Home

Ředitel školy požadavky

Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních

  1. Zásadně ano. Ředitelem školy může být podle § 166 odst. 2 školského zákona jmenován jen ten, kdo prošel konkursním řízením. Je to zákonná podmínka pro to, aby vybraný uchazeč mohl být jmenován ředitelem školy v souladu se školským zákonem a aby mohl být takto jmenovaný ředitel zapsán do školského rejstříku
  2. Ředitel školy by si měl zajistit seznam všech těchto strojů a zařízení a pravidelně hlídat, zda není potřeba provést kontrolu stavu nebo revizi. 6. Dodržování hygienických požadavků. Ve školách platí zvláštní hygienické požadavky, které též velmi úzce souvisí s bezpečností a ochranou zdraví dětí
  3. Ředitelka mateřské školy by měla být vynikající učitelka, která zvládá svou profesi tak, aby mohla motivovat, metodicky vést a kontrolovat řadové učitelky. Ve svém oboru se musí neustále vzdělávat, sledovat nové trendy a aktualizovat tím získané akademické vzdělání. Za druhé by měla být lídr, který umí vést lidi
  4. Ředitelka/ředitel univerzitní mateřské školy Qočna Požadavky. Předpoklady pro výkon funkce ředitele a odborná kvalifikace v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

8 nejdůležitějších povinností ředitele školy v oblasti BOZ

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

Absurdní požadavky. Ředitel školy Jaroslav Nádvorník důvody Suché chápe. Z provozování bufetu se kvůli stále se zpřísňujícím pravidlům stává charitativní činnost místo podnikatelské, říká. Za naprosto absurdní považuje, že podle nové vyhlášky nesplňuje podmínky kvůli obsahu cukru a tuku ani státem. Ředitel školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, je vykonavatelem státní správy ve školství. Oproti předchozí úpravě (zrušený zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) je role ředitele jako orgánu státní správy posílena (Puškinová 2013. Jsme environmentálně zaměřená škola s montessori prvky a důrazem na výuku cizích jazyků. Požadavky: Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (především dle § 3 a § 5 ŠZ Svatopluk Česák, ředitel školy; Základní škola a mateřská škola Benešov Jsem ve funkci ředitele 4 měsíce a tento seminář mi dal víc, než celý semestr ve škole. Doporučuji to všem začínajícím, ale i dlouhodobě sloužícím ředitelům

Ředitel Základní školy Podivín. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem vychovatel/ka školní družiny s nástupem 25. 08. 2021 . Požadavky: 1) Ukončené úplné střední, popřípadě bakalářské vzdělání pedagogického zaměření. 2) Občanská a morální bezúhonnos Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti

Ředitelka mateřské školy je - Učitelské novin

Práce: Ředitel školy Karlovy Vary Vyhledávejte mezi 154.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Karlových Varech Práce: Ředitel školy - získat snadno a rychle ředitel školy Směnnost: jedna směna Nástup dne: 02.08.2021 Mzda: 40 000 až 45 000 Kč Poznámka k volnému místu: Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Centra BAZALKA - ZŠs a MŠs, o.p.s. Požadavky: 1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle ust. § 3 a ust Ředitel Základní školy Vitějovice, okres Prachatice přijme vychovatelku školní družiny. Předpokládaný nástup k 1. září 2021. Požadavky: ukončené středoškolské vzdělání - SPgŠ; výhodou je alespoň minimální praxe; ve školní družině/není podmínkou; trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trest O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy. Pro příslušníky Policie ČR a občanské zaměstnance vyplývají požadavky na zdravotní způsobilost z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy. Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek. Praktická část. Pro výsledek přijímacího řízení je tato část nejdůležitější. v oboru Hudba hra na příslušný nástroj, požadavky pro jednotlivé nástroje jsou na stránce příslušného oboru činnosti: housle, viola,. Požadavky k ústní profilové zkoušce z ČJL. 18.3.2021 Náhradní způsob konání praktických maturitních zkoušek. 25.2.2021 Přihláška k maturitní zkoušce. 25.2.2021 Nabídka profilových zkoušek. Ředitel školy Mgr. David Hanuš. Požadavky k ústní profilové zkoušce z ČJL. Soubory ke stažení. pozadavky_ustni_cjaj.pdf; image/svg+xml Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie Kladská ul. 335, 547 01 Náchod. E-mail: sekretariat@socea.cz Telefon: +420 491 427 850 Ředitel školy Příklad: V případě, že se vyučování mimo školu zúčastní 51 studentů, mají na ně dohlížet 3 zaměstnanci školy. Alespoň jeden z těchto tří zaměstnanců musí být pedagogickým pracovníkem. Z uvedeného pravidla (25 žáků na 1 zaměstnance) může stanovit výjimku ředitel školy

Ředitelka/ředitel univerzitní mateřské školy Qočna UT

Nabídky práce - Ředitel Školy - Česko Careerje

Všechny nabídky práce - Ředitel Základní Školy - Česko. Najdi si zaměstnáni a volná místa na vyhledávači práce Careerjet.c Ředitel je vedoucí profesionál ve škole. Ve spolupráci s ostatními pracovníky školy ředitel poskytuje vizi, vedení a koncepci školy a zajišťuje, že škola je řízena tak, aby byly splněny její cíle Anglo-americká vysoká škola, z.ú. Praha - Malá Strana HPP 28. 6. 2021 55 000 až 80 000 Kč. Ředitel školy. Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Centra BAZALKA - ZŠs a MŠs, o.p.s. Požadavky: 1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle ust. § 3 a ust

Konkurs na ředitele školy ZŠ Donovalsk

  1. Vnitřním předpisem reaguje ředitel školy, školského zařízení na potřebu aplikace dané právní normy na místní podmínky a organizaci provozu. Při tvorbě vnitřního předpisu musí ředitel ctít určité zásady, předpis musí splňovat určité podmínky, potom se stává závazným pro všechny zaměstnance dané organizace
  2. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici učitele pro 1.stupně. Předpokládaný nástup 24.8.2020. Požadavky na kvalifikaci dle platné legislativy, místo je vhodné i pro absolventy
  3. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka. (8) Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání. a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka

Povinnosti ředitele školy při zajištění BOZP žáků a

Kvalifikační požadavky na učitele. Aby bylo možno určit, kdo by mohl být budoucí učitel, je třeba nejprve stanovit požadavky na kvalifikaci požadovanou pro vykonávání povolání učitele. Pro zjednodušení je použit příklad základních škol, na středních školách je to obdobné Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení, kterým by se měly už za měsíc s příchodem žáků do lavic řídit školy. Ty se teď k němu mají vyjádřit a ministerstvo pak prý jejich připomínky do materiálu zapracuje. Někteří ředitelé si ale už teď stěžují na to, že mají problém s požadavky na místo a volné učebny

Přijmeme ihned: Ředitel školy - Srpen 2021 - Joobl

(5) Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel školy povinen zohlednit: a) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace se sídlem: Tyršova 485, 513 01 Semily . Termín předpokládaného nástupu: 1. 11. 2021/příp. dle dohody . Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky a odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně. Ředitel školy udává její směr a určuje atmosféru. Je to postava nesmírně důležitá, neovlivňuje napřímo pouze své žáky, ale celé rodiny a tým svých kolegů. Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme ve školním roce 2020/2021 zorganizovali již třetí ročník ankety, jejímž cílem je vzdát hold ředitelům a ředitelkám českých škol a. BOZ dětí a žáků v průběhu školy v přírodě zajišťuje škola jako právnická osoba a také škola jako právnická osoba nese případnou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví dítěte nebo žáka; avšak za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení odpovídá ředitel školy a školského zařízení [§ 164 odst. 1 písm

Ředitel školy individuální /domácí/ vzdělávání povolí, pokud. a) jsou dány závažné důvody pro individuální /domácí/ vzdělávání, Zákonní zástupci z této skupiny vědomě volí individuální vzdělávání a respektují požadavky školy. - Potíže žáků různého charakteru. Jde např. o konflikty žák. Požadavky Elektrikář předseda, kterým je ředitel školy, resp. zástupkyně ředitele školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy Požadavky: splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpis PLPP a IVP zpracovává škola. Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 školského zákona, který uvádí, že ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu Z kontroly hygienické stanice vím, že dětem nemohu nařizovat nošení respirátorů. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS to prohlásil ředitel Základní a mateřské školy Troubky v Olomouckém kraji Petr Vrána. Dodal, že zavření školy hrozí vždy, i bez ohledu na opatření, jejichž základní princip označil za nefunkční a absurdní

Ředitel může stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro zrakově postižené mohou rodiče (zákonní zástupci) dítěte získat v mateřské škole, nebo na webových stránkách školy a podat ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. (5) Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků v Ředitel ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace vyhlašuje konkurz na místo statutárního zástupce ředitele školy. Požadavky: Organizační a řídící schopnosti; Vysokoškolsky vzdělaný pedagogický pracovník s praxí alespoň 7 let. Zkušenosti s vedením pracovního kolektivu vítány. Nadstandardní znalost. Statutární ředitel školy (dále jen Ředitel) 1. Ředitel je statutární orgán MVŠO. 2. Ředitele jmenuje a odvolává se souhlasem Zakladatele Správní rada. 3. Ředitel řídí a odpovídá za veškerou činnost MVŠO. 4. Ředitel zejména: a. Jmenuje a odvolává Rektora. b. Jmenuje a odvolává Ředitele úseků

Předpokládejme, že ředitel/ka zařízení školního stravování chce z jakýchkoliv důvodů ukončit svoje působení ve školní jídelně - samostatném právním subjektu a již tuto skutečnost oznámila svému zřizovateli. V této chvíli se rozjede celý poměrně složitý proces hledání nového adepta na uvolněné místo. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Vzdělávací proces na konkrétní škole se pak uskutečňuje podle ŠVP, který si škola vypracovala 2). Ředitel školy odpovídá za zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho vyhodnocování a případné úpravy 2) Ředitel školy stanovil přesné pokyny a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve vnitřním řádu školní družiny a ve vnitřním řádu školního klubu (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), které jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole, a jsou s ním. Ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou). do 1. března 2021. Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky. Úřední hodiny sekretariátu školy po-pá, 8:00-15:00 hod. Jiný termín lze dohodnout telefonicky.

Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

Ředitel/ka mateřské školy Olomouc. Pracoviště: Petelinova č.p. 593/18, Olomouc. Kontakt je možný POUZE emailem. Požadavky: praxe v předškolním vzdělávání - min. 5 let, SŠ/VŠ kvalifikace pro předškolní pedagogiku/učitelství MŠ, znalost anglického jazyka velkou výhodou, zkušenosti na vedoucí pozici ve školství. ŘEDITEL/ŘEDITELKA ŠKOLY. s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2020. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta z uchazečů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu. Obec Vrchoslavice, Vrchoslavice 100, 798 27 nebo doručené do podatelny Obecního úřadu. RNDr. Lenka Honová konstatovala, že ředitel školy je klíčovou osobností (ovlivňuje ostatní pracovníky, celkové klima školy, vnímání školy veřejností). Pedagogické vedení učitelů je neoddělitelnou součástí manažerského řízení školy. Popsala současný stav výběru ředitelů v praxi z hlediska kvality přihlášených účastníků do konkurzů, sestavování a. Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ředitel základní školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici ekonom - účetní příspěvkové organizace Požadavky: - znalost podvojného účetnictv Přijímací řízení na SPgŠ pro školní rok 2021/22. 27.04.2018 - 17:00. Ředitel školy zveřejňuje výsledkové listiny přijímacího řízení na obory Střední pedagogické školy. Mapa: Přijímací řízení - Střední pedagogická škola - Výsledky. Vzhledem k tomu, že ne všichni uchazeči potvrdí svůj zájem o studium.

Česká-republika:Řídící pracovníci v předškolním a školním

Přečtěte si rozhovory s finalisty minulých ročníků na našem blogu. Už známe vítěze! Ředitelem roku se stal Jan Grulich z Orlických hor. Slavnostní vyhlášení proběhlo 24. 9. 2020 prostřednictvím online přenosu. Druhý ročník ankety Ředitel roku je za námi. Odborná porota čelila nelehkému úkolu - projít a zhodnotit přes 80 nominací, které letos do ankety přišly Současná doba více něž kdy jindy klade požadavky na spolupráci obou, neboť je nezbytné řešit otázky, které ředitel školy dosud neřešil a které vyžadují i spolupráci zřizovatele. Webinář se také věnuje dlouhodobě sporným otázkám, jako je odměňování ředitele školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo. Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků: Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium - za 3 roky studia + výuční list)

Školní řád je povinnou součástí dokumentace školy. Vyšší odborné vzdělávání se řídí ustanovením zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), vyhláškou MŠMT č. 10/2005 o vyšším. odborném vzdělávání v aktuálním znění a. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje v souladu s platnou legislativou podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu, s ohledem na bezpečnostní požadavky a ochranu zdraví žáků

Paul wesley ines de ramon, after ines de ramon, paul

Ředitel školy: Je absurdní, že i mléko dotované státem se

Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 12112) Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 71 296 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 143 Kč do 165 022 Kč. Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda. 0 Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu (tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy) a projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Ředitel školy dále stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení. V Jemnici přizpůsobili nové době rekonstrukci školy. Upravili jsme sociální zařízení a jídelnu, aby splňovaly nové hygienické požadavky, řekl ředitel Zdeněk Hirt. Školu ještě čeká naplánovat další postup. V příštím týdnu se poradíme s učiteli, jak řešit ranní a odpolední družinu Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich.

2. odpovídat (psát dotaz) škole novým mailem, nepsat odpověď škole do hromadného mailu, který je rozesílán stovkám žáků. 3. uvést, komu je mail určen; na koho se obracíte. +420 777 893 942. sb.podatelna@gmail.com. Březová 102, 687 67 Březová. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. Přestup na individuální. Jménem organizace jedná ředitel mateřské školy samostatně. Podepisování za organizaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj podpis ředitel mateřské školy. od 24. 1. 200 Školy zatím nevědí, jaká hygienická opatření se budou muset v novém školním roce dodržovat, navíc nelze odhadovat epidemickou situaci na podzim. Milan Dundr, ředitel víceletého gymnázia ve Středočeském kraji, to nevydržel a zajistil pro své studenty hromadné očkování bez registrace Kolegové mají uloženou sdílenou tabulku, kam si postupně zapisujeme požadavky na objednávky včetně velkých letních nákupů. Máme v ní stabilně zhruba 200 položek, které se v nákupech opakují. Také věci na úklid nebo do kuchyně, vysvětluje ředitel školy Michal Frainšic Základní umělecká škola Zábřeh zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Žáci policejní školy v Sokolově začali omdlévat, dvacet ošetřila záchranka. Záchranná služba Karlovarského kraje zasahovala na Střední policejní škole v Komenského ulici v Sokolově. Ošetřovala studenty s kolapsovými stavy. Vyhlásila mimořádnou událost. Záchranáři ošetřují lidi s kolapsy na sokolovské střední. Podrobnosti o firmě Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace - IČO 75027127 z obchodního rejstříku Ředitel(ka) Základní školy..rozhodl(la) takto: Ze spisové dokumentace pořízené ve věci vyplývá, že byly splněny zákonem stanovené požadavky . Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství.

obcí, kde jsou velké školy a v dosahu krajského města. Tyto okolnosti představují pro školu silné konkurenční prostředí. Škola je instituce zřízená za účelem vzdělávání, zákon stanovuje, co je jeho cílem. Za naplnění cílů, jichž je celý komplex, zodpovídá ředitel školy. Úspěšné fungování školy Ředitel školy jako lídr pedagogického procesu i stěžejní řídící prvek školy vytváří co nejvhodnější podmínky k realizaci profesního rozvoje každého pedagoga. Profesní rozvoj pedagogických pracovníků vychází z platné legislativy, která ukládá povinnosti řediteli školy

www

Hledáme ředitele Škola Letokruh Brn

Minimální požadavky na školu pro řešení šikany Aby škola mohla účinně a bezpečně zastavit již existující šikanování, měla by plnit tyto požadavky: ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování. Je to základní předpoklad, aby mohl vytvořit příznivé podmínky. Nabídka práce Řídící pracovníci na základních školách - ŘEDITEL-KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY (konkurz), náplň práce, požadavky na volné pracovní místo

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola

Ředitel školy jako manažer (16 hod

KONKURZ- ředitel/ředitelka -Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17,p.o. Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace, se sídlem Liberec 13, Vrchlického 262/17. s předpokládaným nástupem 1.8.2020. Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky. Zajistit, aby se třídy nemísily, nelze, míní ředitelé škol. 4. srpna 2021, 16:50 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK . Oslovení ředitelé základních škol na Vysočině se shodli, že nelze zajistit úplnou homogenitu kolektivů, jak doporučilo kvůli pandemii ministerstvo zdravotnictví pro návrat žáků do škol

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola aStřední odborné učiliště gastronomie a podnikáníGymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany

Požadavky pro přijetí jsou: ředitel školy může po ukončení přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků - přihláška se v tomto případě podává přímo řediteli této školy Ředitel speciální mateřské školy a speciální školy určí počty žáků v jednotlivých třídách s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým, ekonomickým a prostorovým podmínkám, může dělit třídy na skupiny v souladu s učebním plánem a požadavky na bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví, určí počty skupin a počet žáků ve skupině s ohledem na specifika. Jednotná zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) pro školní rok 2012/2013 jsou od března 2013 uložena na webo - vém portálu tohoto projektu https://skoly.nzz.nuov.cz:4443 . Přístup k jednotnému zadání získá ředitel každé školy, která vyučuje učební obor, příp. více oborů, pro něž bylo jednotné zadání vytvořeno Ředitel školy je souþasně ředitelem domova mládeže. Vedením domova mládeže je pověřen vedoucí, který spolupracuje s ředitelem školy. Třídní uitelé spolupracují při řešení výchovných problémů s vychovateli domova mládeže školy a dalších domovů mládeže, kde jsou ubytováni žáci školy. Vychovatelé jso Ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou). od 4. ledna do 1. března 2021. Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů s maturitní zkouškou a výučním listem. Úřední hodiny sekretariátu školy po-pá, 8:00-15:00 hod