koráb na moři Samohlásk Dekadence - umělecký směr, zdůrazňující znechucení společností, všeobecný úpadek lidstva, Charles BAUDELAIRE - básník a literární kritik který vyšel pod názvem Iluminace - nejznámější báseň Opilý koráb. Odeslat e-mailem BlogThis

Opilý koráb Rozsáhlá báseň v niž básník zachytil lidskou cestu životem jako cestu lodě, která proplouvá mořem, zažívá klid i bouře. - literární a umělecký směr založený na snaze spontánně a bez rozumové kontroly vypovědět o tom, co se děje v lidském podvědomí Opilý koráb. snová báseň, fantazie ; člověk (loď), který se potýká s nedostatkem citů ; hledá spřízněnou duši (přístav), se kterou by mohl prožít život; Oscar Wilde. nar. v Irsku, nižší šlechta ; provokoval šlechtu extravagantním oblékáním a chováním ; dobrý společník, dramatik, prozai Nejzn.báseň Opilý koráb- snová báseň (nikdy neviděl moře) b. Samohlásky- každou samohlásku spojuje s nějakou barvou. b. Spáč v úvalu- obraz vojáka spícího v příkopě, romantický obraz přírody, šokující závěr - voják je zastřelený, forma sonetu Secese. • sloh, který se z výtvarného umění na přelomu 19. a 20. století rozšířil z malířství do všech oblastí kultury - literatura, divadlo, hudba, tanec,móda, šperky, nábytek, malířství, stavebnictví. • vychází z potřeb vytvořit nový životní styl, který by souvisel s vytvořením exkluzivních představ. XIV. Literární moderna a nové umělecké proudy JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA: OSCAR WILDE Koncem 19. století se rozvíjí dělnické hnutí, prosazuje se revoluční nálada. Světové velmoci bojují o ovládnutí světového trhu, probíhá soupeření o kolonie Sekce Recenze obsahuje už celkem 86 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí