Home

Lupina mnoholistá likvidace

V Česku je lupina mnoholistá klasifikována jako invazivní druh, který poškozuje naše ekosystémy. Invazivní rostliny jsou charakteristické tím, že se snadno šíří. Lupina si zvolila dravou životní strategii s velice efektivním způsobem rozmnožování. Produkuje vysoké množství semen a tvoří husté porosty Lupina mnoholistá, známá jako vlčí bob se díky svým výrazně modrým květenstvím těší obdivu mnoha návštěvníků Šumavy i Krkonošského národního parku. Tato krásně kvetoucí rostlina však představuje pro ostatní luční druhy značné riziko. Systematická likvidace rostliny na Šumavě. Lupina mnoholistá. Lupina, původně okrasná rostlina nacházející se na slunných stanovištích, eliminuje výskyt ostatních druhů, jelikož půdu obohacuje o nadměrné množství živin. Likviduje se převážně mechanicky, tj. pravidelným kosením v době květu. Chemická metoda se uplatňuje na pozemcích s vyšší pokryvností.

Lupina mnoholistá. Vlčí bob alias lupinu určitě všichni znáte. Nejlépe se mu daří na slunných stanovištích. Používá se jako zelené hnojení, ale díky množství živin dodávaných do půdy zároveň dokáže eliminovat většinu ostatních druhů. S vytrháváním nepochodíme, mnohem lepší je kosení, a to nejlépe v době. Na Šumavě se v posledních letech rozšířila invazivní rostlina, lupina mnoholistá, která je známá i pod názvem vlčí bob. Vzhledem ke svým vlastnostem omezuje růst původních druhů

Na Šumavě se v posledních letech rozšířila invazivní rostlina lupina mnoholistá, která je známá i pod názvem vlčí bob. Vzhledem ke svým vlastnostem omezuje růst původních druhů. Lupina mnoholistá jim brání v růstu například svými velkými listy a tím, že roste brzy na jaře, což omezuje klíčení další flóry. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí. Stejně problematické, jako šťovík alý, jsou křídlatky, netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, lupina mnoholistá či kolotočník ozdobný. Invazivní druhy rostlin jsou časovanou bombou, která by bez naší intenzivní péče tikala stále hlasitěji, poznamenal ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka

Nepřehlédnutelná lupina se pěstuje sama. Lupina neboli vlčí bob pochází ze Severní Ameriky, odkud se v průběhu času rozšířila do celé Evropy i severní Afriky. U nás ji můžete s výjimkou jižní Moravy vidět leckde na okraji lesů a na světlých mýtinách jako planou trvalku s modrofialovým vzpřímeným hroznovitým.

likvidace pařezů : lilek černý lupina mnoholistá: lýkohub: lýkohubi rodu Hylastes: lýkožrout borový. V zahrádkách je to kvetoucí krasavice, na Šumavě jsou jí ale plné louky. Lupina mnoholistá, známá jako vlčí bob, je nevítaným vetřelcem. Vytlačuje původní rostliny a ochránci přírody před rozpínavým nepřítelem varují! Modrá květenství lupiny zaplavila mnoho míst na Šumavě. Je jí tolik, že dobrovolníci ve spolupráci s ochránci přírody začali s její. Lupina mnoholistá či vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) je vytrvalá kvetoucí rostlina z čeledi bobovité (Fabaceae).. Druh je původem ze Severní Ameriky, kde má původní areál rozšíření v oblasti od jižní Aljašky a Britské Kolumbie až do oblasti jižního Utahu a Kalifornie, na východ do Alberty a na západě do Wyomingu.Zde většinou roste v okolí potoků. Spread the love Velmi složité 1001 - 5000 Kč 30 minut a více 12. Duben 2020 Jak se zbavit invazních rostlin na zahradě | rady a tipy. Invazní rostliny jsou typické tím, že ačkoliv pocházejí původně z jiných krajin, velmi dobře se jim daří, pokud jsou zavlečeny jinam. Do České republiky byla za posledních několik stovek [

Trhejte lupiny, jsou jedovaté a škodí přírodě, prosí

Mechanická likvidace druhů lupina mnoholistá, netýkavka žláznatá, kolotočník ozdobný, zlatobýl obrovský a z. kanadský opakovaným kosením či vytrháváním rostlin Monitoring výskytu invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava V roce 2018 bylo proti invazivním a expanzivním druhům zasahováno na 25 lokalitách proti 5 invazivním a jednom expanzivním druhu (kýchavice bílá Lobelova). Jako metody likvidace bylo použito vyrývání, vytrhávání, sekání a okrajově i postřik herbicidem netýkavka žláznatá, kolotočník ozdobný, bolševník velkolepý, lupina mnoholistá Způsob likvidace invazních druhů • netýkavka žláznatá: mechanická cesta (ruční vytrhávání s kořeny a odvoz hmoty) • kolotočník ozdobný: mechanická cesta (vytrhávání

Lupina mnoholistá se rozšiřuje v Krkonoších i na Šumavě

 1. Lupina mnoholistá kvete od konce května do konce července a nejefektivnějším způsobem zamezení jejímu šíření je nenechat rostlinu vysemenit. V CHKO Český ráj jsou zatím drobné lokality výskytu a správa CHKO přistupuje k její likvidaci kosením, nebo překopnutím rostliny v brzkém jaru
 2. Jarní čas pomalu končí, nastává čas léta a v terénu mají ochránci přírody plné ruce práce s údržbou a kosením cenných a chráněných lokalit. Najdou se ovšem i místa, která nejsou příliš přírodovědně hodnotná, ba naopak. Jsou zasažena expanzí nepůvodních agresivních druhů rostlin. Jedná se o rostliny, které svým mohutným vzrůstem a schopností měnit.
 3. Lupina mnoholistá . Záleží také na době, kdy je postřik aplikován. Například bolševník ještě nesmí tvořit semena, stejně jako třeba ostropestřec mariánský. V době tvorby semen má již smysl pouze sběr a likvidace květenství se semeny. Dokonce si dnes již ani nemůžeme domů přinést květenství bolševníku pro.
 4. Na Šumavě se v posledních letech rozšířila invazivní rostlina lupina mnoholistá, která je známá i pod názvem vlčí bob. Vzhledem ke svým vlastnostem omezuje růst původních druhů. Lupina mnoholistá jim brání v růstu například svými velkými listy a tím, že roste brzy na jaře, což omezuje klíčení další flóry

Jak se zbavit invazních rostlin na zahradě jaktak

Jejich pěstování u nás se opakovaně zkouší už asi od 50. let 20. století, ale v našich podmínkách mají velmi malé výnosy. Jedná se o rostliny drobnější než mnoholistá lupina, které zatím nebyly nalezeny ve volné přírodě. Jejich konkurenční vlastnosti nebudou nijak významné, jedná se o rostliny z teplejších. Spread the love Správa Krkonošského národního parku vyzývá k boji proti lupině mnoholisté. Tato krásně kvetoucí rostlina představuje pro krkonošské luční druhy značné riziko. Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), známá také jako vlčí bob mnoholistý, pochází ze Severní Ameriky. Poprvé se v České republice objevila koncem 19. století. Kvete od června a její.

Konkrétní příklady invazních druhů rostlin. V první části článku jsme se dozvěděli základní informace o invazních druzích a o jejich strategii. V tomto článku si uvedeme několik konkrétních příkladů. Mezi nejznámější patří šťovík alý, netýkavka žláznatá, pajasan žláznatý, zlatobýl kanadský, lupina mnoholistá, třapatka dřípatá atd Lupina mnoholistá - Vlčí bob (Lupinus polyphyllus) se vyskytuje v několika stovkách druhů, ještě stále můžeme na loukách a okrajích lesů vidět planě rostoucí Vlčí bob, s květy většinou modré, případně bílé barvy. Tato trvalka má silně jedovatá semena a je před nimi nutné chránit především děti

Šťovík, lupina, netýkavka - co s invazivními rostlinami na

 1. ační opatření a sledování. II. kategorie.
 2. Prohlášení Celou bakalářskou práci, vetně příl oh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem všechny pouţité podklady a literaturu. Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuj
 3. seč invazivních a expanzivních druhů rostlin (šťovík alý, lupina mnoholistá, křídlatka japonská, kýchavice bílá, třezalka) na celkem 21 lokalitách (10 ha) oprava přehrážek v erozní rýze na lokalitě Friesovy Boudy. seč a úklid borůvčí na 5 lokalitách (celkem 1 ha
 4. Lupina mnoholistá či vlčí bob mnoholistý je vytrvalá kvetoucí rostlina z čeledi bobovité
 5. seč invazivních a expanzivních druhů rostlin (šťovík alý, lupina mnoholistá, křídlatka japonská, kýchavice bílá, třezalka) na celkem 21 lokalitách (10 ha) oprava přehrážek v erozní rýze na lokalitě Friesovy Boudy; seč a úklid borůvčí na 5 lokalitách (celkem 1 ha
 6. Péče o šumavské louky spočívá například i v likvidaci invazních druhů, jakým je na území NP Šumava zejména lupina mnoholistá. Proto letos vyhlásíme několik dnů pro dobrovolníky, kterým nabídneme nejrůznější možnosti zapojení se do péče o bezlesí od vytrhávání lupiny, úklidu klestu nebo hrabání trávy

Na Šumavě se šíří invazivní rostlina lupina mnoholistá

 1. Lupina mnoholistá či vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) je vytrvalá kvetoucí rostlina z čeledi bobovité (Fabaceae). Druh je původem ze Severní Ameriky, kde má původní areál rozšíření v oblasti od jižní Aljašky a Britské Kolumbie až do oblasti jižního Utahu a Kalifornie, na východ do Alberty a na západě do.
 2. likvidace a managementu. V rámci prioritizace je zapotřebí brát ohled i na aktuální rozšíření jednotlivých druh ů, charakter invadovaných stanovišť a realizovatelnost zásahů. Ale musí brát ohled na jednotlivé zájmové skupiny. lupina mnoholistá, vlčí bob.
 3. Jedná se především o výřezy náletových dřevin, likvidaci invazivních druhů jako je šťovík alý nebo lupina mnoholistá, sběr kamenů z luk či obnovu vodního režimu na loukách. Tyto činnosti má na starost část projektového týmu - pracovní skupina Správy KRNAP
 4. U některých druhů může likvidace probíhat i několik let. Hlavní druhy které jsou v ČR nejvíce rozšířeny: Křídlatka japonská, Křídlatka Sachalinská, Křídlatka česká. Bolševník velkolepý, Netýkavka žlaznatá, Lupina mnoholistá, Šťovík alý . Činnost odborného lesního hospodáře (OLH
 5. Pro věk: od 5 let. Nosnost: 50 kg Lupina mnoholistá (Vlčí bob) Lupinus polyphyllus LINDL. / Lupina mnoholistá. osivo, semínka, cibuloviny - užitkové i okrasné - Semena . Osivo a semínko Lupina Avalune Bicolour směs barev - Vlčí bob Hartwegův - Lupinus hartwegii - semena - 15 ks již od od 43 Kč

V Krkonoších ukázali, jak se snaží likvidovat šťovík

Video: Nepřehlédnutelná lupina se pěstuje sama - Abecedazahrady

Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělstv

(Reynoutria x bohemica) a lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus). Z obojživelníků se v nedávné minulosti vyskytovaly bohaté rozmnožující se populace čolka velkého (Triturus cristatus) (odhad početnosti - r. 2002 - desítky jedinců), čolka obecného (Triturus vulgaris) i čolka horskéh Rekultivace pískoven: Na wikipedii se můžeme dočíst, že rekultivace znamená snahu o obnovení biologických funkcí v krajině s významně proměněnou lidkou činností, zejména těžbou. Jde o soubor postupů, které mají za úkol zahladit negativní antropogenní zásahy do přírody. Jedná se o území postiženého těžbou nerostných surovin nebo jinou dočasnou lidkou.

Na Šumavě se roztahuje jedovatá kytka z Ameriky: Lupiny

Nejvíce se zde vyskytuje šťovík alý a lupina mnoholistá. Dále budou odstraněny náletové dřeviny pro uvolnění plochy luk, které mohou v následujících letech využívat místní zemědělci pro hospodářskou činnost. Stav: ukončena v prosinci 2017. Výstupy: V roce 2013 byl potlačován šťovík alý na asi 38 ha barvínek menší, břečťan popínavý, cesmína ostrolistá, čemeřice černá, hyacint, krokus, lilie, lupina mnoholistá/vlčí bob, enteritida (zánět střev), průjmy, podráždění či záněty ledvin, likvidace červených krvinek, poruchy krevního oběhu a dýchání nebo poškození centrálního nervového systému. Čím. barvínek menší, břečťan popínavý, cesmína ostrolistá, čemeřice černá, hyacint, krokus, lilie, lupina mnoholistá/vlčí bob, modřenec širolistý, narcis, tulipán Jedovaté a nevhodné volně rostoucí rostlin likvidace dřevin a jsou doporučeny pro použití v nepřístupném terénu, kde pád uschlých stromů neohrožuje lidské aktivity. Lze je využít i pro byliny (např. křídlatky, bolševník). Metody jsou vhodné na ochranářsky hodnotných lokalitách, lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus V případě rostlin je to bolševník velkolepý, křídlatka, netýkavka žláznatá, lupina mnoholistá, javor jasanolistý nebo pajasan žláznatý, které primárně vytvářejí rozsáhlé monokulturní porosty a snižují zastoupení původních druhů. že bude muset majitel zaplatit následnou likvidaci. A ta se může vyšplhat i.

Lupina mnoholistá - Wikipedi

 1. Digitalis purpurea (náprstník červený), Epilobium ciliotum (vrbovka žlaznatá), Lupinus polyphyllus (lupina mnoholistá), Matricaria discoidea (heřmánek terčovitý) nebo Reynoutria sachalinensis (křídlatka sachalinská). Z vysazených neofytů v území zmlazovaly např
 2. Lupina mnoholistá alias vlčí bob je krásná vysoká květina, kterou již dlouhé roky vídáme v českých lesích a lukách. Avšak, tato rostlina nejenže není v Evropě původní, dokonce se stává čím dál více agresivní a invazní. Vytlačuje původní druhy a jako správná bobovitá rostlina obohacuje půdu o dusík
 3. Domů > Eshop > HOBBY > Květiny trvalky > Lupina mnoholistá (Vlčí bob) Lupina mnoholistá (Vlčí bob) Klasické venkovské vlčí boby ve třech čistých barvách bílé, červené a modré. Semena ve směsi jsou barevně odlišená, jejich barva odpovídá barvě květu rostlin. Semena před výsevem namočte přes noc do studené vody
 4. Názvem zlatý déšť se označuje hned čtveřice keřů, nejčastěji se jedná o. Původně se však tímto názvem pyšnil pouze pravý zlatý déšť , a to. Existuje mnoho dalších uprchlíků, kteří se v Anglii napřed pěstovali , ale pak přeskočili zahradní zeď: zlatý déšť , lupina mnoholistá, škumpa orobincová, hledík
 5. Osmáci se dokáží bez problému celé týdny živit vodou a kvalitním senem. V přírodě se osmáci živí převážně trávou a kůrou, a proto nejsou zvyklí na kalorické bomby typu směsek plných semínek, v horším případě pak se sušeným ovocem a oříšky. Naprosto nevhodné jsou také různé okusovací tyčinky lepené medem

Jak se zbavit invazních rostlin na zahradě - best tip

Stačí, aby do přírody unikla jedna jediná samice raka mramorového, a tuzemské druhy raků zmizí. Samice totiž k rozmnožení nepotřebuje samce a může tak dát vzniknout celé populaci. To by bylo pro našeho raka říčního či kamenáče fatální. Rak mramorový (též americký) je totiž přenašečem smrticího račího moru Trnovník akát je rychle rostoucí opadavý listnatý strom nebo keř. Pochází z Ameriky, ale hojně je i v teplých oblastech Evropy a Asie. Akát patří mezi krátkověké stromy - dožívá se zřídka kdy přes 200 let. Další místní zajímavosti; platan západní a trnovník akát Zuby. Pro králíčka jsou samozřejmě důležité jeho zoubky, které neustále rostou, a tak si je musí obrušovat. Obvykle si je dostatečně obrousí při běžném jídle, někdy je ale pro něj vítanou změnou třeba větvička, kterou může trhat, je to pro něj zábava a zároveň je to pro jeho zoubky zdravé Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Vytváříme legislativu v oblasti ochrany životního prostředí. Dbáme na její dodržování. Poskytujeme dotace, vzděláváme, jsme tu pro vás chráněny, likvidace dřevin se pokutovala. Roku 1875 . byly zahájeny rozsáhlé výsadby klečových porostů, které probíhaly do.

Krásná a dravá - lupina je v přírodě bezskrupulózní dravec

Klasické směsky složené z obilí a semínek. Směsky, které se skládají z obilnin, luštěnin (např. hrachové vločky), různých druhů semínek (např. slunečnice, kukuřice) a obsahují sušené ovoce, oříšky a svatojánský chleba, jsou nevhodné, a to i jen jako doplňkové krmivo. Často obsahují dokonce sušené mléko nebo. Křídlatka česká je v Krkonoších asi 70 let. V Česku se objevila jako bolševník velkolepý - lidé si ji přivezli jako okrasnou rostlinu. Lupina mnoholistá (vlčí bob) je oblíbená okrasná rostlina. Vysévali ji k cestám, aby je zpevnila. Z nich se ale šíří dál do krajin

Seznamy nežádoucích invazních druh

Tady bych navázala na kolegu z Krušnohoří, že skutečně třeba ta lupina mnoholistá a její likvidace v Krušnohoří, které já miluji a trávím tam svůj volný čas, je skutečně velmi problematická. Na čem se tady neshodujeme, je právě ten odstavec 8 1 2 Charakteristika území NP 2.1 Stručná charakteristika celého území Nomenklatura rostlin, živočichů a hub v rámci celé.. časopis pro ochranu krajiny a přírody. Tradiční i současný vztah člověka k přírodě a krajině, zkušenosti občanských sdružení s projekty pro lidi a přírodu, globální problémy v lokální perspektivě, praktické návody Ekologické poradny Veronica, Krajina mého srdce, Galerie, Přírodní parky, kresby, básně.. Téma vetrelcu na wiki.ahaonline.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu vetrelcu - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.ahaonline.c KŘEMEŽSKO STRANA 1 Zpr·va z†jedn·nÌ obecnÌho zastupitelstva Pracovní jednání obecního zastupitelstva Obce Holubov se konalo 12.4.2000 na OÚ

Vlčí bob (lupina) mnoholistý - Abecedazahrady

Lupina mnoholistá Russel je krásná trvalka hodící se především do zahrady. Využijte tuto krásně kvetoucí trvalku pro zkrášlení Vaší zahrady. Je velice dekorativní. Tuto víceletou rostlinu jen tak nepřehlédnete. Dorůstá až 1 m a krásně kvete. Pěstování zvládnou i začátečníci Bolševník velkolepý je impozantní rostlina z čeledi miříkovitých pocházející z oblasti centrální Asie. Dorustá několika metru a jeho bílá květenství - složené okolíky - mohou dosahovat i pul metru v pruměru. V současné době je bolševník velkolepý v mnoha zemích severní polokoule, včetně České republiky, veden jako nebezpečný invazní druh, který je.

Redukce invazivních a expanzivních druhů rostlin v

Všechny odpady budou zneškodňovány na základě smluv s organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů charakteru O, N. Smlouvy budou předloženy při kolaudaci stavby hotelu. LI-VI Praha spol. s r.o. 59 Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb. Hotel Montanie, Soušská 791, Desná II Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časný : Lupina mnoholistá si na Šumavě obdiv nezaslouží; EnviWeb.cz - zpravodajství : ČEZ pomůže snižovat emise v letecké dopravě - podílí se přes Sunfire na výstavbě první továrny na zelené letecké palivo v Evropě; EnviWeb.cz - zpravodajství : Mapping a threatened biotope in the German North Sea; 11. července 202 Semenné rostliny Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá V tomto sylabu je skupina semenné použita skutečně jako skupina, nikoliv jako taxon

lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), komonice lékařská (Melitotus officinalis), jetel kaštanový (Triforium spadiceum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), vrbovka (Epilobium sp.), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) Tato stránka je herbářovou položkou druhu Lupinus polyphyllus.Zaznamenává data, kdy a kde rostlina kvetla. Dále obsahuje klíč (informace sloužící k určení rostliny). Pokud chcete pomoci se zaznamenáváním dat pro tuto nebo jakoukoli jinou rostlinu, přečtěte si stránku Projekt: Kvetení rostlin/Jak se projektu účastnit Likvidace bude smluvně zajištěna s Technickými službami města Železná Ruda. Stanoviště odpadkových nádob je navrženo na zpevněných plochách v oblasti areálu v kontaktu se servisní částí závodu. (předpoklad jsou cca 3 kontejnery o objemu 1 100 l s vyvážením 2x týdně. lupina mnoholistá + Melampyrum pratense L. Stránka obsahuje nejčastěji hledané výrazy na Garten.cz seřazené podle abecedy (vše převedeno na malá písmena). Seznam je generován plně automatický Události a informace z kraje, v němž žijete. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas 15/12/2019 Filipíny zasáhlo zemětřesení • • • • • Filipínský ostrov Mindanao v neděli odpoledne místního času zasáhlo zemětřesení o síle 6,9 stupně