Home

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé

Otčenáš - Wikipedi

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. [Neboť tvé je království i moc i sláva. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, - posvěť se jméno tvé - Přijď království tvé. - Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. - Chléb náš vezdejší dej nám dnes. - A odpusť nám naše viny, - jako i my odpouštíme našim viníkům. - A neuveď nás v pokušení, - ale zbav nás od zlého Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. - Amen. Modlitba Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen

Otče náš - Víra

 1. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Apoštolské vyznání víry. Věřím v Boha
 2. Otče náš. Otče náš, jenž jsi na nebesích. posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého
 3. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. následuje 3x Pozdravení andělské

Modlitba Otče náš. Text modlitby: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc a sláva na věky. OTČENÁŠ: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého

Pin on DEN PRO TEBE

Ukaž píseň na Our Father, which Art in Heaven Thy name Otče náš, jenž jsi v nebesích Posvěť se, jméno tvé. Our Father, which Art in Heaven Hallowed be, Thy name Otče náš, jenž jsi v nebesích Posvěť se, jméno tvé. Thy Kingdom come, Thy will be done Přijď království tvé, staň se tvá vůle Modlitba Páně - Otče náš. Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva navěky.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 1 Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou Otče náš, JENŽ JSI NA nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme našim viníkům . A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Otče náš, jenž jsi na nebesích. Náš Bůh je.

HopeTV Czech - YouTube

 1. Otče náš, jenž jsi na nebesích Posvěť se jméno Tvé Přijď království Tvé Buď vůle Tvá jak v nebi tak i na zemi Chléb náš vezdejší Dejž nám dnes A odpusť nám naše viny Jako i my odpouštíme naším viníkům A neuveď nás v pokušení Ale chraň nás od zlého [Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.] Ame
 2. Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno tvé, přijď Království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim, a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest Království i moc i sláva na.
 3. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naším viníkům. a neuveď nás v pokušení
 4. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou
Otče náš | otče náš - text modlitby páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích (Otakar Pinkner, Matouš 6,9-13; Lukáš 11,2-4) Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Požehnané a vyvýšené, svaté je jméno Tvé. Požehnaný Pane na nebesích, přišel jsi ze slávy, drahocennou a svatou krví platil jsi za náš hřích. Prosíme Tě dej nám Pane sílu. Otče náš, JENŽ JSI NA nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Pozdravení andělské. Zdrávas, Maria. Otče náš 1. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvoje, přijď království tvé, buď vůle Tvoje, posvěť se jméno Tvoje. 2. Jako v nebi, tak i na zemi, posvěť se jméno Tvoje, chléb náš vezdejší dej nám, Pane, dnes, posvěť se jméno Tvoje. 1/2 Otče náš 3

Sandra - Dear God If You Exist - text, překlad

 1. Modlitba Páně je modlitba, kterou Ježíš naučil své přátele a kterou se od té doby modlí všichni křesťané. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes
 2. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur.
 3. Motlitba Otče náš Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého
 4. NEDĚLE Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď Vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v poušení, ale zbav nás od zlého. Amen
 5. Před jídlem: Otče náš, jenž jsi na nebesích!Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej z nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věkův
 6. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Následuje 3x Pozdravení andělské
 7. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen

Modlitba Páně - Církev

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého 911 - Otče náš, milý Pane JÁ: Otče náš, jenž jsi na nebesích. BŮH: Prosím?. JÁ: Nepřerušuj mne, Pane, já se modlím!. BŮH: Ale tys mne přece volal!. JÁ: To ne, vlastně jsem tě nevolal.To my se jen tak modlíme Otče náš, jenž jsi na nebesích BŮH: Tys mě volal, oslovil mě, chceš tedy začít se mnou rozhovor - nebo ne?. JÁ: Posvěť se jméno tvé Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen . Apoštolské vyznání vír Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky

Modlitba Páně - Evangne

 1. — nezapomínej navěky na ty, kdo již zemřeli. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
 2. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se Jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v Nebi tak i na Zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od všeho zlého
 3. Otče náš - text modlitby Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše..
 4. Každý křesťan zná modlitbu Otče náš. Je to jediná modlitba, kterou Ježíš naučil své učedníky. Samotná tato skutečnost by nás měla přimět, abychom se pečlivě na tato slova podívali. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď Království Tvé
 5. Otče náš, jenž jsi na (nebo: v) nebesích, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvěť se jméno tvé, posväť sa meno tvoje, přijď království tvé, príď kráľovstvo tvoje, buď vůle tvá: buď vôľa tvoja, jako v nebi, tak i na zemi. ako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes: Chlieb náš každodenný.
 6. Otče náš.... Zdrávas Maria.... Buď veleben.... Otče náš - text modlitby Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v.
 7. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v Nebi tak i na Zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Tweet

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v Nebi tak i na Zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. La diversité des témoignages historiques est presque infinie. Tout ce que l'homme dit ou écrit, tout ce qu'il fabrique, tout ce qu'il touche peut et doit renseigner sur lui A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé

Tato modlitba se dělí na 7 proseb: 1) Otče náš, jenž jsi na nebesích, 2) posvěť se jméno tvé. 3) Přijď království tvé. 4) Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 5) Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 6) A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 7) A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme viníkům našim. a proveď nás pokušením a zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království nebeské Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi. Chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého Otče náš . Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Andělské pozdravení. Zdrávas, Maria. Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého Otče náš, jenž jsi na nebesích, (Dlaně zvedneme vzhůru do výše ramen.) posvěť se jméno tvé. (Dlaně zvedneme vzhůru až nad hlavu.) Přijď království tvé. (Stoupneme si na špičky a vytvoříme co nejvyšší korunu ze zvednutých rukou.) Buď vůle tvá (Dlaně jsou před tělem a otáčejí se střídavě nahoru a. Otče náš. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého. [Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Pater noster, qui es in caelis: sanctificétur.

Základní modlitby (česky i latinsky

Zde se nacházite > Modlitba: Modlitba Páně (Otčenáš) Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům Otče náš. Otče náš jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes. a odpusť nám naše viny, jako i mi odpouštíme našim vynikům. a neuveď nás v pokušeni, ale zbav nás od všeho zlého. Amen . Modlitba před spaní

Nebo: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš: Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích posvěť se jméno tvé. Přijd' království tvé. Bud' vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes Ježíš řekl svým učedníkům: Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé X: Otče náš, jenž jsi na nebesích Bůh: Prosím? X: Nepřerušuj mne, Pane, já se modlím! Bůh: Ale tys mne přece volal, ne? X: Ale to my se jen tak modlíme Otče náš, jenž jsi na nebesích Bůh: Tys mě volal, oslovil mě, chceš tedy začít se mnou rozhovor - nebo ne? X: Posvěť se jméno tvé! Bůh: Myslíš to vážně. Modlitba Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. - Amen (Mt 6,9-13 1. Zrození v Jednotě - Otče náš, jenž jsi na nebesích, Abvún d-bá-šmája. Ty, jenž zrozuješ - Otče Bože / Matko Bohyně, Stvořiteli Všeho-Co-Jest. 2. Očištění místa (těla, srdce, celé své bytosti), aby Jméno mohlo žít - posvěť se jméno tvé. Netkádaš šmac

(Obraz Božího milosrdenství) Znamení Kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. -Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť.. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode všeho zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva.

Modlitba páně v několika jazycích :: Farnost Velké Pavlovic

Modlitba Páně je modlitba, kterou Ježíš naučil své přátele a kterou se od té doby modlí všichni křesťané. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny Otče náš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen 9: Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. 10: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. 13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen

Video: „Otče náš - hebrejsky, aramejsky, arabsky a latinsky

001 - Modlitba Páně Kancioná

OTČE NÁŠ. JÁ: Otče náš, jenž jsi na nebesích BŮH: Prosím? JÁ: Nepřerušuj mne, Pane, já se modlím! BŮH: Ale tys mne přece volal! JÁ: To ne, vlastně jsem tě nevolal. To my se jen tak modlíme Otče náš, jenž jsi na nebesích BŮH: Tys mě volal, oslovil mě, chceš tedy začít se mnou rozhovor - nebo ne? JÁ: Posvěť se jméno tvé Část A: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá. Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2014/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu)) tex

Základní modlitby - ruzenec

Otče náš - Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům Otče náš, jenž jsi na nebesích. Nový, znovuzrozený člověk se začíná modlit slovem Otče, poněvadž už začal být synem. Neboť se praví: A těm, kteří jej přijali, dal moc, aby byli dítkami Božími (Jan 1, 12) — aby se nedali odradit od svého úmyslu nezdarem nebo lidskou lhostejností. Prokaž našim zemřelým bratřím a sestrám své milosrdenství — a nevydávej je do moci zlého ducha. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi

Otče náš text - otče náš - text modlitby páněPosoda za zdravo kuhanje in kvalitetni pripomočki: OtčeFolklorika — Česká televizePPT - STAROSLOVĚNSKÁ LITERATURA PowerPoint Presentation