Home

Prvouka 3 třída obratlovci

PRV, PŘ: 3. - 4. ročník Z Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Prvouka 3. ročník, Rostliny na jaře [PDF, 891 kB] Prvouka 3. ročník, Rozdělení živočichů [PDF, 1,5 MB] Prvouka 3. ročník, Společné znaky živočichů [PDF, 2,2 MB Prvouka 3. třída Prvouka 3. třída. Domova, rodina, škola. Dopravní značky. Pravidla pro chodce a cyklisty. Bezpečnost silničního provozu. Krajina v okolí domova. Mapy a mapové značky. Orientace v krajině, světové strany. Typy krajiny, voda v krajině.

obratlovci - ryby, plazi, savci; učebnice strana 47 potravinový řetězec - PS 43/1, vypracovat, vyfotit a poslat do Teams (tým Prvouka 3. A) v týmu Prvouka 3. A) - foto buď stáhneš do počítače a přiložíš z počítače nebo pošleš na email, z emailu stáhneš do počítače a poté přiložíš. Učebnice hygieny. Učebnice hygieny v PDF formátu má 14 stran. Žáci si vyrobí skákacího bacila, mají najít ve třídě schované bacily a dozví se spoustu zajímavých věcí o... vložil: Pomoc učitelům. vloženo: 10.10.2012 Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Prvouka 3. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU. Ž I V Á P Ř Í R O D A : Živočichové.

Základní rozdění živočichů - obratlovci, hmyz - YouTub

Savci. Živočichy dělíme na obratlovce a bezobratlé. OBRATLOVCI mají kostru, jejichž páteř je složena z obratlů . Do této skupiny živočichů patří savci, ptáci , ryby, obojživelníci a plazi. SAVCI. patří do třídy obratlovců a v současné době osídlují téměř celý svět. Povrch těla DUM je určen k ověření vědomostí a znalostí žáků za 1. čtvrtletí 3. ročníku. Mohou ho doplňovat přímo na počítači i v tištěné podobě. Témata podle učebnice Já a můj svět - Nová škola. Klíčová slova. čtvrtletní písemná práce, dopravní značka, obec, krajina, ZŠ, prvouka, 3. ročník. Relevantní.

Poznávej 2 - zvířata domácí, volně žijící (oboustranná

www.brumlik.estranky.cz - Prvouka - 3.ročník - Obratlovc

QUIZLET - ZKOUŠENÍ quizlet.com/91737709/flashcards CRAM HRY www.cram.com/flashcards/games/jewel/opakovani-2-rocniku-6130262 OPAKOVÁNÍ UČIVA 2 3.tř - Prvouka. Učivo 21. 6. - 25. 6. 2021. Program s lektory zlínského muzea na hradě v Malenovicích. Vzdělávací program - ŠUPINY, PEŘÍ, SRST. Savec, pták, plaz, obojživelník, ryba či hmyz - rozpoznávání charakteristických znaků a unikátní vývoj živočichů těchto skupin, zábavné aktivity a hry Prvouka pro 3. - 4. roční Obsah tuků ve 100 gmořských ryb druh ryby energie (kJ) tuk (g) tuk (%) cholester ol (mg) vícenenasycené mastné kyseliny (mg) omega 3 omega 6 sleď 993 20,5 17,4 106 2541 31 Třídíme obratlovce - savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby. Na prvním řádku pojmenuj živočichy. Na druhém zvol skupinu obratlovců - savec, pták, plaz, obojživelník, ryba. úhoř bažant ještěrka ježek kůň lysec medvěd netopýr obojživel. plaz pták ropucha rosnička ryba savec skokan slepice sumec vlaštovka vrabec zmije

Plazi kladou svá vajíčka, která mají kožovitý obal, vždy na souš.S amice vejce zahrabávají do země, hadi je obvykle kladou do různých prohlubní, vyhnilých kmenů atd. Někteří plazi o snůšku pečují (krajty, krokodýli). líhnutí želv 3. třída. Prvouka. Živočichové - úvod, společné znaky. Milí třeťáčci, ONLINE hodina pro tento týden: se neuskuteční. Úkoly na doma: OBRATLOVCI - mají ve svém těle kostru, základem kostry je páteř složená z obratl. Obec - prvouka 3. třída základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období Statistik Matematika, prvouka - III. třída od 15. 3. do 19. 3. 2021 Podrobnosti Nadřazená kategorie: Domácí úkoly pro žáky Zveřejněno 14. 3. 2021 10:01 Napsal Drahomíra Hladká Ahoj broučinci ze třetí třídy. Opět nám po prázdninovém klidu začíná procvičování matematiky a prvouky

1.Skupina : RYBY obratlovci žijící ve vodě -končetiny přeměněny v ploutve -dýchají žábrami kyslík, který je rozpuštěný ve vodě -rozmnožují se drobnými vajíčky, kterým říkáme jikry Snímek 8 2.Skupina : OBOJŽIVELNÍCI část života žijí ve vodě -zbytek života na souši v blízkosti vody -z jejich vajíček se. 3. 3. 2021. Matematika - společná kontrola domácího úkolu - počítání s římskými číslicemi. Prvouka - opakování co patří do živé přírody (živočichové včetně člověka, houby a rostliny. Opakování základních vlastností živé přírody (dýchají, vylučují, rozmnožují se, Prvouka 3/1 - Pracovní listy k učebnici. Hana Staudková, Lenka Bradáčová. Prvouka 3. třída • Houby Houby. Reklama. Houby: prezentace: Poznáváme houby: test: Houby: test: Zobrazit více informací o učivu. UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies

Prvouka-prezentace 3

PR - uč. str. 39 přečíst, str. 40 - 42 přečíst + zápis, na www.skolakov.eu najdete prezentaci k učivu (dejte prvouka 3. třída,živá příroda, rostliny) Zapsat: Podzemní části rostlin (menší nadpis) Kořeny - pomocí kořenů přijímají rostliny živiny Nadzemní části rostli 3. třída - 21. týden Vážení rodiče, na nový školní rok vybíráme na sešity, výtvarné potřeby a pracovní sešity částku: 661,- Platbu zašlete na účet školy:č.u.2900929017/2010 Změna variabilního symbolu: vzhledem k tomu, že u některých bank nelze zapsat variabilní symbol 12 - ti místní, vzor se zkrátí. Vzor: 9. 12 PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září Škola začíná. Naše škola. Naše třída. Naše škola a její okolí. Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování lidí, pravidla (celoročně)

Prvouka 3. třída - skolakov.e

 1. Třída 3.B Anna Tíková ČJ Prvouka Stavba těla živočichů, Obratlovci - Učebnice str. 58 - 59 - písemně poznámky do sešitů: Stavba těla živočichů obratlovci (páteř z obratlů) bezobratlí (nemají kosti, obratle) Obratlovci
 2. Obratlovci 2. Úvodní prezentace s cílem vzbudit mezi studenty zájem o dané téma. Prvouka - rostliny - 3.ročník 2. Procvičování znalostí z prvouky 3. ročníku. Poznávání rostlin a přiřazování názvů, rozlišování dřevin a bylin, druhů stonků. Angličtina 3. třída 2. Anglický jazyk pro 3. rřídu. 659 stažen.
 3. Živočichové - obratlovci - z učebnice si přečtěte str. 48 - 49 a do malého sešitu si zapište do sloupečku 5 skupin obratlovců - to co je modře napsané a ke každé skupině napište aspoň 3 živočichy, kteří do té skupiny patří
PPT - Stavba těla živočichů PowerPoint Presentation - ID

Kontakty. Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, př. org. Partyzánská 1053 IČ: 48 283 029 č. účtu: 40825824/060 ŽIVOČICHOVÉ NA JAŘE. Živočichové opouštějí na jaře svá zimoviště a vydávají se za potravou. Nabírají síly po zimním strádání z nedostatku potravy. Stěhovaví ptáci se vracejí z teplých krajů. Savcům líná srst. Rodí živá mláďata. Ptákům, plazům, obojživelníkům, rybám a hmyzu se většinou líhnou. Pracovní listy. Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Dějepis Environmentální výchova Hudební výchova Chemie Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodopis Přírodověda Ruský jazyk Vlastivěda Výchova k myšlení v evroých a globálních souvislostech Výchova. 3. ročník 4. ročník angličtina desetinná čísla diktát doplňovačka dějiny geometrie gramatika hudební výchova jednotky logika lušťovka mapa matematika minecraft mluvnice násobení odčítání podstatná jména popis pracovní list prvouka psaní písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy. 3. třída Prv OBRATLOVCI - PTÁCI - pokračování (zapiš do sešitu nebo nalep) 1. Krmiví a nekrmiví - už známe 2. Býložravci - živí se semeny a bobulemi (vrabec, pěnkava, ) 3. Masožravci - živí se drobnými živočichy (čáp, orel, káně, ledňáček, ) 4

Prvouka 3. ročník. 9. 4. - 22. 4. 2020 . Milé dětí, srdečně vás zdravím. Doufám, že se vám dobře daří, že jste zdravé a užíváte si neplánovaného volna. Úkoly, které dostáváte ze školy, je potřeba plnit, ale nic nepřehánějte a dopřejte si také odpočinek a zábavu. Mám pro vás další úkoly z prvouky, tak se. 1. Obratlovci - křížovka 2. Obratlovci - výkladová prezentace, úvod 3. Ryby - výkladová prezentace 4. Ryby - osmisměrka 5. Ryby - zápis 6. Ryby - puzzle 7. Ryb Systematické dělení obojživelníků ( V současnosti žije asi 2 000 druhů ) Třída. Podtřída. Řád. Obojživelníci. Bezocasí. Žáby . Ocasa

www.brumlik.estranky.cz - Prvouka - 3.roční

DUMy + ANOTACE - Prvouka 3. ročník Číslo DUM Název DUM Anotace Klíčová slova 1. Živá a neživá příroda Žák správně zařazuje objekty do skupin. Živá a neživá příroda, výtvor člověka, surovina 2. Měření délky Žák poznává měřidla a jednotky délky. Jednotky délky, měřidla, převod jednotek 3 8/3 -potní -vylučují vodu, mazové -zmašťujíkůži, pachové -vylučují látky k dorozumívání, mléčné -slouží k tvorbě mléka pro výživu mláďat STAVBA TĚLA SAVC 3. fáze - vymění si papíry, doplní, co ještě k tématu vědí 4. fáze - vymění papíry, ty se tak dotanou do rukou původní skupině. Ta zkontroluje napsané texty, vlepí připravené obrázy k tématu nebo dokreslí živočišného zástupce a práci prezentuje před třídou Úkoly pro 3. třídu na pondělí 10.5. Písemně Ma str.23 cv.8- tři sloupečky výsledků. Na pondělí zopakuj vyjmenovaná slova, násobkové řady, učivo prvouky-živočichové-obratlovci, bezobratlí, potrava živočichů, angličtina-slovíčka 8. lekce

Prvouka, 3. - 7. 5. 2021 - Základní škola J. A. Komenského ..

PROJEKT ŽIVOČICHOVÉ - bezobratlí, obratlovci - 3. třída (2017-2018) Libuše Růžičková • Sledovat Komentovat je možné jen po přihlášení se k účtu bezobratlí - pavouci) Veřejný statek • Zvláštní funkční kategorie věcí -věc určená k obecnému užívání -movitá i nemovitá věc (pasáž, park, cesta atd. Přírodověda pro 4. - 5. třídu. Výukové materiály jsou určeny žákům pátého ročníku. Prvních deset z nich je zaměřeno na lidské tělo. Seznamuje žáky s jednotlivými orgánovými soustavami člověka. Druhá polovina učebních materiálů třídí živé organismy podle společných znaků. Pomocí obrázků a různých. Člověk a životní prostředí. Základní škola Choltice, okres Pardubice - Učíme se pro život Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí IC Prvouka 3 třída živá příroda test Savci - skolakov.e . UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK: Živá příroda - živočichové: Žák: - rozliší houby, rostliny a živočichy - na příkladech z okolí popíše stavbu těla savců a znaků života - zařadí známé zástupce živočichů do skupin podle stavby těla a podle toho, čím se ži

Prvouka 3. ročník, Rostliny na jaře [PDF, 891 kB] Prvouka 3. ročník, Rozdělení živočichů [PDF, 1,5 MB] Prvouka 3. ročník, Společné znaky živočichů [PDF, 2,2 MB tělo vyšších rostlin (kormus) je zpravidla rozlišeno na kořen, stonek a listy u mechorostů a kapraďorostů je pohlavní rozmnožování závislé na vodě (jinak. Prv - Kvetoucí a nekvetoucí rostliny: V 3. třída ústně doplň věty. - Léčivé, jedovaté a zvláště chráněné rostliny: uč. 41 čti a sleduj obrázky + V 3. třída ústně doplň věty. Dnešní jeden e-mail tedy obsahuje (pošlete dnes do 20.00): M: 2krát foto online cvičen 2. 3. 2021 Dotazník pro zákonné zástupce žáků 3. - 5. tříd k distanční výuce zde. Možno vyplnit do 8. 3. 2021. Děkujeme za vyplnění. 27. 2. 2021 Vláda na svém jednání 26. 2. 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o uzavření všech základních škol Učivo v době karantény - 3.A Zadáno dne 10.5.2021: Český jazyk, 10.-14.5.2021: 10.5.2021: opak.- pád pods. jmen, učebnice, str.89/5, PS, str.59/3, písanka.

Zatím pod nadpisem 3. třída. Správce našich stránek to jistě brzy změní na 4. třída : - ). Abyste mohli dětem začít vyjednávat různé kroužky, napíši Vám zatím alespoň koncové hodiny rozvrhu. Rozvrh jednotlivých hodin si děti napíší v prvním týdnu. PRVOUKA: - obratlovci - savci, ptáci, ryby, plazi. Prvouka Živočichové Obratlovci - opakuj si Třídění živočichů podle druhu přijímané potravy Rozmanitost života v přírodě - uč. str. 56, 57 Práce v pracovním sešitě Herbář (11.5. 2012 Autor: Karin ahlíková Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres runtál, příspěvková organizace VY_V/2_Inovace_51_Živočichové 3. roč Apply skolakov3c.sweb.cz coupons & promos to your online order to receive the best discounts. Hurry up before the offers expire

Video: Prvouka Materiály Pomoc učitelů

DUMY.CZ Materiál Prvouka - opakování 3. roční

Prvouka 2. ročník Předmět je členěn do okruhů: 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho svět Celoročně projekt - Zdravé zuby Září KDE ŽIJEME Naše třída Materiály, pracovní listy a online aktivity pro školáky. Hledat . 2. ročník 3. ročník 4. ročník angličtina aritmetika diktát domškolácí doplňovačka dějiny gramatika hudební výchova logika lušťovka mapa matematika minecraft mluvnice obojživelníci obratlovci odčítán. 3. třída - Dětské strán Prvouka- 3. třída - Krajina v okolí domova - Rostliny či vyplněn pracovní list, přineste s sebou. Jaro v přírodě - Hospodářská zvířata - prezentace, Poznáváme hospodářská zvířata podle hlasu ; Slovní úlohy - pracovní sešit str. 42 a str. 43/3,4,5 Sčítání a odčítání do 100 - pracovní sešit str. 48/2 PŘÍRODOVĚDA 4.ROČNÍK Neživá příroda -horniny a nerosty . Neživou přírodu tvoří: slunce voda půda nerosty a. 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída Geometrie Prezentace o vod Naše třída. Naše třída - 3. ročník - Týdenní plán učiva. Týdenní plán učiva 22. 5. - 26. 5. 2017 - Škola v přírodě Prvouka: Zápis do sešitu: Obratlovci, Bezobratlí.

Prvouka 3. třída :: ŠKOLÁKO

 1. UČIVO PRO SAMOSTUDIUM: 30. 3. 2020 - 3.4. 2020; Předmět: Učivo: Úkoly a termíny: Český jazyk Spojky, částice a citoslovce Učebnice -str. 94 a 95.
 2. - samostatně po on - line: pracovní sešit strana 29, cvičení 1, 2, 3 - Početník II. - strana 18 - do pondělí 19. 4. 2021 . 4. hodina: ANGLICKÝ JAZYK - zadání vloží paní učitelka na naše třídní stránky a do TEAMS . 5. hodina: PRVOUKA. STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ - OBRATLOVCI - podívejte se na výukové video
 3. Smyslem Wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu RVP.CZ s akcentem na podporu online spolupráce a sdílení
 4. Prvouka Hodiny - poslat mailem do pátku 20.3., výživa - poslat mailem do 20.3. Jak lidé žijí a pracují - pracovní sešit str. 29 - 31 zkontroluji po návratu dětí do školy Třída 3.A 16
 5. Třída: 3.B Třídní učitel: Valerie Soukupová Zadávací období: 3.5. - 7.5. Tento týden máme prezenční výuku, nezapomeňte na test z prvouky a matematiky!!! Předmět: Český jazyk • Neustále opakovat vyjmenovaná slova b, l, m, p, s!!! (například z umíme česky

Savci - PRO ŠKOLÁK

Prvouka Obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi a ptáci Učebnice - str. 54 a 55, pracovní sešit - str. 41: 22. 3. se naše třída zúčastnila programu PPP z Ústí nad Orlicí s názvem Před tabulí, za tabulí. Učíme se společně lépe vycházet, komunikovat, více se o sebe zajímat a chovat se k sobě hezky, aby nám. Náměty a informace můžete čerpat ve knize Prvouky na str. 41 a 46-53. 3. TŘÍDA. Jaro - rozmanitost přírody - jarní měsíce, významné dny, znaky jara - rostliny a živočichové na jaře. Živočichové - společné znaky živočichů - stavba těla živočichů: obratlovci / obojživelníci / plazi / ptáci a savc 3. TŘÍDA. Třídní učitelka: Irena Frantálová Anglický jazyk. Český jazy 27.6.2021 / Učitel / Novinky - 3. třída ZŠ. Třeťáci, téměř čtvrťáci, blíží se závěr příliš nepovedeného školního roku. Věřím, že alespoň jeho finále se nám vydaří. Hodně bude záležet na nás. V pondělí nás opět čeká společné testování. Už to známe. Přineste si ještě tašku, odnesete si věci.

Prvouka • Přečti si v učebnici str. 48 • Napiš / vytiskni si zápis: Vnitřní a vnější stavba těla: Živočichy dělíme na obratlovce a bezobratlé. Obratlovci mají kostru a jejich páteř je složená z obratlů. Mezi obratlovce patří: ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci Měření teploty, opakování. Ročníky: ZŠ 3, Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Této lekci předchází lekce Měření délky a hmotnosti a Měření objemu, času. V závěru lekce shrnujeme celé téma měření, měřidel a jednotek. Autor: Alena Horská 3. ročník - Prvouka: Prv: Živočichové - hmyz Prv: Živočichové - obojživelníci Prv: Živočichové - obratlovci, bezobratlí Prv: Živočichové - plazi Prv: Živočichové - ptáci Prv: Živočichové - ryby Prv: Živočichové - savci Prv: Živočichové - znaky života Prv: Rostliny -kořen, stonek, list Prv: Rostliny a houb Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Této lekci předchází lekce Měření délky a hmotnosti a Měření objemu, času. V z

Člověk a jeho svět - Přírodověda. Učební materiály tvoří pracovní listy. Slouží k procvičování a k prohlubování učiva prvouky a přírodovědy na prvním stupni. Jsou v nich využívány různé metody a formy práce tak, aby vedle prezentovaného obsahu byla práce s nimi pro žáky také zajímavá Prvouka - seznámili jsme se s obratlovci - uč. str. 48, PS str. 45. AJ - dokončili jsme 6. lekci, opakovali otázky typu Is the book on the table?, opakovali jsme předložky in, on, under, četli komiks o Colinovi - uč. str. 41, PS str. 57. Čtení - četli jsme o císaři Rudolfu II. - čítanka str. 9

3.lekce BE HEALTHY! 4.lekce MY TOWN. 5.lekce ON HOLIDAY. 6.lekce A SUNNY DAY. 7.lekce SPACE SCHOOL. 8.lekce WHAT´S ON TV? 8.lekce TIME - určování času. Dny v týdnu. Měsíce v roce. 9.lekce MY FREE TIME 1. 9.lekce MY FREE TIME 2. 10.lekce AMAZING ANIMALS. 10.lekce ANIMAL - BODY. 11. lekce THEN AND NOW. 12. STONE SOUP . Vlastivěda. Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů OBRATLOVCI. vnitřní kostra těla - chrupavčitá (kruhoústí, paryby, některé ryby) kostěná (ostatní) předchůdce dnešních ptáků byl Archeopteryx litographica - měl plazí i ptačí znaky (prsty na horní končetině, drápy, lezl po stromech, zuby, peří, létal, zobák PRV, PŘ: 3. - 4. ročník Z Prvouka pro 3. - 4

PPT - RYBY KAPOR OBYČAJNÝ PowerPoint Presentation - ID:919481

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Prvouka. Prvouka 3.ročník. Prvouka 2.ročník. PRVOUKA - 1. ROČNÍK Moje vlast - Česká republik Prvouka . 3. třída. Milí třeťáci, dnes si zopakujeme, jak se třídí rostliny a podíváme na životní cyklus žáby. Vaším úkolem bude vytvořit obrázek, na kterém bude tento cyklus zachycen. Poproste rodiče, aby vám vytiskli následující stránky. Na posledních stránkách najdete šablonu pro výrobu knížky o životním. 3) do sešitu učebnice M str. 16/3 (stručný zápis, výpočet, odpověď) PRVOUKA. Učivo: Hlavní město-Praha. 1)přečtěte si a vyprávějte si: Praha-je nazývána matkou měst, zlatou kapličkou, stověžatou a opravdu, když se na Prahu díváš z výšky, vidíš samé věže

DUMY.CZ Materiál Čtvrtletní písemná práce - prvouka, 3. roční

 1. obratlovci x bezobratlí, savec, pták.... masožravec.... + zajímavosti Hv - houslový klíč, nota celá - nácvik 11.6. 2021 M - MR - str. 14 - cvičení 34 Písemné odčítání. Čj - procvičovat VS, slovní druhy Prvouka - psali jsme testík na živočichy. - uč. str. 6
 2. Prvouka: učebnice str. 5 3: Živo Výtvarná výchova - 3.třída 29. 3. - 31. 3. Nové zadání paní učitelka neposílá a nechává vám čas na dokončování Prvouka: učebnice str. 5 4-56 : Živ á p říroda - obratlovci - ryby, obojživeln íci, plazi, ptáci, savci.
 3. Učení :: mravenci3. Úvod - 3. ročník - Učení. 30. 5. 2016. Poslední týden před odjezdem do ŠvP: test z prvouky v úterý. děti již nebudou dostávat DÚ. do středy báseň nazpaměť - děti si ji přepsaly

PRVOUKA 3. Orientace v krajin PRVOUKA 3. Krajina mého domova. PŘÍRODOV DA 4. Přírodní spoleenstva v 4. zim -prosinec VLASTIVDA 4. Vodstvo R PŘÍRODOV DA Přírodní spoleenstva v4. 4. zim -leden PRVOUKA 3. Vznik půdy PRVOUKA 3. Mření vlastností látek VLASTIVDA 4. Sámova říše a Velká Morava VLASTIVDA Na úsvitu djin4 Hovořit samostatně o přípravě živočichů a rostlin na zimu (hmyz, obratlovci, zimní spánek, opad listů, oddenky, hlízy). Neživá příroda, rostliny i živočichové v zimě Změřit hmotnost tělesa na vahách (v g, kg), měřit objem odměrným válcem (v ml, l), teplotu teploměrem (ve °C), čas hodinkami a stopkami PS 59/1, 2, 3. Kdo chce nápovědu pro 59/1 napíše mi J . M . PS str. 50 /50/3 - POZOR, přednost má násobení a děleni, nejdříve počítáme závorku/ Uč. str. 61/3 do sešitu - zápis, výpočet, odpověď. Geometrie. Výška trojúhelníku. V mé uč. je to na str. 71, ale vy máte starší vydání, tak si najděte podle nadpisu Třída: 3.A/B/C Počet hodin týdn Předmět: Prvouka Učebnice: Prvouka pro 3. r., Nová škola Třída: III. A, B, C Obratlovci a bezobratlí Základní znaky života, stavba těla 7. Rozmanitost přírody a její ochrana Rovnováha v přírod Předmět: Prvouka Ročník: 3 a 4. ročník Anotace: Žáci pojmenovávají společné znaky živočichů, určují a popisují názvy zvířat na obrázcích, zařazují je do skupin podle potravy, podle způsobu rozmnožování, péče o mláďata Klíčová slova: dýchání, rozmnožování, vylučování, růst a vývoj, přijímán

Měla bych k materiálu několik poznámek, týkajících se slidu o pravěkých plazech. Podle moderních poznatků nejsou dinosauři ještěři, ale patří do skupiny tzv. diapsidních plazů, kam m.j. patří také krokodýli, haterie, ještěři, hadi a někteří autoři sem řadí také ptáky jako přímé potomky jedné z linií dinosaurů Seznámení s dělením živočichů (obratlovci, bezobratlí). Seznámení s dělením obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci). VLASTIVĚDA: Kraj Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský - práce s mapou. Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat. ANGLICKÝJAZY

Přírodověda 4 - Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - učivo a očekávané výstupy. 13.03.2018. 1. Tematický celek: Živá příroda. Názvy kapitol: 1. Houby; 2. Rostliny; 3. Živočichové. Učivo tematického celku: pojem živá a neživá příroda, společné vlastnosti živých organizmů (výživa, příjem vody, růst a. Vyučovací předmět: Prvouka Tematická oblast: Živá příroda Sada: 16 Číslo DUM v sadě: 15 Označení DUM: VY_32_INOVACE_16.15.PLA.PR.3 Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_16.15.PLA.PR.3.ML Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření ve výuce: 24. dubna 2013 Ověřující učitel: Mgr. Romana Placková Třída: III. Domovská stránka » Aktuálně » Přírodověda Přírodověda. 4. ročník. ONLINE CVIČENÍ - NOVÁ. Úkoly na týden od 29.3. do 2.4. Společenstva vod. Vážení rodiče, posílám Vám učení pro domácí přípravu. Nechte děti podle možnosti pracovat samostatně. 11.3. Český jazyk - Vyjmenovaná slova po S učebnice s. 80 cvič. 1, 2a pracovní sešit s.20 cvič. 1 dole Prvouka - Obratlovci pracovní sešit s. Příručka učitele provede učitele krok za krokem novou pracovní učebnicí Hudební výchova 1. Dostupnost: 7 pracovních dní i. Prvouka 2. třída; Prvouka 3. třída; Vlastivěda 4. třída; Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies

Věk: 3.-7. třída Doba trvání: 20-30 min Předložené komponenty: obrázkové karty - 4 ks, kartičky spopisy živočichů a rostlin - 16ks Předměty: prvouka, přírodověda Cíl: Určování běžně žijících vodních organismů podle charakteristických znaků test Český Jazyk - 3.třída ( Čeština) Test vyzkoušen 11794 krát, průměrný výsledek je 80.5%. Která věta je napsaná pravopisně správně? Bára a jeník šli na houby. Bára a Jenda šli na houby

Prvouka :: Ucme-se-hrou-

 1. 1. třída. Český jazyk: Slabikář str. 108 - vyhledat bě, pě, vě. Článek Bělásek vyprávět. PS str. 22, cv. 1-4. Slabikář str. 109- 110, vyznačit ď.
 2. Video: Prvouka 3. tříd 51.3 Neživá příroda Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Svět kolem nás Do neživé přírody patří vše neživé: vzduch voda horniny a nerosty půda 51.4 Živá příroda Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín.
 3. Vyučovací předmět: Prvouka Tematická oblast: Živá příroda Sada: 16 Číslo DUM v sadě: 16 Označení DUM: VY_32_INOVACE_16.16.PLA.PR.3 Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_16.16.PLA.PR.3.ML Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření ve výuce: 26. dubna 2013 Ověřující učitel: Mgr. Romana Placková Třída: III.
 4. PRVOUKA: živočichové - obratlovci, ryby, obojživelníci. INFORMACE PRO RODIČE: 26. 5. - úterý: fotografování: celá škola - 35Kč třída - 35 Kč samostatně - 75Kč / 3 kusy, každá další 25 Kč průkazové foto - 80Kč / 4 kusy skupinky - 25Kč (pokud je dítě na fotce ve skupině, musí si fotku zakoupit) 28. 5
 5. ulý týden vynechali. Snad je to příjemná látka, děti, když si nakreslí obrázky, mohlo by je to bavit a pochopí to lépe. Prosím zapsat do sešitu prvouky: STAVBA TĚLA ŽIVOČICHů
 6. Prvouka 3. třída. Domova, rodina, škola. Dopravní značky. Pravidla pro chodce a cyklisty. Bezpečnost silničního provozu . Testi.cz - Jiné vědy. test prvouka 3.třída 1. jdi na vlastní test/obsah stránky Matrace ovlivňuje náš život, i když si to neuvědomujeme. Správně zvolená matrace přináší kvalitní spánek, od.

3.tř - Prvouka - ZŠ a MŠ Tečovic

 1. Obratlovci mají vnitřní kostru složenou z kostí a páteř z obratlů. Bezobratlí živočichové nemají žádné obratle ani jiné kosti. Obratlovci: mají vnitřní kostru složenou z kostí a páteř z obratlů, do této skupiny živočichů patří → ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci
 2. F. Formáty souborů: F - Activ Inspire (*.flipchart) PPT - Microsoft PowerPoint (*.ppt) PDF - Adobe Acrobat (*.pdf) V případě zájmu o některých z DUM nás kontaktujte na zsdrevohostice@zsdrevohostice.cz
 3. Prvouka hrou - Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ. Zpestřete výuku prvouky zábavnými aktivitami. Stolní hra o světě kolem nás jako bonus! Učivo probírané ve škole je dobré procvičovat a upevňovat. Nejlépe zábavnou a hravou formou, která bude děti bavit. Na principu škola hrou je postaven i tento pracovní sešit
 4. Domácí a hospodářská zvířata 2. třída Podnebné pásy 5. třída Obratlovci 5. třída Učivo: živočichové - průběh a způsob života, výživa, význam v přírodě a pro člověka Výstupy: žák zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách; nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 5. Prvouka, vlastivěda, přírodověda 26. 4. - 7. 5. 2020!!! Plán je pro všechny ročníky na dva týdny, vzhledem ke státním svátkům! 3. třída - PRVOUKA Společné znaky živočichů 4. třída - PŘ + VL Ekosystém okolí lid. obydlí Lucemburkové 5. třída - PŘ + VL Kožní soustava + smyslová soustava Obrození
 6. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

3. třída prvouka savci. Savci, ptáci, plazi - opakován Obratlovci - kvíz Find the match. by Katerina100. Třídění živočichů Group sort. by Sedlakhana. Slova podřazen. Nabízíme učebnici Přírodopis 7.r. ZŠ - učebnice (nová generace) od autora/ů Pelikánová Ivana, Čabradová Věra, Hasch František, Sejpka Jaroslav z nakladatelství FRAUS