Home

Českobratrská víra

Křesťané. Sdílet na Facebooku Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Křesťané věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On jej svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a. Církev bratrská. je společenství zahrnující lidi všech generací, rodiny i jednotlivce, věřící i víru hledající, potřebné i pomáhající, lidi, kteří si navzájem chtějí být blízko. pracuje zhruba na 160 místech, ve sborech a přidružených stanicích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. je spojena jedním Vyznáním. Tato víra se nedá dokázat ani vnutit. Je to však příležitost, která je nabídnuta každému člověku. Bůh probouzí v našem srdci důvěru a naději. Záleží na nás, zda ji přijmeme, nebo odmítneme. 3. Není víra jen pro slabochy, kteří si sami nevěří? Jsou chvíle, kdy každý člověk hledá naději a potřebuje něčemu. Jak se liší církev českobratrská od římskokatolické? Ptám se proto, že jsem katolička a mám spolužačku, která se právě hlásí k českobratrské církvi. Učila jsem se, že bych jako katolička neměla navštěvovat bohoslužby jiných církví. Ta spolužačka mě zval Českobratrská církev evangelická sbor Brno I. Nov Kdyby víra v Ježíše nezachraňovala z bezvýchodných situací, kdyby se Ježíšovo slovo stále znovu neprokazovalo jako mocné - již dávno by tento a všechny ostatní příběhy o Ježíšovy upadly v zapomenutí. Pravdivost tohoto příběhu není v jeho historické.

Daniel 11,32 Lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat Církev československá husitská (zkratka CČSH, do roku 1971 pouze Církev československá, zkratka CČS) je křesťanská církev vyhlášená 8. ledna 1920.Jde původně o specificky českou národní církev, jejíž působení je omezeno prakticky jen na dnešní Českou a Slovenskou republiku.Při sčítání lidu v roce 2011 se k ní hlásilo v Česku 39 276 věřících a na. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici. VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D.. Církev československá husitská má 282 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci. Drží jak helvétská víra. Rčení, kterým vyjadřujeme pevnost předmětu, spojení nebo vztahu, souvisí se švýcarskou náboženskou reformací 16. století. Pokud se o nějakém předmětu, spojení či vztahu řekne, že je pevný jak helvétská víra, je tím míněno, že ho jen tak něco neporuší či nezničí Zajímavé je, že Pavel nenapíše, že věří, ale že si je jist Boží láskou. Jeho víra, jistota, se opírá o Boží lásku, věrnost, od té nás nic nemůže odloučit. Jeho svědectví je silné. Základ, na němž stojí, je tak pevný. Tak pevný, že Pavel ustojí věznění, pronásledování a pravděpodobně i mučednickou smrt

Křesťané Českobratrská církev evangelick

 1. Víra není bez pochybování, bez přemýšlení a bez otázek, ale ani bez hledání odpovědí. To, co nás v životě potkává, můžeme vnímat jako test, jak se naše víra (spoléhání) osvědčuje, jestli nám to, čemu věříme (ten, komu věříme), skutečně prakticky pomůže problémy ustát
 2. Vršovický sbor - Českobratrské církve evangelickéVršovický sbor. Vršovický sbor. Křesťanská víra se aktivizuje v časech krizí. Stabilita, zakotvenost, kořeny i výhled nahoru to je víra, vždyť jako křesťané víme, odkud a kam jdeme. Věříme v toho, který tvoří a zjevuje se nadějí a láskou
 3. Naše víra jednou větou. Nejkratší vyjádření našeho náboženství zní: Ježíš Kristus vstal z mrtvých. První misionáři právě touto větou shrnovali obsah naší víry těm, pro které byla věcí zcela novou. Že člověk s konkrétním jménem Ježíš vstal z mrtvých považujeme, stejně jako oni, za sktečnost, zajímavou.
 4. Českobratrská církev evangelická vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Tato víra ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je zjevení v Ježíši Kristu

Církev bratrská Kdo jsm

Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Křesťané věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On jej svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese. V rámci křesťanství postupně vykrystalizovaly tři samostatné tradice. Českobratrská církev evangelická, stručně zvaná Evangelická církev, vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Tato víra ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v.

Neváhejte se v případě žádosti o pomoc či rozhovor obrátit na našeho faráře. Sborová kancelář: 251 564 204. Richard Jenčo, sborová administrativa: 739 244 794. Maroš Klačko, farář: 732 221 933. E-mail: smichov@evangnet.cz. Facebook: ČCE Smíchov. Evangnet: Sbor ČCE PRAHA 5 - SMÍCHOV. YouTube: ČCE Smíchov. Včera oznámil Svatý stolec, že papež František jmenoval vídeňského arcibiskupa, českého rodáka, kardinála Christopha Schönborna OP, zvláštním vyslancem při národní pouti u příležitosti 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, první české světice a babičky knížete svatého Václava, která se uskuteční 18. zaří na Tetíně

Charakteristickým rysem je, že víra uznává evangelium Ježíše Krista, které je podpořeno Písmem Starého a Nového zákona. Organizační struktura. V církevní struktuře jsou dominantní sbory: sbor farní, seniorátní a povšechný. Základní jednotkou je farní sbor, který spravuje presbyterstvo (staršovstvo) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Předhradí. Mgr. Marie Jüptner Medková, farářka. Dobromil Zelený, kurátor. ČCE Předhradí, U Parku 36, 289 41 Pňov-Předhradí. +420 724 716 603 (M. Jüptner Medková) predhradi@evangnet.cz. č.ú. 2001038202/2010. poloha Moje víra, tvoje víra a společný prostor je výzva pro každého z nás nalézt odvahu k dialogu, který budeme vést se zájmem o druhého, s respektem a odpovědností. Českobratrská církev evangelická. Pastoral Brothers: Víra na YouTube není trapná. Dva sympatičtí, mladí muži a k tomu navíc evangeličtí faráři, kteří natáčejí videa na YouTube. Tuhle zajímavou kombinaci jsme si nemohli nechat ujít, tak jsme se rozhodli Pastoral Brothers trochu prozkoumat a položili jsme jim pár otázek Víra obecná křesťanská apoštolská, ve dvanácti artikulích shromážděná, od Nycenského i jiných obecných koncilií neb sněmů církve, i od Athanasia obšírně vysvětlená. 3. Modlitba od Pána Krista vydaná. 2.2 4. Smysl pravý o služebnostech Páně, jenž jsou slovo Boží, klíčové Kristovi a svátosti od Krista ustavené

33

Víra-nevíra (Otázky a odpovědi) Dobrý den, věřím v existenci Boha, věřím v existenci Ježíše a neméně Ducha Svatého, ale po všech strastech života nemám důvěru že mohou nebo chtějí pro mne něco udělat. Nechci být nevděčná, potkalo mne i dobré a spousta lidí žije daleko hůř jak já, ale nevím, jak tuto. Víra 15.06.2014 10:39 V obecné mluvě takto označujeme určité přesvědčení, které v danou chvíli nelze opřít o skutečnosti bezprostředně zřejmé nebo ověřitelné Téma/žánr: Českobratrská církev evangelická - Českobratrská církev evangelická. Diakonie - evangelická víra - homiletika - služby v církvi, Počet stran: 94, Cena: 88 Kč, Rok vydání: 2020, Nakladatelství: EMA Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,17-2

Českobratrská církev evangelická, stručně zvaná Evangelická církev, a my spolu s ní věříme, že s ostatními křesťanskými církvemi, které vyznávají víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, máme účast na jedné obecné církvi Kristově. Naše víra se opírá o starokřesťanská vyznání víry, především o. (ČB 6/2021) Vždycky jsem chtěla za muže faráře, takže to, aby byl věřící, by se docela hodilo Marta Sedláčková, farářka ČCE. Společná víra nebo světonázor pojí lidi dohromady a můžou být základem fungujícího vztahu, ale nemyslím si, že by to pro mě byl nějaký rozhodující faktor Víra je společná cesta. Českobratrská církev evangelická patří mezi protestantské církve. Navazuje na českou a evroou reformaci. Jako evangelíci se hlásíme ke svobodě vyznání a osobní odpovědnosti před Bohem. Věříme, že Bůh je původcem všeho, že našemu životu dává směr, smysl i naději..

Abeceda křesťanské víry Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická: 203 996 117 212 51 936 Církev československá husitská: 178 036 99 103 39 276 Pravoslavná církev v českých zemích: 19 354 22 968 20 628 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi¹ 14 575 23 162 13 097 Slezská církev evangelická a.v. 33 130 14 020 8 162 Církev bratrská: 2 759 9 93 Českobratrská církev evangelická navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5; Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5; VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978. Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, Českobratrská církev evangelická v kolonce Náboženská víra. Online fáze Sčítání 2021 začíná 27. března a trvá do 9. dubna. Probíhá pomocí internetových dotazníků nebo prostřednictvím mobilní aplikace Víra v číslech: Bůh, vzdělání a peněženka 14.08.2016 - Vilém Koubek Zatímco česká společnost náboženství spíš toleruje, než že by jej považovala za důležité, jinde ve světě představuje víra nedílnou součást života - a do poloviny 21. století ji čeká řada změn a otřes

Modlitba za domov 2020 | Českobratrská církev evangelická

Jak se liší církev českobratrská od římskokatolické

 1. Nejsou mezi námi žádní nepřizpůsobiví a naše víra, ať již Českobratrská církev evangelická, nebo Římskokatolická církev, případně ateistický způsob vnímání života nebrání v poctivém přátelství, toleranci a úctě nás všech navzájem..
 2. Pijte z něho všichni. Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm. Vymětal Mikuláš a kol
 3. Víra a náboženství - cestování a turistika. 07.08.2019. Rozdíl mezi vírou a náboženstvím je stejně propastný jako mezi cestováním a turistikou. Cestovatel podstupuje riziko naprosté svobody, útrapy tápání, nejistoty. Hledání vlastní cesty je pro něj nenahraditelnou hodnotou. Českobratrská církev evangelická v.
 4. Zpravodaj 2/2014 Víra Mám se toho slova bát, nebo od něho něco očekávat? Přece jenom je to něco nového Tuhle otázku jsem si kladla tak před šesti lety. Věděla jsem, že to je něco, co mi neublíží, ale byla jsem pořád malá, tak jsem se toho obávala. Postupem času však moje obava klesla a začala jsem to vnímat

Víra a krása: Židé, křesťané a muslimové ukazují na společné a odlišné aspekty své víry. 28.6.2017 13:55. Výstava Příběh víry a krásy (ZDROJ: Českobratrská církev evangelická) V centru Alfirdaus (Na Košince 1a, Praha 8) proběhla v pondělí 26. června vernisáž výstavy Příběh víry a krásy, kterou společně. Náboženská víra na Vysočině podle výsledků sčítání lidu 2011. V Kraji Vysočina bylo v roce 2011 sečteno přibližně 148 tisíc věřících obyvatel, tj. 29,3 % obvykle bydlícího obyvatelstva. Bez náboženské víry bylo asi 130 tisíc osob (25,7 %) a vůbec na tuto otázku neodpovědělo zhruba 228 tisíc obyvatel (45 %. Víra neznamená nikdy absolutní jistotu, ale neustálý zápas a hledání. Ale právě ve chvílích beznaděje, je víra v někoho, kdo nás má bezpodmínečně rád, obrovskou oporou. Víra v Boha není něco, co by se dalo změřit nějakým přístrojem nebo potvrdit experimentem, ale je možné ji zažít v určitých životních. Žižkov I - sbor Českobratrské církva evangelické. Jsme společenstvím, žijícím ve víře v Boha - který svět i život stvořil a má o každého zájem. Věříme v Ježíše Krista, v němž Bůh vstoupil do dějin světa. Vše, co je od Boha a s Bohem, je pro nás působením Ducha svatého v nás lidech. A tak se společně. Právě tehdy vytvářela evangelická víra a Českobratrská církev evangelická vhodné prostředí, alternující dosavadní způsob náboženství a víry, a právě tehdy se činnost naší církve osvědčila. Uvidíme, jak bude vypadat život církve v Prostějově za takových deset, patnáct, sto let

Proč farní sbor? | Českobratrská církev evangelická

Kázání: I malá víra stačí Českobratrská církev

Víra, naděje a láska jsou tím, co nás oslovilo, co nás nese, k čemu směřujeme a co je pro nás v životě podstatné. Hledat: Home; O nás. Kdo jsme / Naše poslání Českobratrská církev evangelická. Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město) Audioarchiv kázání z našich bohoslužeb. V audioarchivu najdete záznamy kázání (otevřete je kliknutím na modrý odkaz ). Bohoslužby vysíláme živě na naší facebookové stránce, kde je videozáznam k dispozici i po skončení živého přenosu Českobratrská 120 539 44 Proseč u Skutče Mail: prosec@evangnet.cz poloha: 49°48'13N, 16°6'44E č. ú. 114 321 9389/0800 468 000 207 farář: 608 054 457 kurátorka: 737 509 897 www.prosec.evangnet.c ČCE Brno-Židenice, Brno-Židenice. 208 likes · 4 talking about this. Evangelíci v Židenicích a v Blansk Ač je momentálně náboženství a víra velmi sledovaným tématem u nás i ve světě, Církev bratrská, dříve také Jednota bratrská či Jednota českobratrská, má na našem území dlouhou tradici. Ve své činnosti se zaměřovala především na péči o sirotky a staré a nemocné lidi

Pomáháme každému, kdo naše služby potřebuje. Úvod; O nás ; Naše poslání; Jedinečnost, důstojnost, respekt. vycházíme ze základního křesťanského principu - člověka vnímáme v jeho jedinečnosti klienta respektujeme - jak jeho osobnost, tak jeho potřeby; zachováváme klientovu důstojnost - každý klient je pro nás partnerem; u dětí a mladistvých respektujeme i. Léky nejsou vždy nezbytné, ale víra v uzdravení ano. Norman Cousi. Psychoterapií lze řešit všechny druhy psychických, osobních a mezilidských problémů. I ty, které se Vám zdají dlouho neřešitelné Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město) Denně k tobě volám. Každý den jeden žalm. Srdečně vás k tomu zveme. Čtěte žalmy, přemýšlejte nad nimi s otevřeným srdcem - a modlete se jejich slovy. Žalmy obsahují slova chvály a díkůvzdání, ale také slova nářků, kterými můžeme i my Bohu. Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou církví, a to Církve reformované a Církve luterské. Byla první unionovanou církví na světě vůbec, když mohla navázat také na kořeny Jednoty bratrské a české reformace vůbec. Českobratrská církev evangelická je asi jednou církví, která se hlásí. Víra je spolehnutím celé bytosti na to, co nám zvěstují evangelia, že Ježíš z Nazareta je cestou, pravdou a životem. Že je ztělesněnou Boží láskou, a to i vůči těm, kteří s námi naší víru nesdílí. Evangelium nemá v sobě nic donucujícího. Ale pro každého, kdo zájem má, je otevřeno, nevylučuje nikoho

Českobratrská církev evangelick

Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, Českobratrská církev evangelická v kolonce Náboženská víra. Online fáze Sčítání 2021 začíná 27. března a trvá do 9. dubna Moje víra (Antonín Plachý) 7.12.2020 Senioři , Zprávy Ewa Jelinek (co chtěl tatínek Tonda Plachý sdělit svým dětem, vnukům a jejich partnerům o vánočních svátcích 2011 - první rok jeho pobytu na Velké Lhotě - přepsáno ze zvukového záznamu, autenticky Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, Českobratrská církev evangelická v kolonce Náboženská víra. Otázka je sice zařazena jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží, z minulosti ale víme, že výsledky se stanou podkladem pro rozhodování.

Českobratrská církev evangelická je křesťanská církev, která věří v Boha, zjeveného v Ježíši Kristu a dosvědčeného v Bibli i ve skutcích a činech, které konal a koná. Tato víra ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Navazuje na tradice České reformace Českobratrská církev evangelická v Chocni. Úvodní strana Pravidelné akce Prosme Boha, aby to byla i víra naše. (Upravená verze příspěvku kurátora Josefa Ouřetského, předneseného na slavnostním shromáždění při příležitosti 140. výročí založení sboru v Chocni, dne 12.5. 2002.). Tag Archives: církev českobratrská evangelick protirouhačské zákony Richard Dawkins rouhání rouhání se Saúdská arábie sekularismus Spojené státy americké USA víra věda Česká republika ŘKC římskokatolická církev šaría.

Církev československá husitská - Wikipedi

Českobratrská církev evangelická uvolnila 500 000 Kč na okamžitou pomoc a a spolu s naším střediskem vyhlásila humanitární sbírku na podporu lidí zasažených tornádem. Ta má na svém kontě k 8. 7. 2021 přes 22 mil Kč. Prostředky lze posílat na č. ú.: 2100691426/2010 Od 9. dubna do 11. května bude probíhat v naší zemi sčítání lidu, které se koná jednou za 10 let. Na základě doporučení Statistického úřadu vás prosíme, abyste pečlivě vyplnili kolonku církevní příslušnosti, nazvané Náboženská víra, plným názvem církve, tj. Českobratrská církev evangelická Víra, která nechce vidět zlo, bývá velmi otřesena, když se s ním ve svém životě setká. stáhnout: celé bohoslužby / jen kázání Genesis 37, 12-3 Naše víra se někdy vlivem okolností může proměnit v zklamání a pocit ukřivděnosti. Pane, my jsme všechno kvůli tobě opustili - a co z toho budeme mít? Proč se druzí mají lépe než my? Jak to, že na cestě do zaslíbené země nám kručí v břiše, když v Egyptě si spokojeně žijí u hrnců plných masa? Pane, proč

Českobratrská církev evangelická Cheb. Recent posts; Home. Poté, co byla evangelická víra v Rakousko-Uhersku 80 let pouze trpěná, poskytl císař Franz Josef I. protestantským patentem z 8. dubna 1861 evangelíkům úplnou rovnoprávnost s katolictvím Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Bohoslužba 20. června 2021. Bronislav Matulík. Blaze věrným. 1 2 3.

Českobratrská církev evangelická je v rámci České republiky zajímavá tím, že je v ní provázaná zbožnost, zkušenosti, víra lidí od Slezska přes Horácko, Prahu až po západní Čechy a společně chce tato různost této společnosti něco přinášet Církev římskokatolická 1 083 899, včetně katolická víra 1 155 037 (2 748 918) věřící - nehlásící se k žádné církvi ani nábož. společnosti 707 649 (180 769 - včetně nepřesně určených) + katolická víra 71 138; Jiné 53 277; Českobratrská církev evangelická 51 936 (117 212 Kazatel 9,7Když se řekne kniha Kazatel, vybaví se čtenáři bible slovo marnost - toto slovo tu přece nacházíme tak často! Máme tedy v paměti více méně zafixováno, že se jedná o pesimistický text. V novém ekumenickém překladu čteme slovo pomíjitelnost nebo šalebnost, což není o nic lepší. Je však poselstv Českobratrská církev evangelická Zlín. Třetí kmotrou je převzatá víra předků, čerpaná z hlubin generací, překračující hranici tolerančního patentu. A tak vznikla série nových maleb, jejichž inspiračním podkladem jsou biblické ženy, či vůbec biblické postavy, do nichž se promítají reálné osoby, které v. Víra jenom očekává, láska už ví! (kázání z 9. 5. 2021 TV) Noc kostelů pátek 28. 5. 2021; Více. Odkazy. Bible hrou. Evangelická církev. Stránky synodní rady Českobratrské církve evangelické. Evangnet

Církev československá husitská - Úvodní stránk

 1. Josef Bohumil Souček. Prof. ThDr. Josef Bohumil Souček, dr. h. c. ( 12. května 1902 Praha - 9. září 1972 Praha) byl český teolog, biblista-novozákoník, duchovní Českobratrské církve evangelické, profesor Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké (HČEFB), po roce 1950 profesor a děkan Komenského evangelické.
 2. ulých generací, řada jejích členů pochází z rodin, kde se evangelické vyznání dědilo z otců na syny. V současném světě chce však být církví v dobrém smyslu slova moderní
 3. Církevní restituce: jak velký úplatek dostaly jednotlivé církve. Aby se církve sjednotily při vymáhání majetku na státu, bylo potřeba ty menší uplatit. Katolická církev to věděla a na tento úplatek dala 20 procent z financí, které má dostat. S velmi podrobným rozpisem a ještě lépe napsaným článkem přišel.

Pevný jak helvétská víra Dvojk

Českobratrská církev evangelická ale ono to samozřejmé není, jako není samozřejmá křesťanská víra a s mizející vírou může zmizet z naší kultury i tento rozměr lásky. Mám pocit, že i v tomto ohledu jsme na hraně, a když například vidím, jak náš stát v zájmu šetření spolehlivě přesvědčuje společnost. www.louny.evangnet.cz - Českobratrská církev evangelická www.ccsh-louny.webnode.cz - Československá církev husitská. Víra a křesťanství. www.ambit.simeon.cz - adresář českého katolického internetu www.vira.cz - Abeceda víry na internetu www.rodiny.cz - Rodiny www.breviar.sk - Breviář na každý den www.biblenet.cz - On-line.

Lidská víra nebo Boží věrnost? Českobratrská církev

FOTOGALERIE: Tváře – Hranice – Bratři a sestry

Sněmovna na konci ledna podpořila návrh zákona o sčítání lidu v roce 2021, chybí v něm ale tradiční otázka na náboženské vyznání. Do dotazníku ji může vrátit pozměňovací návrh. Při minulém sčítání 15 000 lidí uvedlo, že patří k řádu rytířů Jedi, známého z filmové série Hvězdné války Českobratrská církev evangelická - ČCE. a) Historie Českobratrská církev evangelická navazuje svou existencí na jedné straně na českou reformaci, která je reprezentovaná především Janem Husem a Jednotou bratrskou (Petr Chelčický, J. A. Komenský, J. Blahoslav), na druhé straně na světovou reformaci, kterou představují především Jan Calvin a Martin Luther Kontaktní údaje: Libiš, ul. Školní 44/1; tel.: 311 249 065; e-mail: libis@evangnet.cz. OTEVŘENÁ ZAHRADA - Sobota 12. 6. 2021 od 14:00 do 18:00 hodin. Skončila nelehká kovidová doba, kdy jsme byli značně izolovaní a nemohli jsme se svobodně setkávat. Je nám dána doba k zotavování se a nabírání sil. Sešli jsme se na. Českobratrská církev evangelická Spojuje nás víra či hledání vlastní cesty k víře, chuť se setkávat, kamarádství a spousta zážitků. Na našich akcích se zamýšlíme nad různými pro nás zajímavými tématy, snažíme se je pojmout z více úhlů pohledu. A sem tam se podíváme do Bible, jak to píšou tam

Svědkové Jehovovi Transcendentální meditace Víra bahá´í Závěr ÚVOD Účelem tohoto materiálu je seznámit čtenáře s méně známými římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev a. v. v ČR, Evangelická církev metodistická, Federace židovských obcí v ČR, Jednota bratrská,. Víra jenom očekává, láska už ví! (kázání z 9. 5. 2021 TV) Noc kostelů pátek 28. 5. 2021; Neříkej, že jsi suchý strom... (kázání z 2. 5. 2021 KK) Více. Odkazy. Bible hrou. Evangelická církev. Stránky synodní rady Českobratrské církve evangelické. Evangnet

Církev československá husitská, často zkracovaná CČSH, je oddělenou národní katolickou církví. Jako Církev československá (CČS) vznikla na počátku roku 1920 odchodem části duchovních a věřících z Římskokatolické církve, poté co tato církev odmítla uznat jejich reformistické požadavky.Ještě téhož roku církev dosáhla státního uznání Českobratrská církev evangelická . Českobratrská církev evangelická (ČCE) je křesťanská církev. Její profil je utvářen spolupůsobením tří základních vlivů, které jsou zachyceny i v jejím názvu: vztahem k tradici křesťanské, vztahem k její obnovené podobě reformační (evangelické), a vztahem k reformačním tradicím českých zemí Českobratrská kazatelka z Ukrajiny se učila číst bibli s českým slabikářem Jak je možné, že /víra/ tak vymizela? Že ani v rodinách se neudržela? Ani rodiče dětem sami nečetli bibli a nepokoušeli se třeba i proti škole něco dělat? Mám předky, kde se pořád četla bible, pořád se věřilo. Moje babička byla. Církev bratrská Litvínov, Litvínov. 141 To se mi líbí · Byli tady (1). Jsme církev. Jsme rodina

Kázání na neděli Křtu Páně. 7 Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. 8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on. Víra pro mě znamená život s radostí a vděčností. A asi i schopností nadhledu, zohlednění rozměru věčnosti. Konkrétně Českobratrská církev evangelická, do níž patřím. Listen to Českobratrská církev evangelická on Spotify. Vítejte v audioarchivu ČCE! Hezký poslech přejí editoři - Jiří Hofman a Martin Balcar. Chybí vám zde něco? Nebo máte další audio nahrávky - historické či nové - pošlete nám je na hofman@e-cirkev.cz a rádi je zveřejníme. Děkujeme Rysy nezdravého fundamentalismu v církvi. Slovo fundamentalismus má řadu významů a možná, že to, co budu popisovat, byste nazvali jinak. Nevadí. Pokusím se nadhodit jeden z možných pohledů na tuto oblast a to v pohledu na církev a vlastně jakékoli křesťanské skupiny. Pokud bychom vycházeli z původního významu, pak.

Čce Opava,Evangelíci Opav

 1. Těmto dvěma typům se někdy podle mého nepříliš šťastně říká religiozita a spiritualita. Zatímco religiozita, tedy ta institučně vázaná zbožnost, pomalu ustupuje z veřejného prostoru, tak necírkevní, osobní spiritualita se do veřejného prostoru naopak výrazněji dostává, díky čemuž začíná být ve společnosti stále více přijatelný například rozhovor o.
 2. Víra v Boha už není v módě. 3. května 2003 0:01. V Boha věří čím dál míň lidí. Za posledních deset let církve v Česku poztrácely přes desetinu svých příznivců. Muži jsou navíc ve vztahu k církvím výrazně vlažnější než ženy. Neradostnou zprávu poslal církvím Český statistický úřad, který zveřejnil.
 3. Evangelické církve spolu v rámci luterských či kalvínských organizací spolupracují. V evangelické církvi tvoří základní jednotku sbor, v čele s představenstvem a farářem. Konvent je nejvyšším orgánem evangelické církve. Presbyterstvo řídí sbor, tzv. sborové presbyterstvo, které je tvořeno sborovým farářem.
Filipka – škola příběhem, přivítala první žákyNové webové stránky | Českobratrská církev evangelická

Vršovický sbor - Českobratrské církve evangelickéVršovický

Víra a řád (těžiště práce spočívá v setkáváních teologů, kteří diskutují o otázkách, které církve rozdělují a zároveň se snaží nalézt možnosti potenciální shody. Na práci této komise se oficiálně podílejí zástupci římskokatolické církve, která jinak není plným členem SRC) VENITE: Víra, Eva l u , Nás e vání, In ir , Tra E Vz ěláva í ku n e p o SOMy k i ní m ádežníky 29.-31 Českobratrská církev evangelická v Liptále zve dnes 12.8.2015 v 18:00 hodin do sborového domu všechny dospívající, mládež i rodiče na setkání s pracovníky organizace /Týn čelindž/, která se věnuje problematice užívání drog.Přítomní mladí lidé se s Vámi podělí o strhující životní příběhy. Vypráví o ničivé síle závislosti na drogách a alkoholu a. Kniha Bible svatá získala v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2011 v kategorii Krásná literatura 3. místo. Soutěž pořádá Ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví. Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona vč. deuterokanonických knih podle posledního vydání Kralického z roku.

Naše víra [Louny - Českobratrská církev evnagelická (ČCE)

Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení Českobratrská církev evangelická. https://www.e-cirkev.cz/ Nezávislý evangelický portál Informace o církvi, seniorátech, sborech apod. https://www.evangnet.cz

Českobratrská církev evangelická Proseč Svatba v Káně galilejské Českobratrská 120 539 44 Proseč u Skutče Mail: prosec@evangnet.cz poloha: 49°48'13N, 16°6'44E č. ú. 114 321 9389/0800 468 000 207 farář: 608 054 4

K čemu a o čem je vikariát? | Českobratrská církev evangelickáPetr Černý (1948–2021) | Českobratrská církev evangelickáFotogalerie: sympozium 100 let církve (ETF UK