Home

Rekreologie studium

Cestovní ruch a rekreologie – SOSKOLIN

Studium bakalářské rekreologie, to je: teoretická výuka na nejlépe hodnocené sportovní fakultě v Česku. špičkové zázemí pro studium i výzkum v aplikačním centru BALUO. kurzy v přírodě: od horolezectví po golf. praxe ve firmách a organizacích: od lázní po lyžařské školy. licence dle profilu studenta: od fitness po. Charakteristika studijního oboru: Studijní program Tělesná výchova a sport, studijní obor Rekreologie je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož studium vede k získání základních kinantropologických, rekreologických, ekonomických, právních a pedagogicko-psychologických znalostí a dovedností

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie rekreologie. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu Studijní obor Rekreologie připravuje studenty pro uplatnění v oblasti volnočasových a rekreačních aktivit a neobvyklou formou kombinuje jednotlivé aspekty rekreace - cestovní ruch, management rekreace, zážitkovou pedagogiku a podporu zdraví. Studovat můžete prezenční i kombinovanou formu oboru na fakultě

Katedra rekreologi

Rekreologie - pedagogika volného času v bakalářském studiu připravuje komplexně připravené odborníky zaměřené na praxi v nejrůznějších projektech rekreace, kulturních a rekreačních centrech volného času, občanských sdruženích, v komerční sféře a poradenství, sportovním managementu, cestovních agenturách a. Obor Rekreologie . Název oboru. Rekreologie. Typ studia. SeznamŠkol.eu je největší, uchazeči o studium stále oblíbenější, online databází škol v České republice. Návštěvníci zde najdou informace o všech typech škol - od mateřských po vysoké Rekreologie je parádní obor, na kterém si člověk opravdu studium užije, a kurzy jsou neopakovatelným zážitkem. Dokonce jsem měl spolužáka, který byl už vystudovaný inženýr, a na rekre šel, aby si ho užil, a taky se mu to podařilo Mohlo by se zdát, že výběr vysoké školy je celkem jednoduchý - člověk jde po maturitě prostě buď studovat práva, ekonomii, přírodní vědy, techniku, medicínu, zemědělku, nebo nějaký humanitní obor. Kdybychom se však někdy do přehledu oborů, které lze studovat v Česku, lépe začetli, našli bycho

Rekreologie (akreditace končí 31. 12. 2024) Charakteristika studijního oboru: Studijní program Tělesná výchova a sport, studijní obor Rekreologie je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož studium vede k získání základních kinantropologických, rekreologických, ekonomických, právních a pedagogicko. Studijní program: Rekreologie - pedagogika volného času (B1015A280001) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Pedagogické Náplň programu/oboru: Tříletý bakalářský program má primárně praktické zaměření a připravuje specialisty na rekreologii, kteří jsou schopni vést všechny druhy rekreačních a volnočasových. Rekreologie 24 132 11 Popis písemné přijímací zkoušky: Uchazeči o studium si mohli vybrat písemný test z anglického nebo německého jazyka. Na vyplnění testu se 40 otázkami měli uchazeči o studium 60 minut. Celkem bylo možné získat 40 bodů. Za každou správnou odpověď 1 bod. Písemný test obor rekreologie - jazyk německ Rozvrhy kombinovaného studia FTK UP v Olomouci studijní rok 2021/2022 aktualizováno: 21. července 2021, 15:0

Katedra rekreologie a cestovního ruchu. Katedra zajišťuje bakalářský studijní obor Management cestovního ruchu. FIM ∙ Studenti ∙ 1. 7 Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f Studijní oblast tělesná výchova a sport, kinantropologie; Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice: prezenční forma studia: kombinovaná forma studia: Rekreologie: prezenční forma studia: kombinovaná forma studia: Trenérství a management sportu: kombinovaná forma studi

Naše studijní programy a obory. Přijímací řízení. Výsledky přijímacího řízení. Proč studovat na LF OU. Doktorské studium a rigorózní řízení. Dny otevřených dveří Studium je zaměřeno zejména na zvládnutí praktických sportovně-pohybových dovedností a na získání nezbytných teoretických znalostí z řady oborově-vědních, pedagogicko-psychologických a všeobecných předmětů. Studentky a studenti se kromě celé řady tradičních sportovních a pohybových činností (horolezení.

Jinak pro Jezinku: rekreologie je perspektivní obor, který se rozvíjí pořád více, co se týče studia, takdoporučuju Olomouc, ale tento obor je i v ostravě a taky v Brně, Liberci a myslím, že i v Hradci. Pokud chceš vědět víc, tak nejlepší je navštívit Den otevřených dveř Studijní programy a obory. Kompletní přehled studijních programů a oborů, které v současnosti vyučujeme. Barvami jsou rozlišeny fakulty, odkazy vedou na stránky s podrobnějšími informacemi o jednotlivých oborech. Nabídku můžete filtrovat podle typu a dalších kritérií - otevřete si Další možnosti filtrování. Typ

Rekreologie - TU

  1. Rekreologie je mladou vědní disciplínou, jejíž počátky v českém prostředí sahají do 90. let 20. století. V roce 1991 byla rekreologie akreditována jako studijní obor na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. K významným osobnostem, které se podílely na jejím již bezmál
  2. Státnicové otázky modulu Rekreologie pro Bc. studium Aplikované pohybové aktivity Smyslem státní závěrečné zkoušky není pouze ověření znalostí, jak tomu bývá u průběžných dílčích zkoušek, nýbrž prověření schopností potenciálního absolventa používat teoretické poznatky k vlastní interpretaci jevů
  3. Základními studijními směry FTK UP jsou: studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a managementu sportu a trenérství. Magisterské studium je koncipováno jako pětileté a dvouleté navazující, bakalářské studium jako tříleté

Studium si nastavíte podle sebe. Ať už se chcete zaměřit jen na jednu oblast, nebo máte více zájmů, MUNI vám vyjde vstříc. Další důvody Chcete vědět víc? 15 vyzkoušených tipů, jak se učit na testy a zkoušky . Studentka farmacie Renáta Pleskačová sepsala, co jí osobně při učení pomáhá.. Rekreologie, Olomouc. 1 355 To se mi líbí. Připravujeme odborníky pro oblast volného času a aktivních forem rekreace a přispíváme ke zlepšování kvality života a zdraví jednotlivců i skupin obyvatel Naše studijní programy a obory Pedagogická fakulta OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

Rekreologie - Vysoké škol

Studium Více. Studijní oddělení Katedra rekreologie a cestovního ruchu. Pohybové aktivity (POHA) Letní semestr 2020/21. Pohybové aktivity (POHA) Letní semestr 2020/21. Odborné zaměření ŠVP a získané znalosti z řady ekonomických předmětů kvalifikují absolventy především ke studiu vysokých škol zaměřených na oblast cestovního ruchu a rekreologie, znalosti z dalších odborných předmětů pak pro studium na všech školách ekonomického a podnikatelského zaměření Diskuse: Rekreologie či kinantropologie. Školy nabízejí v praxi těžko použitelné obory - iDNES.cz. Neděle 11. července 2021, svátek má Olga. schránka. Aktivovat Premium za 1 Kč. Prodloužit Premium za 1 Kč. Aktivovat Premium za 39 Kč. Premium Katedra rekreologie • Výuka a výzkum zaměřené na management životního stylu, management rekreace a sportu, pedagogiku volného času, podporu aktivního životního stylu a zdraví. • Garantuje studijní obor Rekreologie. • Organizuje Rekreflám a řadu dalších, nejen sportovně laděných akcí Rekreologie, Tvorba programů, Management, Somatologie apod. Studijní předměty mají pedagogicky aplikační rámec, rozvíjí kompetence studenta v oblasti teorie, řízení a plánování volnočasových aktivit včetně aplikací ve sféře neformální edukace

peme rekreologie jako podoblast (subsystém) sociokulturní kinantropologie, ale následně jako svébytný systém v rámci svého vnitřního uspořádání (vědní disciplína, obor studia a předmět vyučování). Klíčová slova: legislativní opatření, životní styl, volný čas, rekreace, rekreologie, věda, stu Rekreologie a její pozice mezi vědami Rekreologie je vědní disciplína, která zkoumá rekreování (znovuvytvoření, osvěžování, zotavování). Předmětem studia rekreologie je rekreace Nejtěsnější vztah má s těmito vědami: geografie, ekonomika, politika, medicína, historie Důležitost studia biomechaniky. Mnoho studentů kinantropologických oborů si klade otázky: v čem je studium biomechaniky prospěšné? Pomůže nám biomechanika v práci učitele tělesné výchovy, trenéra nebo odborného pracovníka v oblasti rekreologie? V této kapitole uvedeme důvody, proč studenti tělesné výchovy. Nabízí studium v oblasti tělesné výchovy a sportu, rekreologie, fyzioterapie nebo aplikovaných pohybových aktivit, stejně jako možnost získat trenérské licence. Fakulta tělesné kultury UP oddělení pro studium třída Míru 117 | 771 11 Olomouc T: 585 635 01 Rekreologie: Kombinovaná Konzultační den uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního oboru fyzioterapie: Prezenční.

Nabízí studium v oblasti tělesné výchovy a sportu, rekreologie, fyzioterapie nebo aplikovaných pohybových aktivit, stejně jako možnost získat trenérské licence. Soubory ke stažení Studijní programy Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia; Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální. Termín podání elektronické přihlášky pro doktorské studium: 31. teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce. Jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky

Within its hierarchy, we conceive recreology as a subsystem of socio-cultural kin anthropology, the organization of which is, however, independent (it is a science field, curriculum and a subject of study). Dohnal, T. (2010). Systémový přístup k rekreologii. Tělesná kultura , 33 (2), 7-29. doi: 10.5507/tk.2010.008

215 Katedra rekreologie Katedra rekreologie se potýká od roku 2003 se snižujícím se počtem stu-dentů hlásících se na prezenční studium oboru rekreologie Cílovými skupinami projektu jsou akademičtí pracovníci FTK UP v Olomouci, studenti oboru Rekreologie a zájemci o studium tohoto oboru. Cíle projektu. Hlavní cíl: Hlavním cílem projektu je inovace pěti předmětů se zaměřením na výzvové sporty studijního oboru Rekreologie na FTK UP v Olomouci. Dílčí cíle jsou: 1

Studijní program/obor R PPP PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Fyzioterapie 3 30 TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Aplikovaná tělesná výchova 3 20 Aplikované pohybové aktivity 3 30 Ochrana obyvatelstva 3 40 Rekreologie 3 50 Tělesná výchova a sport 3 50 DVOUOBOROVÁ (UČITELSKÁ) STUDIA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOL Poznámka : Dvouoborové učitelské studium pro střední školy: TV+jedna z možností TV + anglická filologie, aplikovaná ekonomická studia, biologie, česká filologie, filozofie, francouzská filologie, historie, německá filologie, ruská filologie, španělská filologie, geografie, matematika, technická a informační výchova, výpočetní technika nebo jiný aprobační.

Jaký typ studia hledáte? Více informací o studiu na Univerzitě Palackého najdete zde. Bakalářské a Magisterské Bc., Mgr., MUDr., MDDr. Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské. Na středoškolský obor Cestovní ruch navazuje studium na vyšších odborných školách a univerzitách v oboru cestovní ruch, ekonomie a rekreologie. Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor různými směry. K dispozici jsou nejrůznější specializované kurzy, odborné workshopy a exkurze Rozvrhy kombinovaného a celoživotního studia. Vážené studentky, vážení studenti, zde na těchto stránkách budou v nejbližší době (do čtvrtka 15.7.) vyvěšeny rozvrhy kombinovaného studia pro akademický rok 2021/2022. Zavěšené rozvrhy budou aktuální k 15.7. 2021, ale v rozvrzích může docházet ke změnám. Aktuálně. Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021. Vážení zájemci o studium, v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021. Aktuální programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 najdete na této stránce . Název studijního programu. Fakulta. Studium. Forma studijní agenda (Rekreologie, Speciální pedagogika, Učitelství odborných předmětů) katedra / středisko (fakulta): Děkanát Pedagogické fakulty telefon, mobil: 553 46 2517 : e-mail: osobní WWW stránka

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Bankovnictví a pojišťovnictví, Cestovní ruch a rekreologie a Technik informačních systémů.. Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Uchazeči o studium těchto maturitních oborů budou přijímání průběžně do naplnění celkového počtu přijímaných žáků v jednotlivých. Rekreologie, Olomouc (Olomouc, Czech Republic). 1,356 likes. Připravujeme odborníky pro oblast volného času a aktivních forem rekreace a přispíváme ke zlepšování kvality života a zdraví jednotlivců i.. PhDr. Pavla Kudlová, PhD. Ředitelka UZV, odborná garantka studijního programu TEL:+420 576 038 159 Mobil:+420 733 690 507 E-mail: kudlova@utb.cz Kancelář:U18/63

Vizitka: Fakulta tělesné kultury UP

1995 studium na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci (Mgr.) 2000 doktorské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK (Ph.D.) 2004 rigorózní zkouška na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK (PhDr.) Vybrané aspekty rekreologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci Studijní plán (Verze): Rekreologie - pedagogika volného času (2019) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: - Fakulta: Fakulta tělesné kultury Studijní plán (Verze): Tělesná. Ke studiu rekreologie je možné se hlásit i na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, ve studijním programu Tělesná výchova a sport. Zde se jedná o jednooborové studium v prezenční, anebo kombinované formě. Přijímačky tvoří testy předpokladů ke studiu a praktická zkouška z tělesné výchovy 31. březen 2021 Aktualizace podmínek přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2020/2021 se zahájením studia v akademickém roce 2021/2022. S odvoláním na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje vysokým školám v mimořádných situacích upravit vyhlášené podmínky pro přijetí ke studiu, stanovit jiný. 438 Followers, 160 Following, 90 Posts - See Instagram photos and videos from Studenti Rekreologie (@studenti_rekreologie

Bakalářské studium: Fakulta tělesné kultury U

Střední škola Kostka s. r. o. Škola byla založena v roce 1991. Nabízí absolventům ZŠ tři typy vzdělání - gymnázium s rozšířenou výukou jazyků v šestileté či čtyřleté variantě, školu pedagogiky a tři vzdělávací programy, které vychází z původního ekonomicko-podnikatelského zaměření školy Elektronická přihláška ke studiu Ostravská univerzita. Podat přihlášku. Aktuálně otevřené přijímací obory. Přehled přihlášek. Kontrola a doplnění údajů Přijímací řízení.

Rekreologie, Olomouc (Olomouc, Czech Republic). 1,355 likes. Připravujeme odborníky pro oblast volného času a aktivních forem rekreace a přispíváme ke zlepšování kvality života a zdraví jednotlivců i.. Fakulta umožňuje studium v oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví je určen absolventům magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření (vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce; jsou. DOD: 20. 11. 2020 a 16. 1. 2021, workshop proběhne 6. 1. 2021. Cena oběda 35 Kč. Škola otevírá maturitní obory Informační technologie, Mechanik elektrotechnik (Technik informačních systémů), Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch a rekreologie), Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví) a učební obor Elektrikář (Provozní elektrikář)

Fakulta tělesné kultury – Univerzita PalackéhoNebuď lenoch a pojď! Vysvoboďte své děti a vyzkoušejte

Obor Rekreologie - Seznam škol v Č

2. ATV, TVS navazující Mgr. studium - 17. září 2010 v 9,00 hod. 3. MST a Rekreologie PVČ a MVČ II. ročník Bc.studium - 8. října 2010 v 8.30 hod. 4. MST a Rekreologie PVČ a MVČ III. ročník Bc.studium - 15. října 2010 v 9,00 hod Stále studující. · Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra Rekreologie, Bakalářské studium. 2017 ukončeno státní zkouškou. · Střední zdravotnická škola Merhautova, Brno 15 - obor Masér sportovní. a rekondiční. 2013 ukončeno maturitní zkouškou Karel Prchal. Řízení jakosti, technik 3D měření ve společnosti MS Technik. Kvalita, technik 3D měření ve společnosti MS Technik. Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, obor Rekreologie, kombinované studium. Zobrazit symboly profilu

Obor Rekreologie . Název oboru. Rekreologie. Typ studia. SeznamŠkol.eu je největší, uchazeči o studium stále oblíbenější, online databází škol v České republice. Návštěvníci zde najdou informace o všech typech škol - od mateřských po vysoké rekreologie je mladý, dynamicky se rozvíjející vědní obor, který se zabývá možnostmi a způsoby aktivního využití volného času. Samotný pojem pochází z latinského slova creare = tvořit a předponou re- vytvoříme slovo znovutvořit, znovunabývat, obnovovat. V předmětu REKREOLOGIE se dozvíte, co všechno se rekreace. Studijní programy Cestovní ruch, turismus a rekreologie . Studium je také výbornou přípravou pro navazující vysokoškolské obory za měřené na rekreologii. VÍCE ZDE . Učební plán . Dle níže uvedeného učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem rekreologie je mladý, dynamicky se rozvíjející vědní obor, který se zabývá možnostmi a způsoby aktivního využití volného času. Samotný pojem pochází z latinského slova creare = tvořit a předponou re- vytvoříme slovo znovutvořit, znovunabývat, obnovovat

Křížem krážem obory: rekreologie Helena v Krabic

Rekreologie: Nic pro lenochy. Ač by název mohl evokovat, že dostat se na tenhle obor bude pohodička, jste na omylu. Přijímačky na rekreologii, kterou můžete studovat třeba na univerzitě v Ostravě, nejsou pro lenochy a pecivály. Kromě obecných studijních předpokladů tu totiž musíte prokázat sportovní talent v praktické. Záměrem práce je ve vztazích a souvislostech charakterizovat pojem rekreologie, a to ve třech úrovních jeho vnímání jako: a) vědní disciplíny b) studijního oboru c) předmětu studia.Cílem autorů je také akcentovat multidisciplinární paradigma rekreologie, ale zejména vztahy a souvislosti mezi jednotlivými zaměřeními, které studijní obor na Fakultě tělesné kultury.

Rekreologie, vinařství nebo loutkové divadlo - bizarní

Navazující magisterské studium: Fakulta tělesné kultury U

Kromě znalostí např. z biologie, sociologie nebo psychologie bude vaší velkou studijní náplní sport, a to všeho druhu. Přes fotbal, basketbal, až třeba po takový windsurfing. Frisbee Ultimate. Jedním z předmětů, které můžete v rámci oboru Rekreologie navštěvovat, je také např. Frisbee Ultimate. Ano, je to tak Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj Více se studující ale dozví až při nástupu do studia, ať neprozradíme vše, usmívá se Lukáš Rubín. Sport se zaměřením na zdravý životní styl navazuje na starší studijní program Rekreologie. Hlavní změnou je odklon od ekonomických aspektů sportu k primárnímu zaměření na podporu zdraví Katedra ekonomické statistiky zabezpečuje výuku statistických předmětů nejen pro studijní programy na Ekonomické fakultě TUL, ale také pro program Rekreologie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické a programy Všeobecná sestra a Biomedicínské inženýrství na FZS Kačka pochází z Polabí, ale studium Rekreologie na Fakultě tělesné kultury ji zaválo až do Olomouce. V současnosti sice ve studiu pokračuje v oboru Psychologie, sport ale stále patří mezi její největší koníčky. S chutí cestuje, ale ráda objevuje i knižní svět. Její spolupráce se Školou Populo začala v říjnu 2020

Studiu

Detail fakulty | GAUDEAMUS

Rekreologie - pedagogika volného času (B1015A280001

Fakulta zajišťuje bakalářské studium programu zdravotnická bioanalytika, magisterské studium programu farmacie a příbuzné programy doktorského studia. Nabízíme prezenční nebo kombinované studium. Zabýváme se programem na vývoj a studium léčiv Záměrem práce je ve vztazích a souvislostech charakterizovat pojem rekreologie, a to ve třech úrovních jeho vnímání jako: a) vědní disciplíny b) studijního oboru c) předmětu studia celá specifikac O projektu. Projekt Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli (zkráceně VIPPA)je realizován na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.Doba trvání projektu je od června 2009 do prosince 2011

Rozvrhy kombinovaného studia na FTK UP v Olomouci

7. prosinec 2017, 10:00 - 13:00. Katedra rekreologie FTK UP zve studenty, učitele i další zájemce na prezentaci projektů studentů 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Rekreologie. Ti si měli na svém úvodním kurzu vybrat jeden z možných modulů studia (zdravý životní styl, výchova v přírodě, aktivní formy. Vysokoškolské studium ATV a APA. Oficiální stránky Katedry aplikovaných pohybových aktivit. Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou vědní oblastí s výrazným přesahem do praxe. Své působení APA zaměřuje na podporu školní TV, rekreace a sportu, částečně i rehabilitace ve smyslu komplexní rehabilitace

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec

Katedra rekreologie a cestovního ruchu - Univerzita Hradec

Ve studijní nabídce nabízí přes 700 kombinací studijních programů. K hlavním důvodům, proč studovat na českém Oxfordu, patří vysoká míra uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, nadstandardní systém stipendií, široké možnosti zprostředkování studia v zahraničí, čtyři desítky studentských spolků a. Nabídka studia na fakultách UP 2019/2020 Published on Oct 3, 2018 Přehledný soupis studijních programů osmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci nabízených pro rok 2019/2020 Sociální studia vědy: vzestup sociálního konstruktivismu, s. 177-180. ISBN 8073670933. [5] KUHLTHAU, Carol. Inside the Search Process : Information Seeking from the User. Journal of the American Society for Information Science. 1991, 42, 5, s. 361-371. ISSN 0002-8231. [6] KUHLTHAU, Carol Collier. Learning in digital libraries : An.

Naše studijní programy a obory / Ostravská univerzit

souvisí (rekreologie, osobní asistence v oblasti sportu, ces tovního ruchu, atd.). Již v průběhu studia mohou získat studenti certifikáty. Obor je akre-ditován se souhlas ným stanoviskem Ministerstva zd ravotnictví ČR a absol-venti získávají po ukončení studia tzv. odbornou způsobilost k výkonu p ovo Studijní a zkušební řád: důvody pro ukončení studia Student - nezíská v prvním semestru 15 kreditů, - nezíská za první ročník 40 kreditů, - nezíská za daný akademický rok počínaje 2. r. 30 kreditů (výjimka je možná v posledním roce studia, a to pouze jednou), - nesplní zapsaný předmět ani po jeho druhém zápis

PPT - Od kultury słowa do kultury obrazu: multimodalność w

2002: rozšiřující studium ze ZŠ na SŠ v oboru - biologie, PřF OU, Ostrava. - Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/28.0145). Spoluřešitel projektů: - NTvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí. Studenti výše uvedených ročníků FP, jejichž obor studia vyžaduje osobní přítomnost na výuce (TV, Rekreologie) - v případě potřeby ubytování na koleji kontaktujte Ubytovací službu. Studentům, kterým není umožněn návrat na koleje, bude účtován rezervační poplatek . Studenti, kteří se chtějí na koleje vrátit. Studium v zahraničí na finské univerzitě v Jyväskyle 24.08.2021 anonymizováno Právní forma Nepodnikající fyzická osoba anonymizováno Na podzim jedu na 4 měsíce studovat do zahraničí na finskou univerzitu v Jyväskyle. Rekreologie - pedagogika volného čas Knihovna Fakulty tělesné kultury má fond zaměřený na studijní programy tělesná výchova a sport, trenérství a sport, aplikovaná tělesná výchova a aplikované pohybové aktivity, fyzioterapie, rekreologie a ochrana obyvatelstva. Poskytuje individuální konzultace k elektronickým informačním zdrojům