Home

Jemnozrnná hornina

jemnozrnná granitová hornina. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem jemnozrnná granitová hornina. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody jemnozrnná hornina: TRACHYT: jemnozrnná výlevná hornina s prevahou živcov z obdobia treťohôr: Posledné hľadania. Odber krížoviek aktívny Prihlásiť k odberu krížoviek. slov pravnik ideolog Štrbinka Domorodý havajčan Sídlo jemen drsne, drsno (zriedkavo) vyvíjajú sa sloh. jemnozrnná granitová hornina v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu jemnozrnná granitová hornina? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční jemnozrnná usazená hornina Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz jemnozrnná usazená hornina. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi

Odpověď pro hledanou legendu jemnozrnná granitová hornina nalezneš v tomto křížovkářském slovníku online, který je zcela zdarma jemnozrnná bezkřemenná hornina. Na této straně najdete výsledky pro hledaný dotaz jemnozrnná bezkřemenná hornina. Maximální počet výsledků je omezen na pouze několik nejlepších shod. Pokud tu nejsou výsledky pro jemnozrnná bezkřemenná hornina, vyzkoušejte nabízené alternativy a nebo štěstí s jinak položeným dotazem Jemnozrnná až celistvá základní hmota horniny je složená zejména z pyroxenu, plagioklasu, olivínu, magnetitu, ilmenitu a variabilního množství skla a foidů (nefelínu). Při větším zastoupení nefelínu hornina klasifikačně přechází až v nefelinický bazanit Jemnozrnná hornina, která svou zrnitostí může připomínat výlevné vyvřeliny. Nemá však porfy-rický sloh vyvřelin. Ze štěpných minerálů může být přítomen jedině nažloutlý, šupinkatý, drobný nepravidelný muskovit. Barva pískovců je různá podle druhů tmelu (bělavá, nažloutlá, hnědá, čer-vená, zelená)

jemnozrnná granitová hornina (1 odpověď) - křížovkářský

Fylit je jemnozrnná slabě metamorfovaná hornina, která vzniká přeměnou jílových sedimentů. Má šedou barvu (díky jemně rozptýlenému grafitovému pigmentu) a zřetelně patrnou břidličnatost, která je důsledkem výrazného přednostního usměrnění šupin a tabulek fylosilikátů (chloritu a muskovitu) Jemnozrnná hornina bílé nebo nažloutlé barvy. Může připomínat jemnozrnitostí kyselou výlevnou vyvřelinu, nemá však porfyrický sloh. Štěpný může být jedině nažloutlý muskovit, který se u výlevných vyvřelin zpravidla nevyskytuje, což je další znak, že se jedná o sediment Fylit je jemnozrnná metamorfovaná hornina přeměněná z břidlice. Je to 1. stupeň metamorface. Má břidličnatou strukturu, jeho částice jsou rovnoběžně poskládány. Díky nim má velice dobrou deskovitou štepnost. Skládá se z křemene, biotitu, sericitu, chloritu a albitu. Je šedozelený a lesklý

jemnozrnna hornina Krížovkársky slovník ONLIN

malchit: jemnozrnná žilná hornina složení křemenového dioritu (od dioritového porfyritu se liší nepřítomností porfyrických vyrostlic). Obsahuje plagioklas (andesin), hornblendu (±biotit, křemen). Ojedinělý výskyt malchitu v ČR byl zjištěn u Zbořeného Kostelce na území středočeského plutonu - struktura : velice jemnozrnná hornina, velice tvrdá (pozor hadec - stejný, ale m ěkký) - textura : všesm ěrná - poznání: jemnozrnná černá tvrdá hornina - výrazný výskyt olivínu - indika ční znak prechodná hornina medzi žulou a granodioritom, vyvretá hornina: ADINOLA: rohovcovitá jemnozrnná hornina: ADINOLA: sivá hornina: ADIROLA: jemnozrnná hornina: AFANIT: jemnozrnná hornina: AFANIT: vulkanická hornina: AGLOMERÁT: hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu: ACHORIZMIT: homogénna hornina: ALASKIT: zásaditá. Mylonit je jemnozrnná kompaktní hornina. Zrna jsou tak malá, že z nich není možné zjistit stavbu původní horniny. Tato hornina je výsledkem středního stupně metamorfózy. Blastomylonit vzniká rekrystalizací mylonitu. Ultramylonit je výsledkem vysokého stupně přeměny. Jsou to homogenní horniny s náznaky paralelní stavby

typy: jemnozrnná, krystalická, porfyrická (vyrostlice), hrubozrnná) - příklad: čedi č - jemnozrnná struktura strana 8. porfyrická struktura - Diorit , Andezit strana 9. krystalická struktura: Trachyt poznání: tvrdá, sv ětlá hornina bez jakýchkoliv krystal. Slínovec je usazená (sedimentární) jemnozrnná hornina. Je to hornina z období druhohor. V oblasti Radovesic byla tato hornina velmi bohatá na nálezy zkamenělin, V druhohorách byla větší část území České republiky na dlouhá období (miliony let) zatopena mořem. Většinu nalézaných zkamenělin proto tvoří ulity mnoha. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu hornina: vyvřelá žilná hornina, úlomkovitá hornina, úlomkovitá pevná hornina, jemnozrnná granitová hornina, úlomkovitá usazená hornina, třetihorní vyvřelá hornina, vyvřelá hornina.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného. Druh: přeměněná hornina Barva: bílá, žlutá, šedá, hnědá, růžová Zrnitost: jemnozrnná až střednězrnná Kvarcit se skládá většiniu z pískovců, ale na rozdíl od pískovce můžete pouhým okem pozorovat, že nemá kamenná zrnka. Pokud podržíte Kvarcit proti světlu, je lehce průsvitný

popis: jemnozrnná tmavá hornina; až několik metrů vysoké sloupce, nejčastěji pěti až šestiboké, mívají v průměru desítky centimetrů využití: drcené kamenivo, stavebnictví, hrubá keramika, izolační materiál všimněte si: jemnozrnné horniny s drobnými tmavými vyrostlicemi (hlavně olivín), ktero aplit obvykle se rozumí granitový aplit, tj. magmatická hornina vázaná na granity a mající podobné složení. Jemnozrnná hornina (zrno kolem 0, 5 mm) světlé barvy složená z křemene, mikroklínu a kyselého plagioklasu (oligoklas), někdy s pneumatolytickými minerály ().Aplit tvoří poměrně slabé žíly uvnitř granitů, často pospolu s pegmatity, do nichž může přecházet Je velmi jemnozrnná hornina s lasturnatým lomem, bělavá, často se šedými skvrnami, zpravidla jílovitá nebo slínitá břidlice vypálená na kontaktech bazaltů. Obsahuje křemen, živec, mullit, wollastonit či cordierit. Vyskytuje se např. na Čeřovce v Jičíně, Kunětické hoře u Pardubic či v Bánově u Uherského Brodu Také umí nasávat vodu a pak ji postupně propouštět do půdy. Perlit je vulkanická jemnozrnná hornina, která při zahřátí až na 1300 °C zvětšuje 10× objem a získává jedinečné vlastnosti. 125litrový pytel se dá koupit na webu Japonský topol za necelou pětistovku V dolních částech rezervace místy vystupuje šedočerná jemnozrnná hornina amfibolický diorit. Na území rezervace se vyvinuly hnědé půdy kyselá a nasycená kambizem typická, na sutích a výchozech skal hlavně rankery s litozeměmi. Podél Mže a jejího přítoku v severní části území leží fluvizem typická

jemnozrnná granitová hornina (1 správná varianta) v

LÁSKA B04 Zelený jíl: Zelený jíl je jemnozrnná hornina (zrnitost do 2 μm) vzniklá sedimentací, převážně mořského původu. Geologické stáří jsou desítky až stovky miliónů let. Název má podle své nazelenalé barvy, jejíž odstín je dán složením jílu. LÁSKA A03 Mandlový olej: 100 % Prunus Amygdalus Dulcis Oil A, světlá hrubozrnná hornina B, světlá jemnozrnná hornina C, tmavá jemnozrnná hornina D, tmavá hrubozrnná hornina Žula je: A, světlá hlubinná vyvřelina B, tmavá hlubinná vyvřelina C, světlá povrchová vyvřelina D, tmavá povrchová vyvřelina Doplň text

jemnozrnná usazená hornina v křížovkářském slovníku

  1. Odkryta je celková mocnost asi 5 m. Lávu tvoří pyroxenický monchiquit, což je tmavá, jemnozrnná hornina, někdy s orbikulární stavbou (orbikule až variolity). Na výchozu naprosto převažují masivní šedé až tmavě šedé typy, které jsou drobnozrnné až jemnozrnné a většinou porfyrické
  2. Jemnozrnná hornina opuka pochází, podobně jako hrubší pískovec (tvořící. Popis trasy: trasa začíná na nejvyšším bodě města Louny (u vodárny nad tratí) a končí 1 km od železniční stanice Jimlín; stezka má 5 zastávek: č. 1 - Lounský vodovod, č. 2 -Podnebí, č. 3 - České středohoří, č. 4 - Ráz krajiny, č. 5.
  3. jemnozrnná světlá hornina Poslední hledání zet kob JMA Opti Sard elem neny baza inoz obul druh hmyzu kned dupl kamn chva Laks Gott mity Bali mens ruhy ilan mian 1049 emko koks klepař krtek al a benz mláďa kravy hrdl zass dirk vrte Anyz mati sley onz
  4. - jemnozrnná hornina, obsahuje navíc uhličitan vápenatý - zpevněním slínu vzniká slínovec - světlejší šedá barva -opuka - zpevněný prachovitý druh nažloutlého slínovce, stavební materiál románského slohu- rotunda na Řípu Spra

Hornina. Mechanické rozrušení Podle výše uvedeného rozboru lze určit, zda jemnozrnná zemina obsahuje prach, pro nějž je charakteristická nízká pevnost, nebo jíl, který je znám svou vysokou pevností. Střední pevnost v suchém stavu svědčí o přítomnosti směsi jílu a prachu jemnozrnná odrůda žuly. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu jemnozrnná odrůda žuly.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých. hornina jemnozrnná: ANDEZIT: jemnozrnná bezkřemenná hornina: APLIT: jemnozrnná světlá hornina: OOLIT: kulovité zrnko horniny: OOLIT: zrnko vznikající při sedimentaci hornin: OPACITY: zrnka (šupinky) černá ve vyvřelých horninách: PEGMATIT: hornina hrubozrnná: SILT: části hornin o velikosti zrna: SKARN: hornina zrnitá.

jemnozrnná granitová hornina na 5 - křížovkářský slovník

jemnozrnná bezkřemenná hornina v křížovkářském slovníku

SEKCE A - MAGMATICKÉ HORNINY Katedra geologi

Hlavní rozdíl mezi hale a Clay je, že Břidlice je jemnozrnná edimentární hornina a Jíl je mě na bázi měkkého kamene, která e čato používá pro ochařtví a nářadí. Břidlice Břidlice je jemnozrnná, platická edimentární hornina ložená z bahna, která je měí vloček jílových minerálů a drobných fragmentů (čátice bahna) jiných minerálů, zejména křemene a. Vápenec. Vápenec je sedimentární hornina tvořená převážně kalcitem či aragonitem s příměsí jílových materiálů, křemene, dolomitu či sideritu.Čistý vápenec má bílou barvu, ovšem příměsi jej zbarvují do nejrůznějších barev. Vápenec tak může být šedý, černý, žlutavý, okrový nebo červený ; VÁPENEC. jemnozrnná výlevná hornina s převahou živců . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu trachy Půdní složení je jemnozrnná hornina tmavého odstínu vulkanického původu, která se nazývá MELAPHYRE. 100g zbytkového cukru v kombinaci s 10g kyselin. Sladká, velmi koncentrovaná vůně broskví, jemného karamelu a květin. V ústech dominuje sladká souhra ovoce jako je mango, kandovaný ananas, žluté broskve spolu se. LÁSKA B04 Zelený jíl: Zelený jíl je jemnozrnná hornina (zrnitost do 2 μm) vzniklá sedimentací, převážně mořského původu. Geologické stáří jsou desítky až stovky miliónů let. Název má podle své nazelenalé barvy, jejíž odstín je dán složením jílu

najrozšírenejšia neovulkanická hornina v. Západných Karpatoch. zloženie podobné dioritu. porfyrická štruktúra (základná hmota. celistvá alebo jemnozrnná) všesmerná textúra. farba: svetlo až tmavosivá, zelenkastá až čierna. často postihnutý hydrotermálnou premenou (vznik sekundárnych minerálov - epidot, chlority a i. vzhled: jemnozrnná, červenožlutá barva složení tetraedrit, barit, křemen vzhled: světlá houževnatá hornina 5) mylonity Tektonická brekcie vzhled: hranaté úlomky spojené různým tmelem, pevná a hrubozrnná hornina zvětrává na dobrou půdu. Stáhnout celý tento materiál

Rozpoznávání kamenůVápenec vznik — vápenec je jemnozrnná až celistvá(Ne) obyčejný kámen opuka | NaCestu

Fotografie a popisy dotěrných a extruzivních vyvřelých hornin s odkazy na podrobné články od Geology.co Čedič (bazalt) jako jemnozrnná hornina vzniká při poměrně rychlém ochlazování, krystaly nemají příliš času narůst, a proto v čediči nedosahují velikosti ani 0,2 mm. Čedič, tmavě zbarvená vyvřelá hornina, se skládá hlavně ze živců, pyroxenu a malého množství zeleného olivínu čeština: ·tmavě šedá až černá celistvá nebo jemnozrnná hornina sopečného původu··hornina sopečného původu angličtina: basalt esperanto: bazalto estonština: basalt francouzština: basalte m italština: basalto m lotyština: bazalts němčina: Basalt m perština: بازال polština: bazalt m ruština: базальт m řečtina. jemnozrnná vyvřelá hlubinná hornina příbuzná žule . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu granodiori

Čedič je šedočerná, jemnozrnná hornina, kdy lupou nelze rozeznat jednotlivé nerosty. Patří mezi výlevné horniny (Obr. 33 a,b ). Také jsme našli křemen jako součást hornin vyskytujících se na Vladaři (Obr. 30). Břidličnatost je typickým projevem přeměněných hornin - V kamenolomu se těží spilit - velmi jemnozrnná hornina , nazelenale tmavošedé barvy. - Složení horniny umožňuje velmi široké použití ve stavebnictví. - Hornina se zpracovává ve třech stupních drcení a třídění na širokou paletu výrobků

SEKCE B - METAMORFOVANÉ HORNINY Katedra geologi

Hornfels je metamorfní hornina, která je tvořena kontaktní metamorfózou. Zelené diamanty: Velmi vzácná a velmi cenná barva diamantu. 201 Tato hornina stoji na pomezí sedimentárních a metamorfovaných hornin . Střední škola polytechnická Brno, Jílová - škola pro živo . Výhled je na spodní Růženin lom, kde se těžila vápnito-jílová břidlice. Vzniklá mléčně zakalená jezírka, hluboká asi 150 centimetrů, se napájí z pramenních vývěrů i srážek a. (mineralogie) jemnozrnná vyvřelá hlubinná hornina příbuzná žule ; Slovní druh . Podstatné jméno, rod mužský Překlady do jiných jazyků . Rusky. Kyselá hornina. Světlá kyselá hornina složená z křemene a živce.Druh pegmatitu s typickým písmenkovým slohem. Aplit. Velmi jemnozrnná, kyselá, narůžovělá, nažloutlá hornina, připomínající zrnitostí výlevné vyvřeliny Hornina se vyznačuje světle šedou barvou, která je porušována jednak občasnými bílými skvrnami kalcitových a apofylitových mandlí, jednak tenkými růžovými žilkami natrolitu. Je jemnozrnná, lze v ní však pozorovat drobné a nepříliš nápadné vyrostličky živce a tmavého minerálu

Přehled hornin - cvut

  1. •Magma = žhavá tavenina hornin, obsahuje i plyny např. H 2 O, CO 2, H 2 S, •Láva= magma, které se vylilo na zemský povrc
  2. erální substance podílející se na složení zemské kůry. Může být složena z jediného
  3. erálům patří granát, wollastonit, epidot, vesuvián (foto 17 a 18), titanit a K-živec
  4. Zelený jíl je jemnozrnná hornina (zrnitost do 2 μm) vzniklá sedimentací, převážně mořského původu. Geologické stáří jsou desítky až stovky miliónů let. Název má podle své nazelenalé barvy, jejíž odstín je dán složením jílu
  5. horniny kyselé → acidity: hornina jemnozrnná, hornina z křemene a albitu, hornina → adinola: hornina jejíž součástky nelze poznat pouhým okem, hornina vulkanická vyvřelá → afanit: hornina → afrit: hornina tvořená z nakupených úlomků, hornina tvořená úlomky vyvřelin → aglomerát: hornina hlubinná → alaskit

Horniny :: Zábavná geologi

Vyvřelá kyselá hornina, B - světlá bílá nažloutlá Součástí je křemen a živec, jemnozrnná * utuhnutím zbytkového magmatu V: Třebíč Ryolit Vyvřená kyselá hornina, B - světlešedá, šedá, nažloutlá, červenavá Složení: křemen, draselný živec, slída Všesměrný a porfyrický Základní Vápenec je jemnozrnná až celistvgá sedimentární hornina. Z velké části složená z uhličitanu vápenatého, ve formě kalcitu, nebo aragonitu. Vyskytují se v něm příměsi, jako jsou siderit, dolomit, křemen , jílovité materiály a někdy také zkameněliny

Přehled minerálů a hornin | E-learning Katedry biologie PdF MUSEKCE B - METAMORFOVANÉ HORNINY | Katedra geologieZloženie zeme - Mapovanie

Granulit je jemnozrnná, obvykle světlá hornina, složená ze živců, křemene, granátu a z menšího množství slídy Amfibolit vzniká přeměnou bazických vyvřelin Hadec vznikl přeměnou zásaditých hornin bohatých Serpentinity . Created Date Mechanicky usazená, nezpevněná a jemnozrnná hornina složená z velmi jemných částic - viz. půdní druhy

Výlevné vyvřeliny - Čedič - tmavá jemnozrnná hornina - Znělec - světlejší šedozelenou barvu. Žíly - je to těleso, které vzniký z magmatu, které proniká k zemskému povrchu a vniká do puklin v okolních horninách, tam tuhne a krystalizuje. Horninové žíly - žíly tvořené horninam Měkká, jemnozrnná hornina, složená z podstatné části z jílového minerálu montmorillonitu, dále obsahuje další jílové minerály (kaolinit, illit, beidellit), sloučeniny železa, křemen, živce, sopečné sklo a další. Uplatňuje se hlavně jako pojivo ve slévárenství, do vrtných výplachů, jako plnidla pro barvy, laky.

GEOLOGIE - Přehled názvů horni

hornina Krížovkársky slovník ONLIN

Zelený jíl je jemnozrnná hornina (zrnitost do 2 μm) vzniklá sedimentací, převážně mořského původu. Geologické stáří jsou desítky až stovky miliónů let. Název získal podle své nazelenalé barvy, jejíž odstín je dán složením jílu. Jíl je nezpevněná usazená hornina složená z více než 50 % jílovité složky - Šedá až tmavošedá jemnozrnná hornina- Obsahuje živce a granáty- Používa sa na výrobu obrubníkov- Je najrozšírenejšia hornina sopečných pohorí- Sopečné sklá je rýchle stuhnutie lávy vo vode - sopečné sklo je napríklad perlit a to je izolačný materiál. Tuf obklady z vápence. obklady z vápence. Vápenec je jemnozrnná sedimentární hornina složená z kalcitu a aragonitu.Obkládací dlaždice z něj jsou nepravidelné.Lepí se spárovací hmotou, kterou si můžou zákazníci vybrat v několika barvách tak, aby ladila k odstínu kamene.. Přírodní vápenec domů i na teras

RYODACIT

Metamorfovaná hornina - Wikipedi

Mineralogické složení: bazanit je bazická (obsahuje do 52% SiO 2 z celkového složení) jemnozrnná tmavá vulkanická hornina obsahující: olivín, klinopyroxen diopsid, bazický plagioklas, nefelín, analcín. Může v sobě uzavírat útržky cizích hornin (xenolity) peridotitového složení (olivín, klinopyroxen, ortopyroxen, spinel) Biotitická pararula, jako nejčastější, je světle šedá až tmavě šedá jemnozrnná hornina s typickou břidličnatostí, která určuje štěpnost a odlučnost při větrání. Z horninových minerálů je plagioklas zastoupen do 60 %, křemen v průměru 15 %, biotit 10 - 25 %, vyjímečně 25 - 40 % Bazalt je jemnozrnná šedočerná hornina složená přibližně stejným dílem z plagioklasu a pyroxenu a z necelých 20% ostatních minerálu. Z tohoto lomu jsou 3 kameny. Kamenolom Malé Žernoseky - PORFYR - výlevná hornina předterciérního stáří, dnes nazývaná paleoryolit, event

Jemnozrnná Hrubozrnná Skalní hornina Podloží násypu Sypanina * jemnozrnná IJnosné hrubozrnná kamenitá jemnozrnná Málo únosné ** hrubozrnná Tabulka B.I ZáFez Smykové parametry (efektivní) vrcholové kritické reziduální vrcholové kritické vrcholové kritick struktura jemnozrnná (velikost zrna 0,01 - 0,0001 mm; hornina má jednolitý charakter se zemitým nebo drsným lomem, jednotlivá zrna makroskopicky a mikroskopicky i při velkém zvětšení nerozlišitelná, často se překrývají a vzájemně splývají Fylit - je jemnozrnná břidličnatá hornina. Užívá se jako pokrývačské břidlice, dekorační a obkladové desky a řemínkový obklad. Pískovec - je usazená hornina tvořena stmelenými zrny křemene s pevnostmi od 15 - 220 MPa (v tlaku). Užití jako kámen pro zdivo, obklady a sochařské účely Nefelinit je jemnozrnná až celistvá vulkanická hornina, ve které se mikroskopicky prorůstají minerály nefelín a pyroxen (augit). Pokud je významně zastoupen i olivín, mluvíme o olivinickém nefelinitu. Olivín tvoří drobné žlutozelené vyrostlice a je také převažující složkou hrubozrnných uzavřenin cizorodých hornin.

Těžená hornina. Biotitická pararula - šedé až šedomodré barvy, jemnozrnná až střednězrnitá, plochy jsou zvýrazněny biotitem. Technologické vybavení v Lomu Slavětice. Drtič čelisťový V 8 2N 1000 x 800 ; Drtič Nordberg HP300; Drtič Nordberg G49; Třídič Tornádo; Třídič Kaiser 1600 x 5000 - 1 ks; Třídič SDT 1500 x. Tato hornina je jemnozrnná až celistvá, bílé nebo narůžovělé barvy (foto 4, 5 a 6). Převažující složkou horniny jsou karbonáty, křemen je přítomen v množství do 3 %. Jednotlivá zrna karbonátů jsou zakalena jemným pigmentem, který vyvolává narůžovělé zbarvení horniny (foto 9, 10, 11 a 12). Materiál je prostoupen. • Hornina je středně až jemnozrnná, barva je šedobílá, má více méně zřetelnou foliaci. Granulity mají porfyroblastickou strukturu, porfyroblasty (vyrostlice) jsou tvořeny granáty, kyanitem apod. (Kudělásková, 1991). • Granulit vzniká z kyselých plutonitů (granit, granodiorit, tonalit) za silnýc

Andezit: jemnozrnná výlevná hornina šedé barvy obsahující 52 - 63 % křemene (SiO 2). Objevuje se obvykle v Karpatech, u neovulkanitů Českého masívu je obvyklejší trachyandezit s vyšším obsahem alkalických prvků. Bazalt: nejrozšířenější výlevná hornina typická svou tmavou barvou, která je obvykle zvaná čedič Hlavný rozdiel medzi hale a Clay je v tom, že hale je jemnozrnná edimentárna hornina a Hlina je zme na báze mäkkého kameňa, ktorá a čato používa na ochártvo a nátroje. škrupina hale je jemnozrnná, platická edimentárna hornina zložená z bahna, ktoré je zmeou vločiek ílových minerálov a drobných fragmentov (čatice bahna) iných minerálov, najmä kremeňa a kalcitu Zdejší leukokrátní aplitická žula je bělavě šedá, všesměrně zrnitá, jemnozrnná hornina. Její základní složení je biotit, andalusit, muskovit, plagioklas, mikroklin a křemen, v malém množství se vyskytují i další minerály, např. apatit, zirkon, chlorit a sericit hornina žulové struktury » granitoid: granodiorit >> jemnozrnná vyvřelá hlubinná hornina příbuzná žule » granodiorit: grant >> finanční podpora přidělená grantovou.