Home

Alé státy střední Evropy

PPT - Geografická charakteristika Střední Evropy I

Státy Střední Evropy 1) Státy tzv. Visegrádské čtyřky Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko 2) Alé země Švýcarsko, Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko + někdy Slovinsko VYHLEDEJ NA MAP Německo má výhodnou geografickou polohu ve střední Evropě. Má přístup k Severnímu a Baltskému moři. Sousedí s devíti státy (od severu Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko) s nimiž má převážně přírodní hranice. V letech 1949 - 1990 bylo Německo rozděleno.

| Střední Evropa - Německo a alé země - zeměpis | Strana 2 | Odkaz: https://studijni-svet.cz/stredni-evropa-nemecko-a-ale-zeme-zemepis STŘEDNÍ EVROPA- alé státy. Stát. Kód-MPZ-id RAKOUSKO. AUT-A-.at. Österreich ŠVÝCARSKO. CHE-CH-.ch. Schweiz-Suisse-Svizzera-Svizra LICHTENŠTEJNSKO. LIE-FL-.li. Liechtenstein Vlajka. Rozloha v tis.km2. 84 ( E 20 ) 41 ( E 31 ) 0,16 ( W 188 - E 40 ) Obyvatelstvo v mil. 9 8 0,04 ( W 187 - E 40 ) Hustota ob. v ob./km2. 101 198 227.

Alé země střední Evropy. 1. Pojmenuj jednotlivé státy střední Evropy. 1 . 2. Podle charakteristik poznej alou zemi střední Evropy. Přímořská republika, která vznikla po rozpadu Jugoslávie v roce 1991.----- Federativní vnitrozemský stát, který se skládá z 9 spolkových zemí. Úředním jazykem je němčina.. Měna euro EUR € Evroá unie , NATO EU 1958. NATO 1949 Hlavní město Paris (U11 mil) - E2 C2,M13 Administrativní členění 18 regionů, ty jsou dále děleny do 101 departementů STŘEDNÍ EVROPA- alé státy. •Většina států členy také NATO (kromě Švýcarska, Rakouska a Lichtenštejnska) •Státy střední Evropy můžeme rozdělit: -Alé státy: Německo, Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko, Slovinsko -Státy Visegrádské čtyřky: Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republik Pojem střední Evropa byl poprvé patrně užit na vídeňském mírovém kongresu, kdy byl takto označován prostor dnešního Německa a Beneluxu (Europe intermédiaire).. Spíše než fyzické uskupení je pojem střední Evropa symbolem sjednocení, v kontrastu s Východem reprezentovaném Osmanskou říší a Ruskou říší a do první světové války se lišil od Západu tím. VÝCHODNÍ EVROPA - RUS. Stát. Kód-MPZ-id RUSKÁ FEDERACE. RUS-RUS-.ru. Rossijskaja federacija ( РОССИЯ ) Vlajka Rozloha v mil.km2 17,1 ( W 1) , evroá část 4,0 ( E 1 ) Obyvatelstvo v mil. 145 ( W6 - CHN,IND,USA,IDN,BRA ), evroá část 107 ( E 1 ) , přes 100 národů a národností , úbytek obyvatelstva Hustota ob. v ob./. km2 8 , evroá část 27 Státní zřízení fR.

  1. STŘEDNÍ EVROPA Státy Střední Evropy: 1) Státy tzv. Visegrádské čtyřky (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) 2) Alé země (Švýcarsko, Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko) + někdy Slovinsko Přírodní podmínky: mírný pás s oceánským až kontinentálním podnebím (+vysokohorské), listnaté a smíšené lesy, pestrý povrch (mladé velehory, usazeninami vyplněné.
  2. ulosti a je tomu tak dodnes. [1] Obrázek 1 - Mapa Střední.
  3. STŘEDNÍ EVROPA alé státy - Švýcarsko, Lichtenštejnsko stát Visegrádské skupiny - Maďarsko. Švýcarsko Švýcarská konfederace skládá se z 26 kantonů - federativní republika patří mezi tzv. alé země (Rakousko, Lichtenštejnsko
  4. STŘEDNÍ EVROPA VÍCE O STŘEDNÍ EVROPĚ ZDE KLIKNUTÍM NA VLAJKU STÁTU ZÍSKÁTE VÍCE INFORMACÍ Státy Střední Evropy: 1) Státy tzv. Visegrádské čtyřky (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) 2) Alé země (Švýcarsko, Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko) + někdy Slovinsko Přírodní podmínky: mírný pás s oceánským až kontinentálním podnebím (+vysokohorské.
  5. STŘEDNÍ EVROPA . středoevroé státy Německo alé státy - Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsk

Střední Evropa - Německo a alé země - zeměpis

Střední Evropa. Střední Evropa není žádná aliance nebo jiné společenstvo. Střední Evropou je myšleno území, na němž se rozprostírá několik velkých a menších států, které kromě skutečné centrální polohy mají společné i to, že je nelze zařadit k žádné jiné skupině států, a to nejen z hlediska zeměpisného, ale i kulturního a historického Státy střední Evropy. Dozvuky studené války pojem střední Evropa vůbec neuznávají (Západní Evropa- Německo a Alé státy, zbytek země patří jakoby do východní Evropy). Budu se zabývat celkem jako STŘEDNÍ EVROPOU. - Od 16. Století byla velká část oblasti pod nadvládou Habsburků do pozdější Rakousko- Uherské.

Alé země. Pracovní list k procvičení alých států. porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových. Střední Evropa test: 1. Do kterých států střední Evropy zasahují Vysoké Tatry? 2. Kterým státům říkáme Alé státy? 3. Která hlavní města střední Evropy leží na Dunaji? 4. V kterých státech střední Evropy se těží sůl? 5. Který stát ve střední Evropě je největší 6 Nejlidnatější země EU a 2. nejlidnatější země Evropy. 16. nejlidnatější země světa, dlouhodobě mírně záporný přirozený přírůstek. Fyzická geografie členitost: Baltské moře, Severní moře, Jutský poloostrov, ostrov Rujana (Rügen), Východofríské a Severofríské ostrovy, ostrov Helgoland Střední Evropa. křižovatka cest, významné dějiště historických událostí EU, NATO, Schengenský prostor; Centrální Evropa byla po 2.světové válce rozdělena tzv. Železnou oponou; Průmysl, stroje, automobily, technika s vysokou PH, horší úroveň na východě (Visegrád), než-li západní země (Alé) STŘEDNÍ EVROPA Státy Střední Evropy: 1) Státy tzv. Visegrádské čtyřky (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) 2) Alé země (Švýcarsko, Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko) Přírodní podmínky: mírný pás s oceánským až kontinentálním podnebím (+vysokohorské), listnaté a smíšené lesy, pestrý povrch (mladé velehory, usazeninami vyplněné kotliny , ledovcem.

PPT - Evropa – střední Evropa úvod PowerPoint Presentation

Střední Evropa - Německo a alé země - zeměpi

Střední Evropa - Wikipedi

Střední Evropa Maďarsk

Slovinsko :: Modra-barva

Geografická charakteristika států Střední EvropyDo zemí střední Evropy řadíme Německo, Alé země (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko) a země Visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).Nejvýznamnějším státem střední Evropy je bezesporu Německo.-mírný pás, rozmanitý povrch, vyspělé. 10. Střední Evropa. osídlena před dvěma tisíci lety (Germáni), od 16. století většina pod nadvládou Habsburků, později Rakousko-Uhersko. po násilném rozdělení oblasti železnou oponou nastal rozvoj vzájemných vztahů (všechny postsocialistické státy střední Evropy se staly členy EU název DUM Alé státy - Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko metodická poznámka k využití Výuková prezentace na Alé státy - Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko. Určeno pro frontální výuku s celou třídou. Vhodné pro nižší gymnázium Na mapě střední Evropy vyznačte, kde se nacházejí státy: ČR, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko. Napište názvy jejich hlavních měst (hvězdičky). V následující křížovce je tajenkou část jedné alé země. Které?....

Evropa - Střední Evropa - Úvod a Alé země (formát ppt, velikost 360KB) Evropa - Střední Evropa - výukové materiály (webové prezentace Gymnázia Jaroše Brno) Evropa - Střední Evropa - Slovensko, Polsko, Maďarsko (formát ppt, velikost 408KB) Evropa - Slovensko - interaktivní mapa krajů (formát ppt, velikost 170KB Alé země. Alé země jsou evroé státy, na jejichž území leží pohoří Alpy. Patří mezi ně 5 až 7 evroých států. Jedná se o především o skupinu pěti zemí, která patří do střední Evropy (spolu se zeměmi Visegrádské skupiny). Ačkoliv i Francie a Itálie mají pohoří, které jsou součásti Alp, nejsou. 12. Alé země 13. Státy střední Evropy a Německo 14. Severní Amerika 15. Země Střední Ameriky 16. Jižní Amerika - podoblast Mid Atlantic 17. Jižní Amerika - podoblast South Atlantic 18. Japonsko a korejské státy 19. Východní Asie 20. Jižní Asie 21. Jihovýchodní Asie 22. Jihozápadní Asie 23. Austrálie, Oceánie 24. 8. ročník. Evropa - úvod. 10 základních evroých rysů. Historický vývoj Evropy. Fauna a flóra Evropy. Přírodní podmínky v Evropě. Přírodní oblasti Evropy. Alo-karpatská oblast. Atlantská Francie

Video: Evropa, střední státy Maturitní otázky ze zeměpisu

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Geografické rozhledy - Střední Evropa Vyšlo další číslo časopisu Geografické rozhledy. Téma čísla je Střední Evropa. Před 17 lety se Evroá unie rozrostla o deset členských států. Z velké části šlo o země visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) Dalším státem ve střední Evropě je Rakousko, náš jižní soused. Je to federativní republika skládající se celkem 9 spolkových zemí. S Rakouskem sdílí hranice celkem 8 států, konkrétně Německo, Česká republika, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Itálie, Slovinsko, Maďarsko a Slovensko. Klima v této hornaté zemi je velmi. Podtrhni státy, které patří do regionu : Slovinsko, Ukrajina, Itálie, Polsko, ČR, Maďarsko, Dánsko, SRN, Belgie. 2. Z výše uvedených států střední Evropy vypište ty, které procházejí či prošli transformací a pojem vysvětlete. 3. Pro které země regionu a jejich hospodářství je nejdůležitější cestovní ruch Střední Evropa Nauč se, zapiš nebo nalep do sešitu a vyplň pracovní list Střední Evropa - úvod Ke střední Evropě patří: Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. - některé státy jsou přímořské a některé vnitrozemsk

Alé země - Digitální učební materiály RV

STŘEDNÍ EVROPA • Severní část vyplňují nížiny (např. Středopolská) • Jižní část velehory Alpy • Západní část velehory Západní Karpaty • V oblouku Karpat leží Velká uherská nížina • Prameniště velkých řek: Dunaj, Rýn, Odra, Labe • Hospodářsky nejvyspělejší státy Alé země Alé země.doc (26 kB) Střední a východní Evropa . Střední a východní Evropa.doc (74,5 kB) Zeměpis Aktuality Pracovní listy Evropa Fyzická geografie Socioekonomická geografie Česká republika Slepé mapky Témata prezentací. Střední Evropa - státy Visegrádu: Žák získá základní vědomosti o regionu střední Evropy a jejího rozdělení na alé státy a státy Visegrádské skupiny. Materiál je určen k výkladu a práci s mapou. Kód vzdělávacího materiálu: Prir2-29 Ročník: VIII. Datum odučení vzdělávacího materiálu: 3. 11. 2011. V rámci definice OSN patří všechny evroé postkomunistické země do východní Evropy (např. z hlediska kvót do orgánů OSN) Možné řešení: Střední Evropa se dělí na alé země (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Slovinsko) a Visegrádskou čtyřku (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko

STŘEDNÍ EVROPA - Německo, alé země zapsat a projít prezentaci, učebnice str 69 - 71 Z8 - Střední Evropa - alé země.pdf (1.88 MB) vypracovat otázky JIŽNÍ EVROPA do 16.2. poslat Z8 - Jižní Evropa - pracovní list 1.část.docx (161.1 kB) nebo pdf. Z8 - Jižní Evropa - pracovní list 1.část.pdf (1.2 MB) úterý 2.2 Státy střední Evropy se vyznačují vysokou hustotou zalidnění a rozdrobenou sídelní strukturou (hustá síť drobných sídel a malých měst). Pokles počtu obyvatel zmírňuje silné přistěhovalectví, zejména do Švýcarska a Německa (Turci). Ekonomika . Ekonomickým gigantem je Německo. Ekonomická úroveň klesá směrem na. Seznam galerií. Severní Evropa (bez obrázků) Britské ostrovy (18 obrázků) Francie, Benelux (18 obrázků) Německo, alé země (8 obrázků) Střední Evropa (bez obrázků) Jižní Evropa (bez obrázků) Jihovýchodní Evropa (1 obrázek) Východní Evropa, Rusko (bez obrázků

Poznámka: Střední Evropu definuji ve smyslu jednotlivých států jako užší a širší. Užší je tvořena postkomunistickými státy Visegrádské čtyřky a dále alými zeměmi Německem a Rakouskem. Do širšího pojetí střední Evropy řadím ještě další alé země - Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Slovinsko Další střední Evropa se začala formovat až po pádu železné opony. Nyní je tato střední Evropa geopoliticky a ekonomicky sjednocená, především díky Evroé unii. Přejeme příjemné čtení a krásné léto. Snad už i s možností cestovat, třeba alespoň do dalších zemí střední Evropy. Miroslav Šifta.

10. a) Jižní Evropa b) Tvar reliéfu mořského dna, pohyby mořské vody 11. a) Severní Evropa b) Pásmový čas, slapové jevy 12. a) Alé státy b) Biosféra 13. a) Státy střední Evropy - Polsko, Maďarsko, Slovensko b) Vzduchové hmoty, atmosférické fronty, cyklóny, anticyklóny 14. a) Jihovýchodní Evrop 22) Severní Evropa a pobaltské země 23) Jižní Evropa 24) Západní Evropa: Velká Británie a Irsko 25) Západní Evropa: Francie a Benelux 26) Střední Evropa - Německo a alé země 27) Střední Evropa - země Visegrádské skupiny (Polsko, Slovensko, Maďarsko) 28) Integrační procesy v Evropě Státy a moře •10 -Severní moře •11 -Baltské moře •13 -Středozemní m. •1. -Německo -alé louky -chov skotu (mléko), •největší světový producent magnezitu, Střední Evropa Author: Jaroslav Páte 03_Alé_státy_pracovní_list.doc .doc 431,00 kB 0× 04_Alé_státy_test.doc .doc 325,50 kB 0× 05_Střední_Evropa.ppt .ppt 40,94 MB 1× 06_Střední_Evropa_pracovní_list.doc .doc 394,50 kB 0× 07_Střední_Evropa_test.doc .do

Střední Evropa a alé státy leží na rozhraní těchto dvou vzduchových hmot a tvoří se zde tak velmi silné bouřky. Ve velmi dynamickém prostředí (střih větru přesahuje 15 m/s) se tvoří i supercely, které produkují obří kroupy. Mapa zachycuje místa (zeleně), kde se v tomto týdnu v Evropě vyskytly kroupy, zdroj: Eswd.e Státy Evropy: Belgie. délka videa 02:31. Animovaný zeměpis zemí Evroé unie. Zábavnou formou předkládá fakta a pomáhá tak nejen dětem vytvořit si hrubou představu o tom, jak to v které zemi funguje. Dnes si společně poskládáme obrázek Belgie

Evropa střední - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Geografie států střední Evropy a Alé státy. a) přírodní podmínky. b) hospodářská úroveň a zaměření zemědělské výroby. c) charakteristika SRN - staré a nové spolkové země. d) Alé státy, hospodářský rozvoj a cestovní ruc Název: Transformující se země střední Evropy - charakteristiky. Autor: Mgr. Vladislav Hána Anotace: Charakteristiky zemí střední E. (rozlohy, počty obyvatel, hl. města, míry urbanizace, měny, mez. zkratky, HDP/os. v přepočtu na paritu kupní síly), výklad dle snímku 4, fotodokumentace nejvýznamnějšího města a řeky region

Střední Evropa - Tiscali

(všechny postsocialistické státy střední Evropy se staly členy EU) • Přírodní podmínky •podnebí je mírné, převážně oceánské (na východ roste kontinentalita) •plošně dominují nížiny, na jihozápadě pak nejvyšší evroé pohoří -Alpy nejvýznamnější řekou je Dunaj, dále pak Labe, Visla, Odra a Rýn. Kde leží střední Evropa a jak vymezit region na základě mentálních map, česko-rakouské vztahy v kostce či jak a proč se proměnilo české a polské pivovarnictví, aplikace pro rozvoj práce s mapou nebo jak využít příběhy v učebnicích zeměpisu - toto i mnoho dalšího se dočtete v novém čísle RG s tématem Střední Evropa Státy bývalého SSSR - východní Evropa, západní Asie. Rusko Německo a alé země Francie a Británie Jižní Evropa Severní Evropa a Benelux Postkomunistické státy střední Evropy - Slovensko, Polsko, Maďarsko Česká republika - poloha, povrch, geologický vývo Před 17 lety se Evroá unie rozrostla o deset členských států. Z velké části šlo o země visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Za střední Evropu jsou v současném všeobecném diskurzu považují hlavně právě země V4

Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

Školní rok: 2020/2021. Vypracovala: Mgr. Jana Kakaščíková . ZEMĚPIS. Témata profilové části maturitní zkoušky. Země jako vesmírné těles Velké státy světa: USA a Rusko (vývoj, srovnání, vliv na světové dění) 20. harakteristika států střední Evropy - Polsko, Maďarsko, Slovensko (přírodní podmínky, hospodářství, vývoj) 21. harakteristika států Jižní Evropy 22. harakteristika států Severní Evropy a Pobaltí 23 Západní Evropa, střední část Alé země ZÁPADNÍ EVROPA A ALPSKÉ ZEMĚ - Průmysl Západní Evropa, střední část - Hospodářská mapa Londýn Paříž JIŽNÍ EVROPA - Obecně zeměpisná mapa Severní Itálie Etna Řím (Roma) Aténa (Athinai

Školní rok: 2019/2020. Vypracovala: Mgr. Jana Kakaščíková . ZEMĚPIS. Témata profilové části maturitní zkoušky. Země jako vesmírné těles 18. Střední Evropa a Alé země. Srovnání přírodních poměrů středoevroých a alých zemí. Transformace ekonomiky a další společenské změny postkomunistických zemí střední Evropy. Hospodářské postavení Německa, hlavní průmyslové oblasti a jejich zaměření. Ekonomika alých zemí - přehled a srovnán STŘEDNÍ EVROPA. Alé země. Hlavní město: Wien Rozloha: 83.858 km2 Počet obyvatel: 8,1 mil. (2001) Oficiální jazyk: němčina Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: katolíci 78%, protestanti 5% Čas: SEČ STŘEDNÍ EVROPA NĚMECKO S - pobřeží Severního a Baltského moře J - Alpy - dělí se na 16 spolkových zemí Hospodářství: - německý průmysl je nejvyspělejší a nejmodernější v Evropě - hlavní průmyslové oblasti: Porýní a Porúří - leží na S země podél řek Rýn a Ruh

12)Střední Evropa střední Evropa = Německo, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko, Slovinsko. V EU není Švýcarsko a Lichtenštejnsko, v NATO není Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko. Německo rozloha: 350000 km2 (přesně 357000 km2) počet obyvatel: 80 milionů (přesně 81.3 milionu v roce 2012 - CIA). Nejlidnatější země EU a 2. Geografie Evropy - střední Evropa (Alé státy) Geografie Evropy - střední Evropa (Polsko, Slovensko, Maďarsko) Geografie Evropy - jižní Evropa (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko) Geografie Evropy - Balkán. Geografie ČR - povrch, přírodní poměry, klima Jižní Evropa. Itálie. 56 milionů obyvatel, 301 000 km2, hl. město Řím, republika, EU, HDP cca 20 000 $ Ve starověku centrum Římské říše. Jedno z ohnisek evroé civilizace. Po pádu Říma začaly vznikat městské státy - sjednoceny v 19. století. Povrc

Test

test Alé země (2.) ( Evropa) Test vyzkoušen 3641 krát, průměrný výsledek je 43.5%. V kolika zemích leží Alpy? Kdy vzniklo Švýcarsko? Jakou řečí mluví většina Švýcarů? Jak daleko jsou od sebe nejzápadnější a nejvýchodnější body Rakouska? Která z těchto zemí je nejvíce pokryta Alpami? Kde se dělí Alpy na. Po přistěhování Slovanů do střední a jihovýchodní Evropy vznikaly i slovanské státy: Bulharská říše v 7. století, Velkomoravská říše roku 830, Kyjevská Rus (později Rusko), Chorvatsko, Srbsko a český stát v 9. století a Polsko roku 960 Evropa (Střední Evropa (Německo, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko,: Evropa (Střední Evropa, Jižní Evropa, Východní Evropa, Jihovýchodní Evropa. Evropa má v TOP 10 pět zástupců. Vedle alé země se sem vešly ještě páté Nizozemsko (377 tisíc dolarů), šesté Dánsko (376 tisíc), sedmá Belgie (351 tisíc) a deváté Švédsko (336 tisíc dolarů) STŘEDNÍ EVROPA • prezentace • projít povrch (nížiny, hory, řeky, jezera, oceány, moře) • podnebí: o mírné, pod vlivem oceánského ze západu (mírná léta a zimy) a kontinentálního z východu (horká léta a chladné zimy) o významný vliv nadmořské výšky (Čím je vyšší nadmořská výška, tím je větší zima

Evropa 7 Evropa 8 Evropa 9 Evropa 10 Oblasti Evropy a jednotlivé státy. Jižní Evropa 1 Jižní Evropa 2 Jižní Evropa 3 Západní Evropa 1 Západní Evropa 2 Západní Evropa 3 Benelux 1 Benelux 2 Severní Evropa 1 Severní Evropa 2 Pobaltí a Střední Evropa Střední Evropa Německo 1 Německo 2 Německo 3 Alé země Evropa 8 (EVROPA8.bmp) o Politické a hospodářské členění o Státy Evropy Evropa 9 (EVROPA9.bmp) o Formy státní moci o Hrubý národní produkt na 1 obyvatele o Evroá unie o Přesmyčka Evropa 10 (EVROPA10.bmp) o Geografické členění Evropy o Evroá platidla a vlajky vybraných států Jižní Evropa 1 (ITALIE.bmp Vítejte v DER Touristik CZ. V DER Touristik věříme, že připravit nezapomenutelnou dovolenou je umění. A nejkrásnější umělecká díla vznikají z dílen opravdových odborníků. Spojili jsme nejlepší značky na českém trhu cestovního ruchu, abychom společně dokázali proměnit vaše dovolenkové sny ve skutečnost, ať jsou jakékoliv Alé země jsou evroé státy, na jejichž území leží pohoří Alpy.Patří mezi ně 5 až 8 evroých států. Jedná se především o skupinu pěti zemí, která patří do střední Evropy (spolu se zeměmi Visegrádské skupiny).Skupina je pojmenována podle pohoří Alpy, největšího pohoří v Evropě rozkládajícího se od Rakouska po Francii přes Slovinsko, Itálii. EVROPA 18 Doplň tabulku států střední Evropy a jejich polohu zaznač do mapy: vlajka stát hlavní město vlajka stát hlavní město 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8. Různé státy si v rámci samosprávy a členění dělí zemi na různě nazývané regiony. Dopiš k názvům regionů stát, který se člení na: A. kraje - D. vojvodství Asi vše co se týká států. Jdi na obsah Jdi na menu. Státy Střední Evropa Sousedi:.....Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina Úřední na západní hranici s Rakouskem se táhnou nevysoké výběžky alé soustavy.