Home

Přídavná jména druhy

Přídavná jména jsou řazena mezi tzv. ohebné slovní druhy, to znamená, že mění svůj tvar dle potřeby (mají jiný tvar v závislosti na jmenném rodě, čísle i pádu), a to změnou koncovky. U přídavných jmen tomuto jevu říkáme skloňování (stejné je to u podstatných jmen, zájmen a číslovek), u sloves časování Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého přídavná jména skloňujeme (zjistíme tedy, jaký je správný tvar a zda píšeme po obojetné souhlásce i nebo y). Charakteristika. Vzor. Příklad. Tvrdá. mění se se změnou rodu podstatného jména. mlad. Přídavná jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek.. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného jména. Přídavná jména - druhy a vzory Podle zakončení (koncovek) tvarů přídavných jmen v 1. pádě jednotného čísla rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: 1. Přídavná jména TVRDÁ - v 1. p. č. j. mají tři různé koncovky pro tvary jednotlivých rodů: rod mužský-ý (např.: mladý muž, slaný pokrm, zelený plot

Přídavná jména zakončená na -icí a -ící. Představte si, že potřebujete zabalit dárek. Koupíte si k tomu účelu balící, nebo balicí papír? A když večer žehlíte prádlo, vyndáváte si žehlící, nebo žehlicí prkno? Pokud si nejste jistí, nebo si dokonce myslíte, že je to jedno, je tento článek určen právě Vám Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo věcí (kulatý stůl) či jevů (strašidelný sen) nebo přivlastnění (matčino/Janino zrcátko). Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen k daným obrázkům / podstatným jménům Slovní druhy .cz » 2. Přídavná jména / Adjektiva. 2. Přídavná jména / Adjektiva - Leden 19th, 2009. Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen

PRAVIDLA - Přídavná jmén

 1. Přídavná jména - druhy a vzory Procvičování druhů a vzorů přídavných jmen ID: 556747 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: II. Age: 11-15 Main content: Přídavná jména Other contents:.
 2. Druhy přídavných jmen. přídavná jména tvrdá - vzor mladý; přídavná jména měkká - vzor jarní; přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Při rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen postupujeme takto: bílý pes, bílá kočka - přídavné jméno tvrdé; cizí pes, cizí kočka - přídavné.
 3. Typy přídavných jmen dle významu. Podle významu se přídavná jména tradičně rozdělují na: jakostní (kvalifikační) - vyjadřují různé vlastnosti, jako např. barvu (červený, zelený), velikost (velký, malý), stáří (starý, mladý, nový), tvar (rovný, kulatý), teplotu (teplý, studený), tělesné vlastnosti (silný, zdravý) a podobně
 4. přídavná jména, druhy přídavných jmen, jazyk a jazyková výchova, mediální výchova, rozšiřování slovní zásoby. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková.
 5. Vzor páví. Podle vzoru páví skloňujeme zvířecí adjektiva. Přípony zůstávají dlouhé, nerespektuje se pravidlo o rytmickém krácení
 6. Jak by se Vám líbilo přivést na pomoc malému školákovi učitelku až domů? A . zapnout si ji a vypnout, kdykoli bude potřebovat?Teď se asi.

Pro 2. ročník České školy bez hranic v Londýně vyrobila pomocí aplikace Powtoon stážistka Karla Novobilská.Zdroje obrázků:https://www.powtoon. Přídavná jména cvičení Druhým slovním druhem jsou přídavná jména. Jedná se o slova, která blíže určují podstatná jména a patří mezi velmi zásadní ohebné slovní druhy, které se ve škole učíme. Určujeme u nich pád, číslo, rod, druh a vzor Přídavná jména. PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? Vyhledej v každém řádku tři přídavná jména, označ je kliknutím. Znovu. Zavřít

Přídavná jména - druhy XL (100x70 cm) << zpět na Chemie. kliknutím zvětšíte. Formát: XL (100x70 cm) XL37. 399,- Kč. Přídavná jména : Vyber si cvičení k procvičování. L D : Vyhledávání přídavných jmen : Lidské vlastnosti v přídavných jménech : Přirovnání : Určování slovních druhů ve větách z pohádek : Tvoření přídavných jmen z jiných slovních druhů : znovu.

Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa. 1. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů. Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO (ten pes, ta láska, to psaní) Urči u přídavných jmen - rod, číslo, pád, druh. Používej tyto ZKRATKY: stř. žen. m.živ. m.než. j. mn. Piš za nimi i čísly pádů TEČKY. Tři slepice zdolaly třepetavým letem plot a těžce dopadly do sousedovy zahrady. Hned se pustily do hrabání, až hlína odletovala Test: Vypiš přídavná jména 1. Nechte se zavést do světa pohádek a odhalte, jaké přídavné jméno obsahují věty z oblíbených pohádkových příběhů. Po vyhodnocení Vás možná čeká i šťastný konec a vysvětlení jednotlivých správných odpovědí

Přídavná jména (adjektiva) - Slovní druh(y

Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - přídavná jména, tvoření přídavných jmen, druhy přídavných jmen, určování kategorií přídavných jmen, pravopis přídavných jmen přivlastňovacích, určování slovních druhů Naučíme vás určovat druhy přídavných jmen pomocí jednoduchých on-line testů. Začněte s tímto testíkem s 12 úlohami - pokud ho zvládnete splnit na 100 %, pokračujte na další cvičení z této sekce. Tento test se hodí především pro žáky 6. ročníků základních škol, právě zde se s přídavnými setkáte více do hloubky

Druhy přídavných jmen - Procvičování online - Umíme česk

Rozděl přídavná jména na měkká a tvrdá. Zapiš je do tabulky. Zapiš správně přídavná jména přivlastňovací v závorkách. Podstatná jména převeď do odvozených tvarů přídavných jmen. a) Doplň chybějící koncovky slov. b) Vyhledej přídavná jména se zdvojenou souhláskou a podtrhni je. Z podstatného jména v závorc Záložka - Přídavná jména (druhy, stupňování) Záložka - Přídavná jména (druhy, stupňování) kliknutím zvětšíte. ks. EAN kód: 1118070605342: Výrobce: nakladatelství Kupka: Cena s DPH Záložka - Přídavná jména (druhy, stupňování), Petr Kupka. Praktická záložka popisuje druhy přídavných jmen a jejich stupňování Druhy přídavných jmen přídavná jména tvrdá - vzor mladý; přídavná jména měkká - vzor jarní; přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí nebo je blíže určují.; Jsou ohebná, skloňují se.; Shodují se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě. Ptáme se na ně otázkami: jaký?, který?, čí? Určujeme u nich pád, číslo, rod a (druh, vzor).; Ve větě jsou nejčastěji shodným přívlastkem, někdy doplňkem, jmennou částí přísudku

Citoslovce skloňování — čeština: ·slovní druh, který

 1. Vypište přídavná jména s podstatným jménem z několika vět a určete u nich: Pád, číslo, rod, vzor Druhy přídavných jmen: Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: tvrdá - mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: - ý, -á, -é ( mladý, mladá, mladé
 2. Druhy přídavných jmen Přídavná jména tvrdá (koncovka se mění podle rodu podstaného jména) - dlouhý úsek, dlouhá cesta, dlouhé pole Přídavná jména měkká (koncovka je ve všech rodech měkké í) - lesní muž, lesní chata, lesní mraveništ
 3. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně
 4. Slovní druhy, určování, přídavná jména, plnovýznamové, ohebné. Zjistíte-li při určování slovních druhů ve větě, že dané slovo lze ohýbat, tedy že je možné jej buď skloňovat, nebo časovat, pak jste učinili první krok k jeho určení - zařadili jste jej do skupiny ohebných slovních druhů. Mezi ohebné slovní druhy patří podstatná jména, přídavná.
 5. Přídavná jména - CVIČENÍ Druhy přídavných jmen 11. Podtrhn ěte přídavná jména tvrdá, m.

Přídavná jména Author: 3 Last modified by: Zdeněk Created Date: 2/14/2017 7:59:13 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Arial Calibri Motiv sady Office Téma: Přídavná jména Přídavná jména s. 68 Vypište do sešitu přídavná jména z cvičení 1/68 a roztřiďte je podle druhů Přídavná jména cvičení. Druhým slovním druhem jsou přídavná jména. Jedná se o slova, která blíže určují podstatná jména a patří mezi velmi zásadní ohebné slovní druhy, které se ve škole učíme. Určujeme u nich pád, číslo, rod, druh a vzor. 1. Přídavné jméno horký je: a) Tvrdé. b) Měkké

Přídavná jména. Cíl prezentace: Druhy přídavných jmen. Časová . dotace: 45 min. Anotace: Výukový materiál je zaměřen na jména přídavná. Žáci se seznámí s definicí přídavných jmen, jejich druhy a vzory. Na závěr své poznatky zúročí v práci s textem, v němž určí druhy přídavných jmen Skloňování přídavných jmen. Rozlišujeme 3 druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká a přivlastňovací. Každý druh má také své vzory. TVRDÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA - vzor MLADÝ. v různých rodech mají různé koncovky -ý, -á, -é, -í; TEN mladÝ muž, TA mladÁ žena, TO mladÉ dít Přídavná jména Přídavná jména , neboli latinsky adjektivum, je to ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti a vztahy podstatných jmen ( tedy osob, zvířat a věcí) Přídavná jména přivlastňovací utvořená od jmen vlastních. píšeme s velkým počátečním písmenem (Tomášův pes, Terezčino kotě). Ostatní přídavná jména utvořená od jmen vlastních . píšeme většinou s malým počátečním písmenem (jihlavské okolí, brněnští hokejisté). V 1. a 5. p Přídavná jména ____ mají v prvním pádě č. j. pro každý ____ jinou koncovku: -ý, -á, -é (mladý ____, mladá ____, mladé ____). Přídavná jména.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA :: Béčko-Tc Štístkové. Úvod - ČESKÝ JAZYK 3.ROČNÍK - SLOVNÍ DRUHY - PŘÍDAVNÁ JMÉNA Přídavná jména měkká mají v 1.pádu č.j. všech tří rodů stejné zakončení -í,í,í/cizí muž, cizí žena, cizí děcko/. Přídavná jména tvrdá mají v 1.pádu č.j. všech tří rodů zakončení-ý,-á,-é/ malý muž, malá žena, malé děcko/. V koncovkách jednotného i množného čísla v ostatních pádech je také. Přídavná jména: Druhy - souhrn (1) 05b: Zobrazena cvičení 1-10 (0 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv. Zadat. Přídavná jména - druhy. Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen

Slovní druh, který byl Lomonosovem označen jako jména, A. Vostokov rozdělil na jména podstatná a jména přídavná, avšak příčestí ve Vostokovově klasifikaci jsou považována za podtyp adjektiv (tzv. adjektiva činná), také do adjektiv byly zařazeny číslovky Hlavní stránka - Angličtina online - Testy z angličtiny online a zdarma - Test Přídavná jména - stupňování - druhý stupeň - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma. Test je určen pro mírně pokročilé (úroveň A2 - Pre-Intermediate) Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Přídavná jména - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Přídavná jména = Adjektiva = vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem, anebo jejich význam blíže určují. Druhy přídavných jmen _ tvrdá (vzor mladý), měkká (jarní), přivlastňovací (otcův, matčin) Mluvnické významy - pád, číslo, rod (vzor) Skladb Přídavná jména- adjektiva, označují z významového hlediska vlastnosti osob, zvířat, věcí, dějů a stavů označovaných podstatnými jmény. Přídavné jména jsou vlastnosti podstatných jmen.- Patří mezi ohebné slovní druhy obvykle se netvoří od podstatných jmen rodu středního ani od obecných podstatných jmen/názvů zvířat PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ některá přídavná jména tvrdá mají v 1. nebo 4. pádě také jmenné tvary - dlužen, schopen, vinen, bos, nemocen, hotov, spokojen, živ, vědom, mlád, syt, unaven, ochoten, zvědav.

Přídavná jména :: Čeština v KP

Psaní velkých písmen u podstatných jmen - pracovní list s řešením. 11. Vlastní jména osobní, místní a názvy svátků - skloňování. 12. Druhy vět podle postoje mluvčího. 13. Přídavná jména - pád, číslo, rod, druh, vzor, stupeň. 14. Urči pád, číslo, rod, druh a vzor u přídavných jmen - pracovní list s řešením 0 hodnocení Přídavná jména (druhy, stupňování) - záložka do knihy 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. Recenze: Buďte první, kdo ji napíše. Praktická záložka popisuje druhy přídavných jmen a jejich stupňování. Tweet sémantické slovní druhy - vymezeny na základě významu. podstatná jména: vyjadřují substanci. Např. české tradiční přivlastňovací přídavné jméno otcův lze považovat za tvar sémantického podstatného jména otec. přídavná jména: vyjadřují vlastnost V souladu s RVPBalíček obsahuje:Procvičuj si vyjmenovaná slova - pracovní sešitProcvičuj si slovní druhy - pracovní sešitProcvičuj si přídavná jména - pracovní sešitProcvičuj si vyjmenovaná slovaobsah:Procvičování vyjmenovaných slov po B,F,L,M,P,S,V,ZHravé opakováníDiktáty a testyŘešení na konci sešituPočet stran: 52 barevných stran B5Procvičuj si slovní. Přídavná jména Přísloví, rčení Psaní/kreslení Rébusy Římské číslice Slovní druhy Vyjmenovaná slova Význam slov Vzory podstatných jmen Zdvojené souhlásky Zájmena Zlomky Výzdoba do 5. tříd

Přídavná jména - druhy - Digitální učební materiály RV

V doplňku Výukové nástroje pro OneNote je teď podpora funkcí Slabiky a Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména a slovesa) v Moderní čtečce rozšířená o nové jazyky. Průběžně se přidávají stále další jazyky. Při instalaci doplňku Výukové nástroje teď můžete ušetřit místo pro stažení a vybrat si ty jazyky, o které máte zájem Slovní druhy - Zájmena osobní a ukazovací 1* Žák rozliší podstatná jména, přídavná jména, zájmena a slovesa, seznámí se se zájmeny osobními a ukazovacími, nahradí podstatná jména zájmeny, doplní do textu osobní zájmena ve správném tvaru, vyhledá v textu zájmena, rozliší mezi zájmeny osobními a ukazovacími Hledáte Záložka - Přídavná jména (druhy, stupňování) od Petr Kupka? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí

PODSTATNÁ JMÉNA :: Béčko-Tc Štístkové

Slovní druhy .cz » 2. Přídavná jména / Adjektiv

Tabulky Lamino: Záložka - Přídavná jména (druhy, stupňování) - Kupka, Petr ; Praktická záložka popisuje druhy přídavných jmen a jejich stupňování Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žáci obtížně zvládají. V těchto publikacích se je naučí zvládat bez chyb pomocí. Anotace: Shrnutí učiva přídavná jména, poznávání, třídění - tvrdá, měkká, přivlastňovací, upevnění učiva na cvičeních Autor: Vanda Šimonová. Jazyk: český. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, český jazyk. Očekávaný výstup: Žák určuje slovní druhy, žák rozlišuje druhy přídavných jme Přídavná jména (druhy, stupňování) - záložka . 15 Kč Více informací Desková didaktická hra Přídavná jména . Didaktická deskové hra do hodin českého jazyka, která pomáhá k opakování probrané gramatiky zábavnou formou. Materiál je zpracovaný učiteli z praxe a patří mezi oblíbenou pomůcku mezi žáky

Přídavná jména - druhy a vzory workshee

druhy přídavných jmen, koncovky přídavných jmen, pravopis přídavných, stupňování přídavných jmen, jmenná přídavná jména Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek

Přídavná jména skolaposkole

 1. PRACOVNÍ LISTY- DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN 1 Určete, zda se jedná o přídavná jména tvrdá (T), nebo měkká (M): letní - __, výborná - __, kraťoučký.
 2. Přídavná jména ­ druhy přídavných jmen.notebook 1 November 01, 2012 X 31­20:42 TVAROSLOVÍ DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN Přídavná jména ­ vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatných jménem, anebo jejich význam jinak blíže určují. Druhy přídavných jme
 3. Prohledat tento web. PRO TŘÍDU. AKTUALITK
 4. Přídavná jména (adjektiva) patří do ohebných slovních druhů. Označují vlastnosti podstatných jmen nebo jejich význam blíže určují a zpřesňují - tj. vyjadřují vlastnosti: osob, zvířat, věcí a jevů

U přídavných jmen určujeme druh, rod, číslo, pád a vzor. My se v níže uvedených cvičeních zaměříme právě na posledně jmenovanou kategorii, a to vzor. Kdo si potřebuje osvěžit, jaké vzory vlastně pro přídavná jména máme, nechť čte plynule dál. Komu je teori Přídavná jména- pracovní list 1. Doplň text (může ti pomoci učebnice, internet, nebo znalosti z 1. stupně). Přídavná jména jsou _____ slovním druhem a vyjadřují _____ podstatných jmen. Můžeme u nich určit tyto mluvnické kategorie: pád, _____, rod, druh a ____ Přídavná jména se přidávají, od toho jsou přídavná. Přidáváme ke k podstatným jménům, abychom popsali jejich vlastnosti. Přídavná. Přídavnější. Nejpřídavnější. Napiš větu, přidej špetku přídavných jmen a dej pozor, aby byla správně tvrdá, měkká i obojetná. Přídavná jména jsou slova, která vyjadřují vlastnosti podstatných jmen Čeština - Slovní druhy - Vyber přídavná jména . start . Vyber přídavná jména Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy:.

Česká přídavná jména - Wikipedi

Přídavná jména. Jsou ohebný slovní druh, který můžeme skloňovat a stupňovat. Na přídavná jména se ptáme Jaký?Který? Čí? U přídavných jmen určujeme kategorie pádu, rodu, čísla, druh a vzor Přídavné jméno. Přídavná jména jsou vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V jazycích, které rozlišují rody, se přídavné jméno zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí. Ve větě mají nejčastěji funkci přívlastku shodného nebo doplňku přídavná jména, druhy přídavných jmen, vzory, 5. ročník, přídavná jména měkká, přídavná jména tvrdá: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol Praktická záložka popisuje druhy přídavných jmen a jejich stupňování. Pravidelné a nepravidelné stupňování. názorné ilustrace. rozměr 21x7 cm, oboustranné. materiál laminovaný karton. Máte-li dotaz k tomuto produktu, neváhejte se nás zeptat. Vaše jméno: *. Váš telefon Podává přehled toho, co vlastně přídavná jména jako slovní druh jsou, k čemu slouží, od čeho se odvozují, jak je stupňujeme a jaké vzory na ně vážeme. V tomto hezkém provedení by tato karta měla studentům sloužit jako odrazový můstek ke správnému praktickému užití přídavných jmen během studia

PPT - Přídavná jména DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN PowerPoint

Přídavná jména - Digitální učební materiály RV

Přídavná jména / Slovní druhy a ohýbání slov / Gramatika

 1. Slovní druhy PODSTATNÁ JMÉNA PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZÁJMENA ČÍSLOVKY SLOVESA PŘÍSLOVCE PŘEDLOŽKY SPOJKY ČÁSTICE CITOSLOVCE OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 1. PODSTATNÁ JMÉNA PODSTATNÁ JMÉNA JSOU: názvy a jména osob (tatínek, Anička, instalatér, baba Jaga) názvy a jména zvířat a rostlin (pes, husa, Azor.
 2. Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ - webové stránky KČJL PdF Univerzity Palackého v Olomouc
 3. ovaná ZÁLOŽKA Skladem 15,00 Kč ks. Přidat do košíku Kompletní specifikace Praktická záložka popisuje druhy přídavných jmen a jejich stupňování. pravidelné a nepravidelné stupňování; názorné ilustrace; Počet stran: 2.

Druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací

Přídavná jména - druhy - výukový plakát XL - 11 %. Původní cena 439,00 Kč. ČJ - vzory podstatných jmen - opakování, přídavná jména - druhy, věta jednoduchá a souvětí - prezentace právě čtené knížky - vlastními slovy, 2 - 3 min, páteční samostatné tiché čtení, Mimočítanková četba - Kluci, holky a Stodůlk Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen nebo jejich význam blíže určují a zpřesňují (neznámý člověk, sestřina želva). Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, kromě nich ještě druh a vzor. Skloňují se a jsou plnovýznamovým slovním druhem

Slovní druhy: Přídavná jména - YouTub

Slovní druhy - 6. roč. Mgr. Jablečníková J. - ZŠ Horní Slavkov. číslo šablony. III/2. VY_32_INOVACE_83_SLOVNÍ DRUHY PŘÍDAVNÁ JMÉNA - DRUHY, STUPŇOVÁNÍ - laminovaná ZÁLOŽKA . 15,00 Kč 15,00 Kč Skladem ks. Přidat do košíku HRAVÉ UČENÍ Speciální nabídka zboží zaměřeného na hravé učení a naučné hraní :-). Sortiment pro Vás stále rozšiřujeme.. Jmenná přídavná jména na-kéjóši ナ形容詞. Tento slovní druh je při studiu japonštiny přidružován ke klasickým přídavným jménům, při skloňování se však chová jako podstatná jména, tzn. slova nemají ohebnou koncovku a při spojení s jiným podstatným jménem používají částici na な

Tabulky Lamino: Český jazyk – Přídavná jména | KnihyPPT - Druhy přídavných jmen PowerPoint Presentation - IDProcvičujeme druhy slovPPT - Ohebné slovní druhy PowerPoint Presentation - ID