Home

Pegmatit Využití

Pegmatit - Wikipedi

Minerály skládající horninu:-podstatné: více jak 20 %, ur čují charakter horniny, (nap ř. k řemen - kyselé horniny-vedlejší : 5-20%, určují druh horniny, (nap ř. skoryl - pegmatit)-přídatné : do 5%, ur čují subtyp horniny (nap ř. biotit - biotitická rula) strana Použití: hlubinné vyvřeliny s křemenem se používají jako stavební kámen i jako dekorační kámen, na výrobu dlažebních kostek, mezníků, obrubníků, schodů, jako obklady tunelů, pro vodní stavby, pro výrobu silničního a železničního štěrku, popř. jako štěrk (kamenivo) do betonu. 5.1.2. HLUBINNÉ HORNINY BEZ KŘEMENE Kámen záhněda - žádaný minerál pro své léčivé účinky a vlastnosti. Důležitý význam má jeho čištění a nabíjení. Využití pravé záhnědy (kouřového křemene) je široké. Přírodní surové kameny, krystaly a drůzy mají použití v ezoterice i ve špercích. Znamení zvěrokruhu / horoskopu - Kozoroh, Býk, Střelec

pegmatit je zajímavý přítomností granátu, čímž se liší od jiných podobných dutinových pegmatitů strážeckého moldanubika. Má diplomová práce je zaměřená na petrografický popis pegmatitu, chemickou charakteristiku zájmových minerálů-živců, slíd, granátů, turmalínů a na. • Pegmatit Textura: Struktura: Minerální složení: Barva: Výskyt: Použití: c) tmavé horniny - p řevaha tmavých minerál ů (biotit, amfibol, pyroxen, nepatrn ě živc ů) - lamprofyry • Mineta Struktura: Minerální složení: - rychle zv ětrává → bez využití Výskyt Pegmatit je druh hrubozrnné magmatické horniny, která vzniká oddělením z neutuhlého magmatu při vzniku granitového plutonu, či podle dalších teorií metamorfní, nebo metasomatické horniny. V přírodě se nejčastěji objevují v žilných deskovitých tělesech o různých mocnostech nebo jako čočkovitá tělesa při okrajích granitových těles Pegmatit se vždy vyznačuje výskytem minerálů, jejichž velikost je vyšší než 2 mm. Zařazený vzorek pegmatitu se skládá z růžových zrn draselného živce, velkých světle šedých agregátů křemene, bílého lesklého muskovitu a zelenýc Pegmatity jsou hrubozrnné žilné horniny s velkými krystaly křemene a živců, případně slíd. Jsou proto zdrojem živců pro keramický průmysl. Pegmatity patří k nejbohatším nalezištím minerálů včetně drahokamových odrůd (beryl, topaz, turmalín, apatit, odrůdy křemene - záhněda, růženín...)

Žulový pegmatit - Wikipedi

Pegmatit - Meteorología en Re

SEKCE A - MAGMATICKÉ HORNINY Katedra geologi

 1. erálů, jejichž seznam je uveden níže. Ferrokolumbit (manganokolumbit) tvoří malé, černé, idiomorfní lištovité tabulky (až 7 mm dlouhé a 0,7 mm široké), které se často vyskytují v hruběkrystalickém typu pegmatitu
 2. Dolní Bory, Hatě. pegmatit Aluviální terasy Svratky a Svitavy:Syrovicko-ivaňský terasový komplex. Terasový stupeň I. (starší günz - G1), báze je ve výšce 218-220 m n.m., 35-40 m nad tokem Jihlavy, mocnost sedimentů je 2-5 m. Z ložiskového hlediska nezajímavé (nepravidelný vývoj). Terasový stupeň II
 3. písmenkový pegmatit - Dolní Bory . Jedine čnost a originalita jihlavských insignií je ve využití drahých kamen ů z regionu p ůsobnosti vysoké školy. 57 drahých kamen ů z Českomoravské vrchoviny, z toho 15 z Bor ů a nejbližšího okolí (tj. do vzdálenosti 5 km od st ředu obce)
 4. Využití: Štěrk a lomový kámen Žulový pegmatit Obdobně jako Aplit avšak s hrubší zrnitostí. Velké uplatnění v praxi. b) bez křemene Ozn.: Lamprofyry. Nevyskytují se u nás. Syenitový porfyr Dioritový porfyrit Gabrový porfyrit Výlevné Dělí se na Paleovulkanity (starší než třetihorní) a neovulkanit
 5. Využití: dlažby, obklady, drtí se na štěrky. Pegmatit (SLOŽENÍ JAKO ŽULA) Author: perutkova4@seznam.cz Created Date: 01/08/2018 10:57:54 Title: Vyvřelé (magmatické) horniny Last modified by: perutkova4@seznam.cz.
 6. ulosti predmetom dobývkv muskovitu ako prí­ sady do omietok, čo predstavuje jedno z mala špecia­ lizovaných využití pegmatitu v Západných Karpa­ toch. Ťažba, i keď samozrejme mala obmedzený rozsah, bola komerčne úspešná, pretože muskovit bol čistý a dostatočne veľký
 7. využití - štěrk, surovina pro výrobu barevného skla. Ryol. it . světlý, jemnozrnný až celistvý horniny . Pyroklastické horniny. nezpevněná hrubší pyroklastika - tefra. jemná - popel. zpevněním vniká . tuf. Pegmatit. žilná hornina, velké krystaly draselného živce, křemene a slíd. mohou obsahovat i vzácné.

Vývojem a zdokonalením radarů REDUT vznikla řada radarů PEGMATIT P-1, P-2, P-2M, P-3A a P-8, které hrály důležitou úlohu v protivzdušné obraně v období druhé světové války. Tato vývojová řada se stala základem několika typů radarů používaných v současné době Věžná I. - pegmatit. Pegmatit se nachází asi 500 m jjv. od železniční zastávky Věžná. Přístup je po odbočce ze silnice Nedvědice - Rožná, asi 2 km za osadou Pernštejn. Za tratí odbočkou vpravo po lesní cestě směrem k hadcovému lomu Dolní Bory se nacházejí v oblasti strážeckého moldanubika, jež je proslulá výskyty mnoha pegmatitových těles. Nicméně pouze v oblasti borského granulitového masinu, respektive jeho centrální části, dosáhy žíly takových rozměrů, že to umožnilo jejich průmyslovou těžbu. Obvykle směru SZ-JV, se sklonem 50-60° k SV.

živočichy. Využití interaktivních prvků, hraní a pokusy s vodou v prostředí vodního biotopu. Simulační hra na hospodaření s vodou v krajině. Programy pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia Cena programů: 1000Kč/program + 40Kč za každého dalšího žáka nad 20, maximální počet účastníků 30 (př Využití ekosystémového managementu v praxi; Výskyt: Kutná Hora (hydrotermální vznik), Dolní Bory (pegmatit), Horní Benešov, Zlaté Hory (metamorfogenní ložiska) a řada dalších. Používá se pro výrobu kyseliny sírové, často se těží pro obsahy zlata. Obr. 1: Krystal pyritu

DaMil na cestách a necestách - Jeseníky - Pegmatit a

Pegmatite: Igneous Rock - obrázky, definice a další - Geologi

pegmatit), Malé Tresné (albitit), Markvartice u Třebíče (leptynit), Smrček (pegmatit) a Velké Určitou perspektivu pro budoucí využití by mohly představovat netradiční suroviny jako sillimanit v rulách moldanubika jako žáruvzdorný materiál, aplosyenity jako netradiční živcové. Využití: Tvrdost korundu ho předurčuje v použití v brusírenství na brusné materiály a kotouče, jelikož je s ním možné brousit vyjma diamantu všechny ostatní minerály. Další jeho použití je pro výrobu ložisek v přístrojích (hodinky). Pegmatit má tvar vertikální žíly směru SSZ-JJV a maximální mocnost je 2 m. Náramek ze šungitu vysoké kvality QA (RARITA), neprůsvitného černého kámene s kovovým leskem.Je složen z kuliček o velikosti cca 12 mm. Mezi kuličky jsou vloženy černé mezikroužky o velikosti cca 1 mm a jedna ocelová kulička o velikosti cca 3 mm. Náramek je navlečen na silikonovou gumičku, velikost tedy vyhovuje převážně všem typům zápěstí

Uvažované využití existujících úvodních důlních děl bude částečně upraveno. Jedná se zejména o jámu Cínovec II, která zřejmě nebude využita vůbec, případně pouze jako pomocné dílo. Pegmatit je velmi hrubozrnná světlá magmatická hornina, která vznikla z žulového magmatu b) Gabro. tmavá, šedočerná barva; hrubá zrnitost; složení: augit, plagioklas; využití: silniční kámen, obklady, pomník Odlučnost těchto hornin je kvádrovitá nebo tlustě lavicovitá. To umožňuje vylomení velkých bloků na kvádry, pomníky a stavební kamenické výrobky. Systém odlučných ploch je trojího druhu Pegmatit Pegmatit nahromadění velkého množství těkavých látek umožnilo pegmatitovému magmatu snadno migrovat horninovým prostředím na velké vzdálenosti od zdroje snadná mobilita iontů vznik velkých krystalů velikost krystalů od 2 mm do několika metrů stejné chemické složení jako aplity struktura hrubozrnná až. ží za využití důlních děl, vrtů i geofyzikálních metod a řešení některých otázek stratigra-fických, zatímco hlavní (neproduktivní) sedimentární náplň boskovické brázdy byla opomíjena. Ačkoliv by se tak mohlo zdát, že horninové složení i geologické poměry boskovick Získané poznatky budou korelovány s historickými záznamy o využití krajiny a s historicko-klimatologickými údaji o extrémních vichřicích a povodňových událostech. Cílené interdisciplinární studium tohoto přírodního archívu, doplněné historickými údaji, umožní rekonstruovat vývoj klimatu ve střední Evropě v.

Nalziště: Věžná, pegmatit za hadcovým lomem, Žďár nad Sázavou. Muskovit je kamenem bylinkářů a lidí spjatých s alternativní medicínou. Potlačuje mesiášský komplex a pomáhá ocenit hodnotu vlastní osobnosti. Naučí nás říkat ne, pomáhá vyrovnávat se s traumaty či chronickými nemocemi - žula - kvádrová odlučnost, využití (naučit se poznat) - láva - co to je, naučit se poznat (sopečný tuf) - čedič - sloupcovitá odlučnost, naučit se poznat typické čedičové varhany'', Panská skála - pegmatit - naučit se poznat Pracovní sešit - str. 24, cv. 1,2,3,4 Nepovinn

Jednotícím prvkem projektu je využití pečlivě vybraných a sladěných materiálů - dekorativní dlažby a nástěnných obkladů nejen v interiéru, ale i ve venkovní kuchyni. Moderní novostavba v současném stylu odkazuje na původní chatu majitelů, kterou využívali pro letní pobyty v přírodě jihlavských insignií je ve využití drahých kamenů z regionu pů-sobnosti vysoké školy. 57 drahých kamenů z Českomoravské vrchoviny, z toho 15 z Borů a nejbližšího okolí (tj. do vzdálenos-ti 5 km od středu obce). S takovýmto regionálním až lokálně- patriotickým záměrem se na symbolech jiných vysokých škol nesetkáme

Stříbrný prsten s vltavínem Stříbrný prsten (Ag 925/1000) s broušeným vltavínem drahokamové kvality QAA nádherné barvy.Kámen je o velikosti cca 10 x 8 mm. Stříbrná obroučka je u kamene osázena zirkony. Nastavitelná velikost V Čr se však titan netěží a můžeme ho také nalézt i v minerálech, jako je např. ilmenit, anatas, brookit či stuverit. Lokalita Golčův Jeníkov představuje obrovskou oblast výskytů rutilů. O místním výskytu bylo již známo dříve, kdy byly učiněny velmi veliké ukázky rutilů, které přesahovaly 0,5 kg TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M

Pegmatit je vyvřelá hornina stejného minerálního složení jako žula (křemen, živec a slída), ale 28 Mimo průmyslového využití jsou často vyhledávány i ve šperkařství. V. Využití sbírky léčivých vytrvalých bylin pro seznámení dětí s léčivými rostlinami. Poznávání rostlin všemi smysly, základní informace o způsobech použití rostinné drogy (nálev, odvar, tinktura, mast), poučení o léčivých účincíc Pegmatit byl otevřen především za účelem těžby křemene a živce ke sklářským účelům. Rozsáhlé průzkumné práce (rýhy, štola a šachta na Hradisku, štola na Borovině, šachtice Rožná-sever) vedly ke zjištění souměrné stavby pegmatitu a vymezení jeho texturně paragenetických jednotek Desilikovaný pegmatit v Borech: Na severozápadním okraji Dolních Borů vystupuje pozoruhodný desilikovaný pegmatit. Jde o nevelké těleso čočkovitého tvaru, 3-4 m mocné, vystupující na styku migmatitizované ruly s borským hadcem, na jehož složení se podílejí následující jednotky: granitická, písmenková, bloková a albitová

Vyvřeliny - cvut.c

 1. Systém PEGMATIT-2m V roce 1942 vyšlo ze závodů číslo 339, 703, 252 a samotného NII-20 další modernější provedení již vyráběného typu. Dostalo kódový název RUS-2m a bojové jméno PEGMATIT-2m. To se již jednalo o desítky kusů, jejichž spolehlivost byla na vcelku slušné úrovni
 2. eralogicky nejbohatším pegmatitovým tělesem v oblasti Hrubého Jeseníku. Je typickým příkladem beryl-columbitového pegmatitu. Od ostatních pegmatitů Hrubého Jeseníku se liší vysokou aktivitou fluoru (přítomnost topazu, triplitu, vysoké obsahy F v turmalínu a muskovitu) a bóru.
 3. využití materiálu ve výuce Prostřednictvím obrazových slidů seznámit žáky se stavbou a složením Země Inovace: ICT . Zkvalitnění výuky hmota, aplit, pegmatit Výlevné vyvřeliny - na zemském povrchu, celistvá základní hmota, edi, znělec Láva - žhavé magma vytékající na zemský povrch 95 % zemské kůry
 4. erálů skupiny turmalínu v Li-pegmatitu >Theses h3ues
 5. [20] LITOCHLEB, J.-NOVÁK, V.-PAVLÍČEK, V., 1990: Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou - The apatit pegmatite from Dobřejovice, near Hluboká nad Vltavou, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 83-87
 6. eralogie, ložisková geologie, petrologie, geologie, paleontologie, geochemie, geofyzika, hydrogeologie, inženýrská geologie. Práce geologa v terén
 7. eralogie a evoluce chemismu turmalínu 2. Václav eneš Střední škola spojů a informatiky Tábor Využití

OjedinČlé sochaĜské využití na plastiku lva v pražském Karolinu zmiĖuje Fediuk (2007). amfibolizovaný mylonit Derivát ultrabazik- deformovaný pegmatit Gabro Erlán Celkem Serpentinit hm.% ar.pr. med. sm.od. 1,3 MgO 36,0 36,1 0,53 CaO 0,34 0,05 K2O 0,018 0,020 0,008 Na2O 0,022 0,020 0,015 0,197 0,197 0,029 Ni 0,241 0,252 0,048 Cr. Pegmatit) Klasifikace hornin podle jejich způsobu vzniku vpřírodě •HRY s kameny a další využití •- posbírej co nejvíc jednou rukou •- hry na míření (do čtverce) •- malování na kameny •- stavění hradu skamenů (i svyužitím sádry, cementu Při využití této vody pro zásobování pitnou a užitkovou vodou, dochází k uvolňování tohoto plynu v objektech. Radon se z vody dodávané do budovy uvolňuje do ovzduší např. při sprchování, mytí, praní apod. I přes lokální krátkodobé vysoké koncentrace, není tento zdroj radonu nijak významný Na fotografii zprava: V. Beneš, D. Šefčík, M. Musil a Z. Šrot. Za námi vidíte obnažený pegmatit obsahující obří krystaly skorylů protínající zdejší živec Turmalíny skupina minerálů různých barev černý - skoryl - protáhlé, sloupcovité krystaly, růžový - rubelit Využití - klenotnictví Mastek nejměkčí, na.

využití výlevných vyvřelých hornin - stavebnictví, štěrky pyroklastické horniny = pyroklastika = tefra popel - jemný zpevněním vz. tuf pegmatit - složení odp. žule - může obsahovat vzácné minerál Pegmatit může být produkován nízkými stupni částečného roztavení kůry. Využití při výrobě energie. Island hluboké vrtání Project, při vrtání několika 5000 m otvory ve snaze využít teplo v sopečné podloží pod povrchem Islandu, udeřil kapsu magmatu na 2100 metrů v roce 2009. Vzhledem k tomu, to bylo teprve. štatské keramiky v rámci vnější části hradního areálu je možné předpokládat využití budoucího staveniště hradu k dalším aktivitám v tomto období. Za současného stavu poznání lokality nelze zcela vyloučit ani hypotetickou možnost existence starší pravěké fortifikace, zejména v míst Těžba lithia v zahraničí a možnosti v ČR. 10.1.2018, Jindřich Lát. Úvod. V poslední době se vede na různých úrovních debata o možnosti těžby lithia v ČR. Odhaduje se, že v ČR jsou zásoby lithia ve výši 1,2 milionu tuny. Pokud je věrohodný odhad Geometu (Richard Pavlík), že 1,2 mil. tuny lithia je obsaženo v 348 mil. Známa je také řada pegmatit jihojiho-ů lé, spíše raritní využití. Menší krystalky se úspěšně uplatnily ve špercích. Ke geneticky zatím ne zcela jednoznačně určeným výskytům krystalů křišťálu, svět-lých ametystů a záhněd až 8 cm velkých

Záhněda - účinky, vlastnosti, význam, znamení, nabíjení

Převážně syntetické pro speciální využití - zejména v žárovzdorné výrobě: • korund (α-Al 2 O 3), • magnezitový slinek (vypálený do slinutí na teplotu 1600 - 1800 °C, MgO - periklas), • dolomitový slinek (dolomit vypálený do slinutí na 1800 °C, CaO.MgO), • slinutý mullit (3Al 2 O 3.2SiO 2), • ZrO 2, CaO. Žilné horniny s křemenem. K typickým zástupcům této skupiny hornin patří žulový porfyr, aplit a pegmatit. ŽULOVÝ PORFYR - vyznačuje se porfyrickou texturou, v níž se jako vyrostlice vyskytují obvykle křemen a živce, vzácněji je přítomen i amfibol nebo biotit. Složení je jemnozrnné, až velmi jemně zrnité Houlangerit c Bučníku (jv. od Uh. Brodu) 6/95 Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy 2/96 Aragonit s Podrečan 6/01 O. Běhal &Z.Běhal: Doprovodné minerály paropu v náplavech jižního okolí Kolína 4/0 Petrographic assessment of the remains of the defensive tower (bergried) of Příběničky Castle, founded in the second half of the 13th century on the right bank of the Lužnice River, shows a connection between this former dominant feature of th Na některých světových lokalitách je těžen pro průmyslové využití. 7.13.2.4 Kaolinit. Chemické složení je definováno vzorcem Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4, izomorfní vstup Mg nebo Fe je obvykle zanedbatelný (obrázek 713-25). Symetrie je triklinická (oddělení pediální). Častým polytypem je 1T nebo vysoce neuspořádaný 1M d

Biologie - Kvarta učivo na období od 11. 3. do 20. 3. 2020 Pracovní list si buď vytiskněte, pokud nemáte možnost tisku, odpovědi vypracujte na samostatný papír formátu A4.Vyplněné pracovní listy mi odevzdáte v hodině biologie 24.3. 2020 FOR ARCH 2001 shlédlo přes 105 tisíc lidí. Více než 105 tisíc lidí navštívilo 12. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2001, který probíhal od úterý 11. do soboty 15. září v Pražském veletržním areálu (PVA) Letňany Rodinné centrum Jablíčko. Sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ), tedy od 1.1

Pegmatit - Wikiwan

 1. Pegmatit Slezské zemské muzeum. Vápenec Slezské zemské muzeum. Tablo Slezské zemské muzeum. Fotografie Slezské zemské muzeum. Jaké jsou další možnosti využití portálu eSbírky? Kdo může publikovat na eSbírkách? Na koho se obrátit pro zapojení se do eSbírek
 2. Křemen. Vlastnosti a využití: Je to projektivní kámen (svému majiteli dodává energii, do okolí vyzařuje mužskou energii jang, která zosobňuje rozum, tvořivou sílu a průbojnost) i receptivní kámen (tlumí stres, navozuje klid a pocit harmonie, do okolí vyzařuje ženskou energii jin, která zosobňuje jemnou ženskou sílu a
 3. Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. Petr Gadas ; Likvidace dolu Rožná I, jeho historie a možnost využití důlních prostor po ukončení těžby uranové rudy Michal Vokurka ; Teoretický přepočet zásob ložiska Kovářská - Fe rudy Václav Krá
Přehled minerálů a hornin | E-learning Katedry biologie PdF MU

Vznik minerálů a ložisek - cuni

 1. erály s Fe, Ti, popř. Zr. Technologie úpravy a vybaven
 2. Kromě využití při výrobě keramiky má kaolín uplatnění jako plnidlo do papíru, gumy, plastů a barev, při výrobě žáruvzdorných materiálů, v kosmetickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Kaolín je také výchozí surovinou pro výrobu umělých zeolitů
 3. erál, ovšem roku 1844 byl popsán po podrobném zkoumání dle Scheerera jako yttrotitanit, tedy odpovídá odrůdě Alsheditu
 4. Název práce:Využití elektrochemické analýzy pro sledování modifikace nukleových kyselin platinovými cytostatiky Kraj: Jihočeský 13. místo Škola: Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava Název práce:Nový záhnědový pegmatit od Dolních Borů.

aplit - Geologická encyklopedi

 1. UK-24 AKTUALIZACE RURÚ ORP ESKÝ KRUMLOV 11. 2010 .z. UK24-0708-01 strana 3 OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI I. ÚVOD - KOMENT
 2. Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky předcházelo, stejně jako u ostatních chráněných území, studium a poznání zdejší přírody. První odborné zmínky o jesenické přírodě se objevují již v 1. polovině 19. století (Franz von Mückush, 1820) a soustřeďují se zejména na oblast Velké kotliny. V roce.
 3. Využití [editovat | editovat zdroj] Žula se používá na sokly pomníků, na náhrobky, slouží jako stavební kámen pro liniové stavby (žulové kostky cest, dláždění luxusních chodníků a vnitřních prostor staveb) a v některých regionech jako běžný stavební kámen. Rozpukané žuly se používají na štěrk
 4. eSbírky - kulturní dědictví on-line. aktuálně zveřejněno 124 853 sbírkových předmětů z 167 instituc
 5. - opravy sýpky - možnosti využití (víceúčelové zařízení obce) Vzhled obce - oží muka č. p. 186 - nutná oprava střechy 1- Střelecký důl pegmatit, chrysoberyl, 2-Hofberk skarnová železná ruda,3- Měďný,pyrrhotin,měďná ruda, 4-Rudná žulový lom,5- Sylvani,6
 6. ulého týdne odneslo z krajského úřadu jedenáct studentů, kteří se ve školním roce 2018 až 2019 umístili na 1., 2. a 3. místě v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných
 7. 41 ZÁKON. ze dne 5. července 1957. o využití nerostného bohatství (horní zákon) Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně

Obsah nyní shrnu jen do jedné věty: roztavené magma , se na povrch dostává z nitra Země všelijak, říká se mu láva , která pak různě rychle tuhne a mění se. čedič tvrdost, čedič hustota, čedič kapela, čedič použití, čedič vlastnosti, čedič prodej, čedič dlažba, čedič využití, čedič cena, čedič vznik. zÁkladnÍ Škola slovan, kromĚŘÍŽ, pŘÍspĚvkovÁ organizace zeyerova 3354, 767 01 kromĚŘÍŽ projekt v rámc Vyvřelé horniny výlevné. Vyvřelé (magmatické) horniny - vznikají utuhnutím magmatu - rozdělení vyvřelých hornin: a) hlubinné b) výlevné c) žilné a) hlubinné vyvřeliny - magma utuhne pod zemským povrchem - magma chladne pomalu → hlubinné horniny mají velké krystaly - žula (granit) -hornina světlá - tvoří ji 3 nerosty: křemen, živec, slí Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Horšovský Týn 1. T E X T O V Á Č Á S T 1.1 TÉMATICKÉ ČLENĚNÍ RURÚ 1.1.1HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGI

Zdroje radonu

Video: Vlastnosti - cuni.c

Dr.Josef Staněk, známý brněnský mineralog a vysokoškolský učitel byl koncem listopadu jmenován čestným občanem obce Bory. RNDr. Staněk je nejenom vynikající mineralog, ale též člověk se smyslem pro ochranu přírody. Vždy své studenty nabádal, aby při geologickém výzkumu co nejméně poškozovali svými výkopy okolní les, louky atp využití volného času na území Česko-Bavorského Geoparku. Hlavním tématem projektu, financovaného z velké části z Evroých struktu-rálních fondů, byla interpretace geologických fenoménů moderními technolo - giemi. Mobilní telefony a MP3 přehrávače se staly nosiči informací k přírodním zajímavostem Molybden, chemická značka Mo (lat. Molybdaenum) je kovový prvek 6. skupiny periodické soustavy prvků. Praktické využití nalézá hlavně jako složka vysoce legovaných ocelí a při výrobě průmyslových katalyzátorů

Přehled minerálů a hornin E-learning Katedry biologie PdF M

LAŠTOVIČKA, Z. (2008): Originální využití opuštěných lomů v okolí Lipnice nad Sázavou - Minerální suroviny, 1: 26-28., Těžební unie ČR, Brno, ISSN 1212-7248 LAŠTOVIČKA, Z. (2008): Dopady kriminality a vandalismu na stav památek a cestovního ruchu v České republice - In CD- sborník 3.mezinárodní konference. Hlubinné horniny. Výlevné horniny . žula. gabro. čedič. znělec. andezit. ryolit. jiný název . xxxxxx. xxxxxx. barva . složení -horniny (2) využit