Home

Objektiv diaprojektoru má optickou mohutnost

Objektiv diaprojektoru má optickou mohutnost 5D. Jaké rozměry musí mít plátno, aby je ve vzdálenosti 10 m plně pokryl diapozitiv o rozměrech 5 x 5 cm ? Výsledek: 2,45 x 2,45 m. Offline #2 15. 11. 2014 22:52 Brzls Veterán Příspěvky: 103 Dobrý den, moc prosím o vysvětlení daného případu, jsem ztracená. Objektiv diaprojektoru má optickou mohutnost 5D. Jaké rozměry musí mít plátno, aby je ve vzdálenosti 10m plně pokryl diapozitiv o rozměrech 5x5cm? (Vysledek: 2,5x2,5) Předem děkuji za jakoukoliv radu

Určete optickou mohutnost čočky. Ohnisková vzdálenost objektivu diaprojektoru je 300 mm. Jak daleko od stěny. musíme umístit diaprojektor, aby obraz na stěně byl 8x větší než předmět? Objektiv má mít ohniskovou vzdálenost 30 mm----- Spojná čočka o ohniskové vzdálenosti 12 cm má vytvořit reálný obraz ve. Určete ohniskovou vzdálenost čočky. 6.96 Spojka vyrobená ze skla o indexu lomu 1,5 má optickou mohutnost +2 D. Je-li ponořena do kapaliny, chová se jako rozptylka s optickou mohutností -1 D. Určete index lomu kapaliny, do které byla čočka ponořena. 6.97 Na výrobu ploskovypuklé čočky o ohniskové vzdálenosti 10 cm je.

Handan CV-6000 Twin DVR • Přijímač neumisťujte na jiné elektronické přístroje nebo pod ně. • Přijímač provozujte pouze s typem napájecího zdroje, který je uveden na příslušné etiketě NejznámČjšími výrobci a.a.k. jsou firmy J. B, Möller (NSR) a Oude Delft (Holandsko). anastlgmat, /objektiv, který má kromě osových vad (v. vady optické) korigován též /astigmatismus. Označení a. původně tvořilo součást názvu objektivu uvedených vlastností. angstrom (zn Ve vzdálenosti 18 cm od spojky, která má ohniskovou vzdálenost 12 cm, se nalézá bod, který je vzdálen 6 cm od optické osy. Určete konstrukcí polohu a vlastnosti obrazu. 39. Čočka má optickou mohutnost 4 dioptrie. Předmět vysoký 6 cm stojí na optické ose čočky ve vzdálenosti 75 cm před čočkou Určete také optickou mohutnost čočky . 8. Řešte obměny uvedených úloh. Zobrazování optickými soustavamiZobrazování optickými soustavami 1. Stručně vysvětlete pojmy přímé vidění, optická soustava, skutečný obraz, zdánlivý obraz, paraxiální prostor

Matematické Fórum / Opticka mohutnost příkladek:

  1. Objektiv, okulár : soustavy čoček, chovají se jako spojka, nebo rozptylka. Všechny čočky mají stejnou optickou osu, soustava má korigovanou barevnou a otvorovou vadu. Objektiv se používá u předmětu, okulárem pozorujeme. Teleobjektiv - má velkou ohniskovou vzdálenost - používá se na focení zdálk
  2. F - Lom světla, optické přistroje 23 7. Jakou optickou mohutnost má spojka s ohniskovou vzdáleností 25 cm? A) 4 D B) 1/4 D C) 0,5 D D)-4 D 23216 8. Při zobrazování čočkou se některé paprsky po průchodu čočkou nelámou
  3. Příklad z optiky - Ontol
  4. Otázky z fyzik
  5. 6.1 Základní pojmy optiky - Svítidel A Osvětlen
  6. Kinematika hmotného bodu pohyb přímočarý, pohyb po

Informační systé

YouTube Music

Playback

  1. General
  2. Subtitles and closed captions
  3. Spherical Videos